De Raad van State vernietigde vorig jaar de milieuvergunning voor Uplace omdat de Vlaamse regering niet onpartijdig handelde bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag. In de brownfieldconvenant, de overeenkomst tussen de Vlaamse regering en Uplace voor de sanering van de gronden, waren immers dusdanig verregaande verbintenissen opgenomen dat de Vlaamse regering bijna niet anders kon dan de vergunning af te leveren. Daardoor kon de minister volgens de Raad van State niet meer onafhankelijk oordelen over de vergunningsaanvraag en kreeg Uplace een voorkeursbehandeling ten opzichte van andere bedrijven die een milieuvergunning nodig hebben.

Het Vlaams Gewest en Uplace stapten naar Cassatie omdat ze meenden dat het om een geschil over subjectieve rechten draaide, waarvoor de Raad van State niet bevoegd is. Maar het Hof van Cassastie verwerpt die argumentatie: volgens het Hof ging het louter om de nietigverklaring van een administratieve handeling, namelijk de milieuvergunning, waarvoor de Raad van State wel degelijk bevoegd is. De omstandigheid dat hierbij de draagwijdte van een convenant tussen de vergunningverlenende overheid en de aanvrager van de vergunning mede in acht werd genomen, doet daar volgens Cassatie niet aan af.

Bond Beter Leefmilieu reageert op het cassatiearrest en verwacht dat een nieuwe procedure wordt doorlopen voor een milieuvergunning, 'inclusief een nieuw openbaar onderzoek, zodat verenigingen en burgers hun bezwaren kunnen indienen en deze ook op hun waarde beoordeeld kunnen worden'. 'Het zou na deze uitspraak onverantwoord zijn een nieuwe milieuvergunning af te leveren zonder nieuw openbaar onderzoek', luidt het. (Belga)

De Raad van State vernietigde vorig jaar de milieuvergunning voor Uplace omdat de Vlaamse regering niet onpartijdig handelde bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag. In de brownfieldconvenant, de overeenkomst tussen de Vlaamse regering en Uplace voor de sanering van de gronden, waren immers dusdanig verregaande verbintenissen opgenomen dat de Vlaamse regering bijna niet anders kon dan de vergunning af te leveren. Daardoor kon de minister volgens de Raad van State niet meer onafhankelijk oordelen over de vergunningsaanvraag en kreeg Uplace een voorkeursbehandeling ten opzichte van andere bedrijven die een milieuvergunning nodig hebben. Het Vlaams Gewest en Uplace stapten naar Cassatie omdat ze meenden dat het om een geschil over subjectieve rechten draaide, waarvoor de Raad van State niet bevoegd is. Maar het Hof van Cassastie verwerpt die argumentatie: volgens het Hof ging het louter om de nietigverklaring van een administratieve handeling, namelijk de milieuvergunning, waarvoor de Raad van State wel degelijk bevoegd is. De omstandigheid dat hierbij de draagwijdte van een convenant tussen de vergunningverlenende overheid en de aanvrager van de vergunning mede in acht werd genomen, doet daar volgens Cassatie niet aan af. Bond Beter Leefmilieu reageert op het cassatiearrest en verwacht dat een nieuwe procedure wordt doorlopen voor een milieuvergunning, 'inclusief een nieuw openbaar onderzoek, zodat verenigingen en burgers hun bezwaren kunnen indienen en deze ook op hun waarde beoordeeld kunnen worden'. 'Het zou na deze uitspraak onverantwoord zijn een nieuwe milieuvergunning af te leveren zonder nieuw openbaar onderzoek', luidt het. (Belga)