De bank, die enkel duurzaam krediet verstrekt, is tevreden dat de leningen toenamen "in een zeer competitieve context". Een jaar eerder was er in dezelfde periode van het jaar een stijging met 9,7 procent. De stijging van de Belgische deposito's lag iets lager dan twaalf maanden eerder (5,5 versus 5,7 procent).

'In de eerste jaarhelft is het balanstotaal van de Belgische vestiging met 6 procent toegenomen. Zo is de kaap van 2 miljard euro gerond, een nieuwe mijlpaal in de gestage groei van Triodos Bank in België', aldus directeur Thomas Van Craen. Eind juni telde de bank 73.000 klanten.

In het algemeen zag de Nederlandse bank, die bijhuizen heeft in België, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, in het eerste halfjaar het beheerd vermogen met 4 procent stijgen tot 14 miljard euro. De balans nam met 5 procent toe tot 9,5 miljard euro. Wat de leningen betreft, viel er dan weer een vermeerdering te noteren van 6,6 procent. Dat alles leverde 19,4 miljoen euro nettowinst op. Iets meer dan de 18,6 miljoen van het jaar voordien. Triodos verwacht dat de groei zich in de tweede helft van het jaar zal doorzetten.

De bank, die enkel duurzaam krediet verstrekt, is tevreden dat de leningen toenamen "in een zeer competitieve context". Een jaar eerder was er in dezelfde periode van het jaar een stijging met 9,7 procent. De stijging van de Belgische deposito's lag iets lager dan twaalf maanden eerder (5,5 versus 5,7 procent). 'In de eerste jaarhelft is het balanstotaal van de Belgische vestiging met 6 procent toegenomen. Zo is de kaap van 2 miljard euro gerond, een nieuwe mijlpaal in de gestage groei van Triodos Bank in België', aldus directeur Thomas Van Craen. Eind juni telde de bank 73.000 klanten. In het algemeen zag de Nederlandse bank, die bijhuizen heeft in België, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, in het eerste halfjaar het beheerd vermogen met 4 procent stijgen tot 14 miljard euro. De balans nam met 5 procent toe tot 9,5 miljard euro. Wat de leningen betreft, viel er dan weer een vermeerdering te noteren van 6,6 procent. Dat alles leverde 19,4 miljoen euro nettowinst op. Iets meer dan de 18,6 miljoen van het jaar voordien. Triodos verwacht dat de groei zich in de tweede helft van het jaar zal doorzetten.