Induss I is de grootste waterfabriek van het bedrijf, die sinds 2010 7 miljoen m³ gedemineraliseerd water levert aan de omliggende industrie. Daarbij gaat het in hoofdzaak om raffinaderijen en chemiebedrijven die gedemineraliseerd water gebruiken voor de aanmaak van hogedrukstoom, of het water rechtstreeks inzetten in hun productieproces.

12 olympische baden per dag

De uitbreiding is nodig door de groei bij de bestaande klanten, maar ook door de aansluiting van een nieuw groot chemisch bedrijf, dat echter onbekend wenst te blijven.

Bij de werken, die van start gaan in het voorjaar van 2015, wordt het leidingnet met 7 km uitgebreid, wat het totaal op ongeveer 27 km ondergronds distributienet brengt.

De capaciteit wordt opgetrokken tot meer dan 10 miljoen m³ per jaar. "Dat komt overeen met een 12 Olympische zwembaden per dag", lacht CEO Ellen Theeuwes.

Schaalvoordelen

Induss is een dochter van water.link, het samenwerkingsverband van de watermaatschappijen AWW en TMVW. Door de productie van gedemineraliseerd water te centraliseren worden schaalvoordelen bereikt, die resulteren in minder kosten, en een lager gebruik van water en chemicaliën.

Door grote verbruikers, voor wie waterbehandeling erg belangrijk is maar geen kernactiviteit is, te ontzorgen, draagt het bedrijf een steentje bij aan de verankering van de industrie in Vlaanderen, meent Theeuwes. "Bovendien is ons distributienet een extra troef bij het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeerders, een voordeel dat de commerciële dienst van het havenbedrijf mee kan nemen in haar aanbod."

Het bedrijf bestudeert opportuniteiten in het buitenland, maar kijkt ook uit naar de behandeling van afvalwater en het hergebruik van proces water.

Induss I is de grootste waterfabriek van het bedrijf, die sinds 2010 7 miljoen m³ gedemineraliseerd water levert aan de omliggende industrie. Daarbij gaat het in hoofdzaak om raffinaderijen en chemiebedrijven die gedemineraliseerd water gebruiken voor de aanmaak van hogedrukstoom, of het water rechtstreeks inzetten in hun productieproces.De uitbreiding is nodig door de groei bij de bestaande klanten, maar ook door de aansluiting van een nieuw groot chemisch bedrijf, dat echter onbekend wenst te blijven. Bij de werken, die van start gaan in het voorjaar van 2015, wordt het leidingnet met 7 km uitgebreid, wat het totaal op ongeveer 27 km ondergronds distributienet brengt. De capaciteit wordt opgetrokken tot meer dan 10 miljoen m³ per jaar. "Dat komt overeen met een 12 Olympische zwembaden per dag", lacht CEO Ellen Theeuwes. Induss is een dochter van water.link, het samenwerkingsverband van de watermaatschappijen AWW en TMVW. Door de productie van gedemineraliseerd water te centraliseren worden schaalvoordelen bereikt, die resulteren in minder kosten, en een lager gebruik van water en chemicaliën. Door grote verbruikers, voor wie waterbehandeling erg belangrijk is maar geen kernactiviteit is, te ontzorgen, draagt het bedrijf een steentje bij aan de verankering van de industrie in Vlaanderen, meent Theeuwes. "Bovendien is ons distributienet een extra troef bij het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeerders, een voordeel dat de commerciële dienst van het havenbedrijf mee kan nemen in haar aanbod."Het bedrijf bestudeert opportuniteiten in het buitenland, maar kijkt ook uit naar de behandeling van afvalwater en het hergebruik van proces water.