Vlaanderen telde eind januari 192.897 werklozen, of 4,8 procent meer dan een jaar eerder. 'De sterke impact van de coronacrisis blijft dus zichtbaar in de werkloosheidscijfers', aldus de VDAB. Tijdelijk werklozen zijn niet opgenomen in de cijfers.

De werkloosheid stijgt in alle provincies. De sterkste stijging is voor Vlaams-Brabant (+9,2 procent). De kleinste stijging is voor Limburg (+2,1 procent). Vooral in de leeftijdsgroepen van 40- tot 55-jarigen (+8,5 procent) en 25-tot 40-jarigen (+7,9 procent) was er een stijging van het aantal werklozen. De werkloosheid stijgt ook sneller bij de hoog- en middengeschoolden, al blijven de laaggeschoolden wel de grootste groep.

Het aantal werkzoekenden dat minder dan een jaar zonder job zit, is wel gedaald (-3,5 procent). Het aantal langdurig werklozen (tussen 1 en 2 jaar werkloos) is dan weer fors gestegen, met bijna een kwart (24,3 procent). Ook het aantal zeer langdurig werklozen (meer dan 2 jaar zonder baan) stijgt, met 8,1 procent.

De werkloosheid bij allochtonen stijgt sneller (6 procent) dan bij autochtonen (4,3 procent). Allochtone werkzoekenden zijn goed voor 30,7 procent van alle werklozen.

Vlaanderen telde eind januari 192.897 werklozen, of 4,8 procent meer dan een jaar eerder. 'De sterke impact van de coronacrisis blijft dus zichtbaar in de werkloosheidscijfers', aldus de VDAB. Tijdelijk werklozen zijn niet opgenomen in de cijfers. De werkloosheid stijgt in alle provincies. De sterkste stijging is voor Vlaams-Brabant (+9,2 procent). De kleinste stijging is voor Limburg (+2,1 procent). Vooral in de leeftijdsgroepen van 40- tot 55-jarigen (+8,5 procent) en 25-tot 40-jarigen (+7,9 procent) was er een stijging van het aantal werklozen. De werkloosheid stijgt ook sneller bij de hoog- en middengeschoolden, al blijven de laaggeschoolden wel de grootste groep. Het aantal werkzoekenden dat minder dan een jaar zonder job zit, is wel gedaald (-3,5 procent). Het aantal langdurig werklozen (tussen 1 en 2 jaar werkloos) is dan weer fors gestegen, met bijna een kwart (24,3 procent). Ook het aantal zeer langdurig werklozen (meer dan 2 jaar zonder baan) stijgt, met 8,1 procent. De werkloosheid bij allochtonen stijgt sneller (6 procent) dan bij autochtonen (4,3 procent). Allochtone werkzoekenden zijn goed voor 30,7 procent van alle werklozen.