Een woordvoerster van HR Rail, dat het personeel beheert van Infrabel en NMBS, meldt donderdagmiddag dat de minimumdienstverlening bij de NMBS vanaf 7 maart kan worden toegepast.

Donderdagvoormiddag kwam het Sturingscomité samen bij HR Rail. Bedoeling was dat een advies zou worden opgesteld over de beroepscategorieën die als essentieel worden gezien om de dienstverlening te garanderen in het geval van een staking, en over de manier waarop de personeelsleden hun intentie tot staken zouden moeten bekendmaken in de aanloop naar een staking.

Weigering

De vakbonden ACOD en ACV-Transcom weigerden echter een advies uit te brengen, 'omdat niet op alle gestelde vragen betreffende de essentiële beroepscategorieën werd geantwoord'. Ook over de intentieverklaringen vond het vakbondsfront dat 'er geen concrete nadere regels werden meegedeeld' en dus kwam er ook daarover geen advies.

De bonden zeggen samen te werken om de minimumdienstverlening voor de rechtbank aan te vechten. Hoe dan ook kan de wet op 7 maart worden toegepast, aldus HR Rail.

"Op 6 maart komen de directiecomités van Infrabel en NMBS samen om de essentiële beroepscategorieën te bepalen. Op 7 maart zal de raad van bestuur van HR Rail vervolgens de modaliteiten voor de intentieverklaringen bepalen. Vanaf 7 maart kan de minimale dienstverlening conform de wet worden toegepast", luidt het.

Een woordvoerster van HR Rail, dat het personeel beheert van Infrabel en NMBS, meldt donderdagmiddag dat de minimumdienstverlening bij de NMBS vanaf 7 maart kan worden toegepast.Donderdagvoormiddag kwam het Sturingscomité samen bij HR Rail. Bedoeling was dat een advies zou worden opgesteld over de beroepscategorieën die als essentieel worden gezien om de dienstverlening te garanderen in het geval van een staking, en over de manier waarop de personeelsleden hun intentie tot staken zouden moeten bekendmaken in de aanloop naar een staking. De vakbonden ACOD en ACV-Transcom weigerden echter een advies uit te brengen, 'omdat niet op alle gestelde vragen betreffende de essentiële beroepscategorieën werd geantwoord'. Ook over de intentieverklaringen vond het vakbondsfront dat 'er geen concrete nadere regels werden meegedeeld' en dus kwam er ook daarover geen advies. De bonden zeggen samen te werken om de minimumdienstverlening voor de rechtbank aan te vechten. Hoe dan ook kan de wet op 7 maart worden toegepast, aldus HR Rail. "Op 6 maart komen de directiecomités van Infrabel en NMBS samen om de essentiële beroepscategorieën te bepalen. Op 7 maart zal de raad van bestuur van HR Rail vervolgens de modaliteiten voor de intentieverklaringen bepalen. Vanaf 7 maart kan de minimale dienstverlening conform de wet worden toegepast", luidt het.