De omzet van Brussels Airport in 2010 bedroeg 367 miljoen euro: 0,4 procent meer dan in 2009. De EBITDA (de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen, of ook wel de bedrijfskasstroom) voor uitzonderlijke elementen bedroeg 206 miljoen euro: 1,4 procent meer dan het jaar daarvoor.

Zonder de geschatte eenmalige impact van 7,5 miljoen euro als gevolg van de IJslandse vulkaanuitbarsting zou de EBITDA-groei 5,1 procent hebben bedragen.

De EBITDA na uitzonderlijke elementen komt uit op 204 miljoen euro: 6,7 procent meer dan in 2009.

Voor het vierde kwartaal is er omzetstijging gerealiseerd van 4,5 procent tot 91,3 miljoen euro. De bedrijfskasstroom (voor uitzonderlijke elementen) bedroeg 49,2 miljoen euro, een stijging met 3,5 procent tegenover het laatste kwartaal 2009. Na uitzonderlijke elementen is dat 48,6 miljoen euro, een stijging met 20,4 procent.

MAp-ceo Kerrie Mather noemt het kwartaalresultaat zeer bevredigend.

De omzet van Brussels Airport in 2010 bedroeg 367 miljoen euro: 0,4 procent meer dan in 2009. De EBITDA (de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen, of ook wel de bedrijfskasstroom) voor uitzonderlijke elementen bedroeg 206 miljoen euro: 1,4 procent meer dan het jaar daarvoor. Zonder de geschatte eenmalige impact van 7,5 miljoen euro als gevolg van de IJslandse vulkaanuitbarsting zou de EBITDA-groei 5,1 procent hebben bedragen. De EBITDA na uitzonderlijke elementen komt uit op 204 miljoen euro: 6,7 procent meer dan in 2009. Voor het vierde kwartaal is er omzetstijging gerealiseerd van 4,5 procent tot 91,3 miljoen euro. De bedrijfskasstroom (voor uitzonderlijke elementen) bedroeg 49,2 miljoen euro, een stijging met 3,5 procent tegenover het laatste kwartaal 2009. Na uitzonderlijke elementen is dat 48,6 miljoen euro, een stijging met 20,4 procent. MAp-ceo Kerrie Mather noemt het kwartaalresultaat zeer bevredigend.