De Nationale Bank verwacht dat de economie ten vroegste na de zomer zal aantrekken. Voor heel 2013 wordt uitgegaan van een nulgroei. Dat bleek bij de voorstelling van de halfjaarlijkse economische projecties voor België.

"Pas vanaf het derde kwartaal is een heel voorzichtige verbetering mogelijk, en dan vooral in het vierde kwartaal. Die evolutie is te danken aan een verbetering van de buitenlandse vraag, niet van de binnenlandse situatie",
verklaarde gouverneur Luc Coene. In 2014 zou er ruimte zijn voor een groei van 1,1 procent.

De economische groei in België is sinds de tweede helft van 2011 stilgevallen. Al vier kwartalen op rij evolueert het bruto binnenlands product negatief, luidde het. Eerder deze week kwam het Instituut Nationale Rekeningen nog met een lichte herziening voor het eerste kwartaal: in plaats van een licht herstel, was er sprake van een nulgroei. Volgens Coene zijn die cijfers nog niet meegenomen in de vooruitzichten van de Nationale Bank, maar hij verwacht geen groot effect. "Het was maar een heel kleine herziening, die dus waarschijnlijk ook een verwaarloosbare impact zal hebben over het hele jaar. Het cijfer voor het eerste kwartaal is ook nog niet definitief."

Mogelijk is er wel nog een impact van de maatregelen die de regering moet nemen om de begroting op orde te brengen. Voor 2013 moet 1 miljard euro worden gevonden om het beoogde tekort van 2,7 pct van het bbp te halen. In 2014 moet de overheid 4 miljard euro vinden. Door het wegvallen van een reeks eenmalige maatregelen, loopt het tekort volgend jaar uit tot -3,3 pct van het bbp, terwijl de doelstelling -2 pct bedraagt. "De groei zal afhangen van wat er in de begrotingscontrole beslist wordt", aldus Coene.

Conjunctuurgevoelige sectoren verliezen dit en volgend jaar 50.000 jobs

De vooruitzichten voor de arbeidsmarkt zijn nu slechter dan enkele maanden geleden. Globaal gaat de Nationale Bank uit van het verlies van 17.700 banen dit jaar - 2.800 meer dan verwacht - en nog eens 6.000 volgend jaar. Opmerkelijk is de forse terugval in de zogenaamde conjunctuurgevoelige bedrijfstakken: circa 50.000 banen. Ook bij de overheid en het onderwijs wordt een nettodaling verwacht. Deze afname zou licht worden gecompenseerd door werkgelegenheid in de overige diensten (+23.000 jobs).

Doordat ook de bevolking op actieve leeftijd dit en volgend jaar toeneemt, met ruim 37.000 eenheden, stijgt dus ook de werkloosheidsgraad tot 8,7 pct volgend jaar. "2013 wordt het moeilijkste jaar, in 2014 zou de situatie licht moeten verbeteren", aldus de bankgouverneur. De Belgische bedrijven klagen al langer over een competitiviteitsprobleem en dat bleek ook uit de exportcijfers: België blijft marktaandeel verliezen ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Maar misschien er is ook een lichtje aan het einde van de tunnel: de dalende inflatie in ons land (0,9 pct dit jaar en 1,1 pct volgend jaar) zou de loonkosten per eenheid product doen dalen in 2014 met 0,2 pct.

"Er zijn aanpassingen gebeurd bij de berekening van de gezondheidsindex en dit vertaalt zich, weliswaar met een jaar vertraging, in de loonkost", merkte de gouverneur op. Of dit zal volstaan, hangt volgens hem ook af van wat er ter zake in de buurlanden gebeurt. (Belga/SD)

De Nationale Bank verwacht dat de economie ten vroegste na de zomer zal aantrekken. Voor heel 2013 wordt uitgegaan van een nulgroei. Dat bleek bij de voorstelling van de halfjaarlijkse economische projecties voor België. "Pas vanaf het derde kwartaal is een heel voorzichtige verbetering mogelijk, en dan vooral in het vierde kwartaal. Die evolutie is te danken aan een verbetering van de buitenlandse vraag, niet van de binnenlandse situatie", verklaarde gouverneur Luc Coene. In 2014 zou er ruimte zijn voor een groei van 1,1 procent. De economische groei in België is sinds de tweede helft van 2011 stilgevallen. Al vier kwartalen op rij evolueert het bruto binnenlands product negatief, luidde het. Eerder deze week kwam het Instituut Nationale Rekeningen nog met een lichte herziening voor het eerste kwartaal: in plaats van een licht herstel, was er sprake van een nulgroei. Volgens Coene zijn die cijfers nog niet meegenomen in de vooruitzichten van de Nationale Bank, maar hij verwacht geen groot effect. "Het was maar een heel kleine herziening, die dus waarschijnlijk ook een verwaarloosbare impact zal hebben over het hele jaar. Het cijfer voor het eerste kwartaal is ook nog niet definitief." Mogelijk is er wel nog een impact van de maatregelen die de regering moet nemen om de begroting op orde te brengen. Voor 2013 moet 1 miljard euro worden gevonden om het beoogde tekort van 2,7 pct van het bbp te halen. In 2014 moet de overheid 4 miljard euro vinden. Door het wegvallen van een reeks eenmalige maatregelen, loopt het tekort volgend jaar uit tot -3,3 pct van het bbp, terwijl de doelstelling -2 pct bedraagt. "De groei zal afhangen van wat er in de begrotingscontrole beslist wordt", aldus Coene. Conjunctuurgevoelige sectoren verliezen dit en volgend jaar 50.000 jobs De vooruitzichten voor de arbeidsmarkt zijn nu slechter dan enkele maanden geleden. Globaal gaat de Nationale Bank uit van het verlies van 17.700 banen dit jaar - 2.800 meer dan verwacht - en nog eens 6.000 volgend jaar. Opmerkelijk is de forse terugval in de zogenaamde conjunctuurgevoelige bedrijfstakken: circa 50.000 banen. Ook bij de overheid en het onderwijs wordt een nettodaling verwacht. Deze afname zou licht worden gecompenseerd door werkgelegenheid in de overige diensten (+23.000 jobs). Doordat ook de bevolking op actieve leeftijd dit en volgend jaar toeneemt, met ruim 37.000 eenheden, stijgt dus ook de werkloosheidsgraad tot 8,7 pct volgend jaar. "2013 wordt het moeilijkste jaar, in 2014 zou de situatie licht moeten verbeteren", aldus de bankgouverneur. De Belgische bedrijven klagen al langer over een competitiviteitsprobleem en dat bleek ook uit de exportcijfers: België blijft marktaandeel verliezen ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Maar misschien er is ook een lichtje aan het einde van de tunnel: de dalende inflatie in ons land (0,9 pct dit jaar en 1,1 pct volgend jaar) zou de loonkosten per eenheid product doen dalen in 2014 met 0,2 pct. "Er zijn aanpassingen gebeurd bij de berekening van de gezondheidsindex en dit vertaalt zich, weliswaar met een jaar vertraging, in de loonkost", merkte de gouverneur op. Of dit zal volstaan, hangt volgens hem ook af van wat er ter zake in de buurlanden gebeurt. (Belga/SD)