"Er is een dramatisch tekort aan belangstelling voor banen in de watertechnologie", zegt Matthias Mertens, algemeen manager van Watercircle, dat waterdistributie- en -technologiebedrijven en aanverwante kenniscentra vertegenwoordigt. "Een rondvraag bij onze 75 leden-bedrijven leert dat ze een technologische achterstand dreigen op te lopen doordat banen niet ingevuld raken. Dan kunnen ze noodzakelijke innovatieve processen niet doorvoeren. Maar dat moeten ze doen om hun concurrentiekracht ook internationaal op peil te houden."
...

"Er is een dramatisch tekort aan belangstelling voor banen in de watertechnologie", zegt Matthias Mertens, algemeen manager van Watercircle, dat waterdistributie- en -technologiebedrijven en aanverwante kenniscentra vertegenwoordigt. "Een rondvraag bij onze 75 leden-bedrijven leert dat ze een technologische achterstand dreigen op te lopen doordat banen niet ingevuld raken. Dan kunnen ze noodzakelijke innovatieve processen niet doorvoeren. Maar dat moeten ze doen om hun concurrentiekracht ook internationaal op peil te houden."Op 8 december organiseert Watercircle 'Academia meets Industry' in het Gentse Geuzenhuis. "Op dat event stellen onze leden klassiek hun projecten voor aan de academische wereld, en vice versa", stelt Mertens. "Er is te weinig uitwisseling van expertise tussen de wetenschappelijke kenniscentra en het bedrijfsleven. Voor het eerst leggen we nu de focus op de presentatie van onze bedrijven om studenten te overtuigen dat we best een aantrekkelijke sector zijn. Ingenieurs en andere technische beroepen beseffen soms te weinig op welk hoog wetenschappelijk niveau onze leden werken, ook in vergelijking met klassieke technologische bedrijven, zoals de ITC."Naar eigen zeggen staan er bij de leden van Watercircle, zoals Veolia, Waterl'eau en Ekopak, honderden vacatures open. Het gaat niet alleen om gespecialiseerde functies zoals waterexperts of koeltechnici, die meestal wel de weg vinden naar watergeoriënteerde ondernemingen. Er is ook in het algemeen een grote krapte op de arbeidsmarkt voor technische functies, zoals elektriciens of ingenieurs, en niet-technologische beroepen, zoals in de hr of de verkoop. "Onze organisatie bestaat al twintig jaar en nooit was het tekort aan personeel zo'n zwaar probleem", aldus Mertens.Vandaar dat het imago moet worden opgepoetst. Mertens merkt op dat de controle van de waterdistributie - een kernactiviteit van de sector - de jongste jaren erg actueel is geworden door fenomenen zoals de nijpende droogte of overstromingen. Ook de verwerking van gebruikt afval- of zeewater voor de distributie kan niet zonder een sterke technologische inbreng. Waterpompen en andere watertechnologie dragen ook bij tot de verduurzaming van gebouwen en infrastructuur. Niet toevallig behoren bedrijven als Besix en DEME tot de acht kernleden van Watercircle. Mertens wijst er bovendien op dat slechts 10 procent van het water gebruikt word als drinkwater. Het overgrote deel van zijn watervoorraad wordt in Vlaanderen ingezet voor industriële processen of bedrijven."De voedingsindustrie, de energiesector en de farma hebben bijvoorbeeld water nodig van een zeer specifieke kwaliteit", aldus Mertens. "Dat moet eerst bewerkt worden met complexe technologische, chemische of andere processen. Door die grondige technologische innovatie binnen en buiten de watersector wordt ons wat saaie imago plots opgepoetst. We worden met de productie van het blauwe goud plots erg aantrekkelijk voor mensen die van een uitdaging houden."