De nettowinst vertienvoudigde in de periode juli-september in vergelijking met een jaar eerder en lag ook een kwart hoger dan in het tweede kwartaal.

De omzet in het derde kwartaal kwam uit op 59,1 miljoen euro, dat is 65 procent meer dan vorig jaar en 6 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2010. Het cijfer is bovendien een record. De omzet profiteerde van de euro/dollar-wisselkoers, die een positief effect van 2 procent had.

Melexis realiseerde een nettowinst van 15,2 miljoen euro, ook een record.

Het bedrijf verwacht in het vierde kwartaal ongeveer evenveel te verkopen als in het derde kwartaal.

Melexis geeft ook al vooruitzichten voor 2011: de omzet zal een eencijferige groei kennen, de brutowinstmarge zal boven 45 procent blijven en de bedrijfswinstmarge boven 23 procent.

Al deze vooruitzichten zijn gebaseerd op een wisselkoers van 1,40 dollar voor 1 euro.

De nettowinst vertienvoudigde in de periode juli-september in vergelijking met een jaar eerder en lag ook een kwart hoger dan in het tweede kwartaal. De omzet in het derde kwartaal kwam uit op 59,1 miljoen euro, dat is 65 procent meer dan vorig jaar en 6 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2010. Het cijfer is bovendien een record. De omzet profiteerde van de euro/dollar-wisselkoers, die een positief effect van 2 procent had. Melexis realiseerde een nettowinst van 15,2 miljoen euro, ook een record. Het bedrijf verwacht in het vierde kwartaal ongeveer evenveel te verkopen als in het derde kwartaal. Melexis geeft ook al vooruitzichten voor 2011: de omzet zal een eencijferige groei kennen, de brutowinstmarge zal boven 45 procent blijven en de bedrijfswinstmarge boven 23 procent. Al deze vooruitzichten zijn gebaseerd op een wisselkoers van 1,40 dollar voor 1 euro.