Zowel bedrijven als particulieren zijn zich bewust van de klimaatverandering en van de noodzaak maatregelen te nemen om de impact ervan te beperken. Koolstofdioxide (CO2), dat verantwoordelijk is voor meer dan 70 procent van de door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies, krijgt de schuld van de opwarming van de aarde. Om bij te dragen tot het decarbonisatieproces zijn de ondernemingen begonnen met het verminderen van hun CO2-uitstoot. Hoewel er nog altijd bedrijven zijn die zich te buiten gaan aan greenwashing, een praktijk die erin bestaat hun imago overdreven groen te maken, soms met valse ecologische argumenten, is het duidelijk dat de overgrote meerderheid van de bedrijven besloten heeft het probleem frontaal aan te pakken en zich resoluut heeft verbonden tot een duurzame aanpak. Vooral omdat er nu steeds meer adviesbureaus zijn die hen kunnen helpen bij de overgang naar een koolstofarme economie.

Vier stappen

Co2Logic, een pionier op dat gebied, treedt sinds 2007 op als adviseur voor organisaties en biedt hen een eenvoudig en doeltreffend overgangsplan in vier stappen: berekenen, verminderen, compenseren en communiceren. In de eerste stap wordt de CO2-voetafdruk berekend op basis van alle beschikbare gegevens over de activiteiten van het bedrijf. Vervolgens worden op basis van die berekening maatregelen aanbevolen om het verbruik van de onderneming te verminderen of te optimaliseren, gekoppeld aan verminderingen van de uitstoot van broeikasgassen. Ten derde is er de koolstofcompensatie. Het doel daarvan is een tegenwicht te bieden tegen de uitstoot van CO2 - er kunnen ook andere broeikasgassen bij betrokken zijn - door projecten te financieren om andere emissies te verminderen of koolstof op te slaan. Die compensaties gebeuren in het kader van gecertificeerde klimaatprojecten. Ten vierde moet het bedrijf dat voor een echt duurzame aanpak kiest, daarover communiceren om zo andere bedrijven te stimuleren.

'Het is momenteel veel duurder de CO2-uitstoot in België te verminderen dan in ontwikkelingslanden. De prioriteit voor veel bedrijven is dan ook eerst hun uitstoot in de waardeketen te verminderen'

Antoine Geerinckx, CO2Logic

Dat is het geval voor Sodexo Benefits & Rewards Services, dat zopas het CO2 Neutral-label kreeg toegekend. In de afgelopen jaren heeft het al veel maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het hoofdkantoor van Sodexo is sinds 2018 CO2-neutraal en de maaltijd- en de ecocheques zijn gedigitaliseerd. Om haar emissies verder terug te dringen, heeft de onderneming besloten dat 100 procent van haar consumenten-, cadeau- en sport- en cultuurcheques tegen 2022 gedigitaliseerd zullen zijn. In overleg met de gewesten zullen ook de dienstencheques tegen 2025 in een digitale vorm beschikbaar zijn. Momenteel wordt de 'onherleidbare' CO2-uitstoot gecompenseerd door de financiering van een project voor bosbehoud in Guatemala. Daar wordt de plaatselijke bevolking bij betrokken, door vrouwen in staat te stellen te werken en autonoom te worden. "Eén van de grootste problemen vandaag is de ontbossing. We moeten alles in het werk stellen om onze bossen in stand te houden", zegt Antoine Geerinckx, medeoprichter van Co2Logic.

Positieve invloed op het klimaat

"We willen ons deel van de verantwoordelijkheid nemen voor de planeet die we aan toekomstige generaties nalaten", zegt Sven Marinus, de CEO van Sodexo Benefits & Rewards Services. "De evaluatie van Co2Logic is duidelijk: om onze CO2-uitstoot te verminderen, moeten wij stoppen met het drukken van al onze papieren cheques. Die taak wordt bemoeilijkt door de digitale kloof. Wij zullen nauw samenwerken met de regio's om iedereen aan boord te krijgen. We kunnen allemaal een positieve invloed hebben op het klimaat." Antoine Geerinckx voegt daaraan toe: "Bedrijven die betalen voor koolstofcompensatie verminderen hun CO2-uitstoot veel sneller. Door de impact te privatiseren, maken we het veel tastbaarder en betaalbaarder op individuele schaal."

Men kan zich afvragen waarom klimaatprojecten waarmee het CO2-Neutral-label kan worden verkregen in ontwikkelingslanden worden ontwikkeld, terwijl projecten in het noorden zouden kunnen worden uitgevoerd, waar de vervuiling wordt geproduceerd. Er bestaan wel initiatieven, maar die komen niet in aanmerking voor het label. Bovendien is de impact veel groter in het zuiden met een groter hefboomeffect in vergelijking met de geïnvesteerde bedragen. "Tot nu toe bestond er in België geen mechanisme voor de certificering van vermeden, gereduceerde of opgeslagen CO2", bevestigt Antoine Geerinckx. "Maar als de prijs van CO2 zo blijft stijgen, zullen we dat binnenkort ook hier compenseren. Het is momenteel veel duurder om de CO2-uitstoot in België te verminderen dan in ontwikkelingslanden. De prioriteit voor veel bedrijven is dan ook om eerst hun CO2-uitstoot in de waardeketen te verminderen."

Een keuze van de onderneming

Deel uitmaken van een duurzame aanpak, die veel verschillende vormen kan aannemen, waarvan de vermindering van broeikasgassen er slechts één is, is vandaag een noodzaak, of zelfs een verplichting. Maar het is in de eerste plaats een keuze van de onderneming. Die keuze omvat alle werknemers, maar ook partners, leveranciers, klanten en overheidsdiensten. De vermindering van de CO2-uitstoot wordt bereikt door te investeren in hernieuwbare energie, afvalverwerking, een duurzame toeleveringsketen, enzovoort. Die aanpak wordt gevolgd op het hoofdkantoor van Sodexo. Voor de operationele werking zijn de stappen veel complexer omdat rekening wordt gehouden met een veelheid van gegevens voor elke leverancier. "Het is een vervelend werk, maar het is het waard. Onze methoden zullen door de andere entiteiten van de groep worden gebruikt. Frankrijk zal de eerste zijn die ons volgt", zegt Greg Renders, manager maatschappelijk verantwoord ondernemen voor Sodexo Benefits & Rewards Services.

'Koolstofneutraliteit is niet het einde van de weg, het is het begin van ons plan om de uitstoot van broeikasgassen met 50 procent te verminderen tegen 2025 en met 70 procent tegen 2030'

Greg Renders, Sodexo Benefits & Rewards Services

De milieuvoetafdruk van een dienstverlenend bedrijf is kleiner dan die van een bedrijf in de zware industrie of de transportsector. De belangrijkste twee bronnen van broeikasgasemissies van Sodexo Benefits & Rewards Services zijn de mobiliteit van de werknemers en het beheer van de papieren cheques. Dankzij de gezondheidscrisis is de CO2-uitstoot van het bedrijf met 26 procent gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk als gevolg van het telewerken. Daaruit volgde een sterke daling van de mobiliteitsgerelateerde uitstoot. "We moeten onze inspanningen voor een milieuvriendelijker mobiliteitsstrategie voortzetten en de hoeveelheid papieren cheques verminderen, die per uitgegeven euro 17 keer meer uitstoot veroorzaken dan hun digitale equivalent. Koolstofneutraliteit is niet het einde van de weg, het is het begin van ons plan om de uitstoot van broeikasgassen met 50 procent te verminderen tegen 2025 en met 70 procent tegen 2030", besluit Greg Renders.

Dit is een fragment uit de Gids voor Duurzaam Ondernemen van Trends. Wilt u nog meer adviezen van duurzaamheidsexperts en cases van pionierende bedrijven, dan kunt u deze gids hier gratis bestellen.

Zowel bedrijven als particulieren zijn zich bewust van de klimaatverandering en van de noodzaak maatregelen te nemen om de impact ervan te beperken. Koolstofdioxide (CO2), dat verantwoordelijk is voor meer dan 70 procent van de door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies, krijgt de schuld van de opwarming van de aarde. Om bij te dragen tot het decarbonisatieproces zijn de ondernemingen begonnen met het verminderen van hun CO2-uitstoot. Hoewel er nog altijd bedrijven zijn die zich te buiten gaan aan greenwashing, een praktijk die erin bestaat hun imago overdreven groen te maken, soms met valse ecologische argumenten, is het duidelijk dat de overgrote meerderheid van de bedrijven besloten heeft het probleem frontaal aan te pakken en zich resoluut heeft verbonden tot een duurzame aanpak. Vooral omdat er nu steeds meer adviesbureaus zijn die hen kunnen helpen bij de overgang naar een koolstofarme economie.Co2Logic, een pionier op dat gebied, treedt sinds 2007 op als adviseur voor organisaties en biedt hen een eenvoudig en doeltreffend overgangsplan in vier stappen: berekenen, verminderen, compenseren en communiceren. In de eerste stap wordt de CO2-voetafdruk berekend op basis van alle beschikbare gegevens over de activiteiten van het bedrijf. Vervolgens worden op basis van die berekening maatregelen aanbevolen om het verbruik van de onderneming te verminderen of te optimaliseren, gekoppeld aan verminderingen van de uitstoot van broeikasgassen. Ten derde is er de koolstofcompensatie. Het doel daarvan is een tegenwicht te bieden tegen de uitstoot van CO2 - er kunnen ook andere broeikasgassen bij betrokken zijn - door projecten te financieren om andere emissies te verminderen of koolstof op te slaan. Die compensaties gebeuren in het kader van gecertificeerde klimaatprojecten. Ten vierde moet het bedrijf dat voor een echt duurzame aanpak kiest, daarover communiceren om zo andere bedrijven te stimuleren.Dat is het geval voor Sodexo Benefits & Rewards Services, dat zopas het CO2 Neutral-label kreeg toegekend. In de afgelopen jaren heeft het al veel maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het hoofdkantoor van Sodexo is sinds 2018 CO2-neutraal en de maaltijd- en de ecocheques zijn gedigitaliseerd. Om haar emissies verder terug te dringen, heeft de onderneming besloten dat 100 procent van haar consumenten-, cadeau- en sport- en cultuurcheques tegen 2022 gedigitaliseerd zullen zijn. In overleg met de gewesten zullen ook de dienstencheques tegen 2025 in een digitale vorm beschikbaar zijn. Momenteel wordt de 'onherleidbare' CO2-uitstoot gecompenseerd door de financiering van een project voor bosbehoud in Guatemala. Daar wordt de plaatselijke bevolking bij betrokken, door vrouwen in staat te stellen te werken en autonoom te worden. "Eén van de grootste problemen vandaag is de ontbossing. We moeten alles in het werk stellen om onze bossen in stand te houden", zegt Antoine Geerinckx, medeoprichter van Co2Logic. "We willen ons deel van de verantwoordelijkheid nemen voor de planeet die we aan toekomstige generaties nalaten", zegt Sven Marinus, de CEO van Sodexo Benefits & Rewards Services. "De evaluatie van Co2Logic is duidelijk: om onze CO2-uitstoot te verminderen, moeten wij stoppen met het drukken van al onze papieren cheques. Die taak wordt bemoeilijkt door de digitale kloof. Wij zullen nauw samenwerken met de regio's om iedereen aan boord te krijgen. We kunnen allemaal een positieve invloed hebben op het klimaat." Antoine Geerinckx voegt daaraan toe: "Bedrijven die betalen voor koolstofcompensatie verminderen hun CO2-uitstoot veel sneller. Door de impact te privatiseren, maken we het veel tastbaarder en betaalbaarder op individuele schaal."Men kan zich afvragen waarom klimaatprojecten waarmee het CO2-Neutral-label kan worden verkregen in ontwikkelingslanden worden ontwikkeld, terwijl projecten in het noorden zouden kunnen worden uitgevoerd, waar de vervuiling wordt geproduceerd. Er bestaan wel initiatieven, maar die komen niet in aanmerking voor het label. Bovendien is de impact veel groter in het zuiden met een groter hefboomeffect in vergelijking met de geïnvesteerde bedragen. "Tot nu toe bestond er in België geen mechanisme voor de certificering van vermeden, gereduceerde of opgeslagen CO2", bevestigt Antoine Geerinckx. "Maar als de prijs van CO2 zo blijft stijgen, zullen we dat binnenkort ook hier compenseren. Het is momenteel veel duurder om de CO2-uitstoot in België te verminderen dan in ontwikkelingslanden. De prioriteit voor veel bedrijven is dan ook om eerst hun CO2-uitstoot in de waardeketen te verminderen."Deel uitmaken van een duurzame aanpak, die veel verschillende vormen kan aannemen, waarvan de vermindering van broeikasgassen er slechts één is, is vandaag een noodzaak, of zelfs een verplichting. Maar het is in de eerste plaats een keuze van de onderneming. Die keuze omvat alle werknemers, maar ook partners, leveranciers, klanten en overheidsdiensten. De vermindering van de CO2-uitstoot wordt bereikt door te investeren in hernieuwbare energie, afvalverwerking, een duurzame toeleveringsketen, enzovoort. Die aanpak wordt gevolgd op het hoofdkantoor van Sodexo. Voor de operationele werking zijn de stappen veel complexer omdat rekening wordt gehouden met een veelheid van gegevens voor elke leverancier. "Het is een vervelend werk, maar het is het waard. Onze methoden zullen door de andere entiteiten van de groep worden gebruikt. Frankrijk zal de eerste zijn die ons volgt", zegt Greg Renders, manager maatschappelijk verantwoord ondernemen voor Sodexo Benefits & Rewards Services.De milieuvoetafdruk van een dienstverlenend bedrijf is kleiner dan die van een bedrijf in de zware industrie of de transportsector. De belangrijkste twee bronnen van broeikasgasemissies van Sodexo Benefits & Rewards Services zijn de mobiliteit van de werknemers en het beheer van de papieren cheques. Dankzij de gezondheidscrisis is de CO2-uitstoot van het bedrijf met 26 procent gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk als gevolg van het telewerken. Daaruit volgde een sterke daling van de mobiliteitsgerelateerde uitstoot. "We moeten onze inspanningen voor een milieuvriendelijker mobiliteitsstrategie voortzetten en de hoeveelheid papieren cheques verminderen, die per uitgegeven euro 17 keer meer uitstoot veroorzaken dan hun digitale equivalent. Koolstofneutraliteit is niet het einde van de weg, het is het begin van ons plan om de uitstoot van broeikasgassen met 50 procent te verminderen tegen 2025 en met 70 procent tegen 2030", besluit Greg Renders. Dit is een fragment uit de Gids voor Duurzaam Ondernemen van Trends. Wilt u nog meer adviezen van duurzaamheidsexperts en cases van pionierende bedrijven, dan kunt u deze gids hier gratis bestellen.