Begin dit jaar maakte Proximus een herstructureringsplan bekend, waarbij 1.900 banen op de tocht kwamen te staan. In de maanden daarna volgde daarover sociaal overleg tussen bonden en directie, begeleid door twee sociaal bemiddelaars. Het sociaal plan is intussen afgerond, schrijft De Tijd woensdag.

Volgens de directie was het van cruciaal belang om de reorganisatie nog dit jaar af te ronden om de kosten nog in het boekjaar 2019 af te schrijven, wat niet naar de zin was van de vakbonden.

Uiteindelijk kwam er toch een sociaal plan op tafel dat de bonden zonder veel enthousiasme zullen voorleggen aan hun achterban.

Vrijwillig vertrek of gedwongen ontslag

De directie wil nog steeds 1.900 banen schrappen. Concreet komt er voor de werknemers een vrijwillig vertrekplan met een vertrekpremie van bruto 1.500 euro per anciënniteitsjaar vanaf een anciënniteit van vijf jaar. Bij een teveel aan vrijwillige vertrekkers krijgen werknemers met de langste anciënniteit voorrang. Bij te weinig vrijwilligers komen testen die de beste kandidaten bevestigen in hun job en wordt de rest gedwongen ontslagen, aldus de krant.

Werknemers die tegen eind 2020 58 jaar zijn, kunnen door het vertrekplan opstappen met behoud van 70 à 75 procent van hun loon. Volgens vakbondsman Bart Neyens (ACOD) komen hier 550 personeelsleden in aanmerking. 'Het gaat om een plan uit 2010, dat verlengd wordt tot eind volgend jaar, aldus Neyens in een reactie aan Belga. Niet elke 58-plusser bij Proximus komt hiervoor in aanmerking, waarschuwt hij. 'De voorstellen gelden enkel voor het personeel dat geïmpacteerd wordt door de herstructurering. De voorstellen staan niet open voor iedereen', zegt de vakbondsman.

De directie gaat ervan uit dat het aantal gedwongen ontslagen dankzij het vertrekplan wordt beperkt tot 250. De bonden beschouwen dat naar verluidt als 'te optimistisch' en houden er rekening mee dat het aantal gedwongen ontslagen kan oplopen tot 500.

Maar ook voor het personeel dat bij Proximus blijft, heeft het herstructureringsplan gevolgen. Zo wordt er onder meer gesleuteld aan de vakantie- en ontslagregelingen. Voorts gaan er negen Proximus-winkels dicht, en worden bijna de helft van de 225 partnerverkooppunten afgebouwd.

De voorstellen worden nu, gedurende verschillende dagen, voorgesteld aan het personeel. Dat leidde de voorbije uren al tot spontane werkonderbrekingen, schrijft De Tijd, onder meer bij technici in de buurt van Verviers.

Voor een definitief akkoord met de vakbonden is een tweederde meerderheid vereist binnen het paritair comité. De hele herstructureringsoperatie bij Proximus loopt tot juni 2021. De grootste impact wordt verwacht in de eerste helft van volgend jaar.

Begin dit jaar maakte Proximus een herstructureringsplan bekend, waarbij 1.900 banen op de tocht kwamen te staan. In de maanden daarna volgde daarover sociaal overleg tussen bonden en directie, begeleid door twee sociaal bemiddelaars. Het sociaal plan is intussen afgerond, schrijft De Tijd woensdag.Volgens de directie was het van cruciaal belang om de reorganisatie nog dit jaar af te ronden om de kosten nog in het boekjaar 2019 af te schrijven, wat niet naar de zin was van de vakbonden.Uiteindelijk kwam er toch een sociaal plan op tafel dat de bonden zonder veel enthousiasme zullen voorleggen aan hun achterban. Vrijwillig vertrek of gedwongen ontslagDe directie wil nog steeds 1.900 banen schrappen. Concreet komt er voor de werknemers een vrijwillig vertrekplan met een vertrekpremie van bruto 1.500 euro per anciënniteitsjaar vanaf een anciënniteit van vijf jaar. Bij een teveel aan vrijwillige vertrekkers krijgen werknemers met de langste anciënniteit voorrang. Bij te weinig vrijwilligers komen testen die de beste kandidaten bevestigen in hun job en wordt de rest gedwongen ontslagen, aldus de krant.Werknemers die tegen eind 2020 58 jaar zijn, kunnen door het vertrekplan opstappen met behoud van 70 à 75 procent van hun loon. Volgens vakbondsman Bart Neyens (ACOD) komen hier 550 personeelsleden in aanmerking. 'Het gaat om een plan uit 2010, dat verlengd wordt tot eind volgend jaar, aldus Neyens in een reactie aan Belga. Niet elke 58-plusser bij Proximus komt hiervoor in aanmerking, waarschuwt hij. 'De voorstellen gelden enkel voor het personeel dat geïmpacteerd wordt door de herstructurering. De voorstellen staan niet open voor iedereen', zegt de vakbondsman.De directie gaat ervan uit dat het aantal gedwongen ontslagen dankzij het vertrekplan wordt beperkt tot 250. De bonden beschouwen dat naar verluidt als 'te optimistisch' en houden er rekening mee dat het aantal gedwongen ontslagen kan oplopen tot 500.Maar ook voor het personeel dat bij Proximus blijft, heeft het herstructureringsplan gevolgen. Zo wordt er onder meer gesleuteld aan de vakantie- en ontslagregelingen. Voorts gaan er negen Proximus-winkels dicht, en worden bijna de helft van de 225 partnerverkooppunten afgebouwd.De voorstellen worden nu, gedurende verschillende dagen, voorgesteld aan het personeel. Dat leidde de voorbije uren al tot spontane werkonderbrekingen, schrijft De Tijd, onder meer bij technici in de buurt van Verviers.Voor een definitief akkoord met de vakbonden is een tweederde meerderheid vereist binnen het paritair comité. De hele herstructureringsoperatie bij Proximus loopt tot juni 2021. De grootste impact wordt verwacht in de eerste helft van volgend jaar.