De tegenvallende verkiezingsresultaten in haar thuisstad Doornik - een verlies van 7 procent - hebben de strijdlust van Marie-Christine Marghem (MR) niet aangetast. Na de boodschap van Engie Electrabel dat twee kernreactoren ruim een half jaar langer dan gepland buiten strijd zouden zijn, reageerde de advocate onmiddellijk. Ze zocht samen met Engie Electrabel en de hoogspanningsnetbeheerder Elia naar alternatieve productie om de winter door te komen. "We hebben gezocht naar elke megawatt die we konden vinden, en ik heb dadelijk een oproep gedaan voor internationale solidariteit. België is een van de landen met het meeste grensoverschrijdende vervoerscapaciteit voor elektriciteit, alleen moet er aan de andere zijde van de grens ook productie zijn."
...