"Het private-equityfonds dat ons toen overnam, hamert op het belang van het milieu, veiligheid en leefbaarheid", vertelt CEO Dirk Vandenberghe. Een van de voornaamste belanghebbenden voor industriële bedrijven als Metallo zijn de buurtbewoners.

"Zoals vele bedrijven uit de zware industrie hadden we een slechte reputatie. De buurt zag ons als een vervuiler en de veroorzaker van verkeersoverlast", vertelt Vandenberghe. Daar wilde Metallo verandering in brengen. "We hebben enkele jaren geleden een buurtcomité opgericht, dat elk kwartaal samenkomt. We zijn ook heel transparant beginnen te communiceren, bijvoorbeeld over onze uitstoot en het aantal vrachtwagens dat aan- en afrijdt. Met bedrijfsbezoeken zorgen we ervoor dat de buurtbewoners het bedrijf beter leren kennen.

" Met die buurtvergaderingen heeft Metallo het vertrouwen van de omwonenden herwonnen. Het bedrijf heeft dezelfde omslag gemaakt tegenover de overheid. "Tien jaar geleden scoorden we heel slecht in milieuvriendelijkheid. Het vertrouwen van controlerende instanties was heel laag. Dat hebben we de afgelopen tien jaar bewust en planmatig weer opgebouwd", legt Vandenberghe uit.

Om duurzamer en veiliger te worden, meet het bedrijf zaken als het aantal ongevallen met of zonder werkverlet, de emissies, het aantal vergaderingen met de buurt, tot zelfs het loodgehalte in het bloed van de werknemers. "Een deel van de bonus van de kaderleden hangt af van de veiligheids- en milieuresultaten", geeft de CEO als illustratie.

"Het private-equityfonds dat ons toen overnam, hamert op het belang van het milieu, veiligheid en leefbaarheid", vertelt CEO Dirk Vandenberghe. Een van de voornaamste belanghebbenden voor industriële bedrijven als Metallo zijn de buurtbewoners. "Zoals vele bedrijven uit de zware industrie hadden we een slechte reputatie. De buurt zag ons als een vervuiler en de veroorzaker van verkeersoverlast", vertelt Vandenberghe. Daar wilde Metallo verandering in brengen. "We hebben enkele jaren geleden een buurtcomité opgericht, dat elk kwartaal samenkomt. We zijn ook heel transparant beginnen te communiceren, bijvoorbeeld over onze uitstoot en het aantal vrachtwagens dat aan- en afrijdt. Met bedrijfsbezoeken zorgen we ervoor dat de buurtbewoners het bedrijf beter leren kennen." Met die buurtvergaderingen heeft Metallo het vertrouwen van de omwonenden herwonnen. Het bedrijf heeft dezelfde omslag gemaakt tegenover de overheid. "Tien jaar geleden scoorden we heel slecht in milieuvriendelijkheid. Het vertrouwen van controlerende instanties was heel laag. Dat hebben we de afgelopen tien jaar bewust en planmatig weer opgebouwd", legt Vandenberghe uit.Om duurzamer en veiliger te worden, meet het bedrijf zaken als het aantal ongevallen met of zonder werkverlet, de emissies, het aantal vergaderingen met de buurt, tot zelfs het loodgehalte in het bloed van de werknemers. "Een deel van de bonus van de kaderleden hangt af van de veiligheids- en milieuresultaten", geeft de CEO als illustratie.