De federale regering moet volgens de vakbonden de wetten op de openbare aanbesteding herzien, zodat de laagste prijs niet meer het voornaamste criterium zou zijn.

Voor het ACV en het ABVV moeten ook criteria als welzijn op het werk en vorming een rol spelen, net als sociale, ethische en milieuvereisten.

Voorts vragen ze de federale overheid om meer controles op de werven te doen, de strijd tegen schijnzelfstandigen te voeren en de sociale bijdragen te innen van gedetacheerde arbeiders uit andere landen.

Buitenlandse concurrentie

De bonden hekelen immers dat het vrij verkeer van personen in de Europa ook gepaard ging met andere praktijken. Zo wijzen ze er onder meer op dat de goedkope buitenlandse concurrentie die de bouwbedrijven onder druk zet, zodat die bijvoorbeeld zelf in ondernaanneming met detachering beginnen werken.

Overigens heeft ook Bouwunie, de sectororganisatie van de Vlaamse bouwkmo's, dinsdag kritiek op de aanbesteding bij overheidsopdrachten. Op basis van cijfers van het bouwmagazine Bouwkroniek zegt Bouwunie dat er niet alleen een sterke daling is van het aantal opdrachten, maar ook een tendens tot schaalvergroting. "Door het bundelen van meerdere opdrachten vallen kleine en middelgrote bouwbedrijven meer en meer uit de boot", klinkt het. (Belga/NS)

De federale regering moet volgens de vakbonden de wetten op de openbare aanbesteding herzien, zodat de laagste prijs niet meer het voornaamste criterium zou zijn. Voor het ACV en het ABVV moeten ook criteria als welzijn op het werk en vorming een rol spelen, net als sociale, ethische en milieuvereisten. Voorts vragen ze de federale overheid om meer controles op de werven te doen, de strijd tegen schijnzelfstandigen te voeren en de sociale bijdragen te innen van gedetacheerde arbeiders uit andere landen. De bonden hekelen immers dat het vrij verkeer van personen in de Europa ook gepaard ging met andere praktijken. Zo wijzen ze er onder meer op dat de goedkope buitenlandse concurrentie die de bouwbedrijven onder druk zet, zodat die bijvoorbeeld zelf in ondernaanneming met detachering beginnen werken. Overigens heeft ook Bouwunie, de sectororganisatie van de Vlaamse bouwkmo's, dinsdag kritiek op de aanbesteding bij overheidsopdrachten. Op basis van cijfers van het bouwmagazine Bouwkroniek zegt Bouwunie dat er niet alleen een sterke daling is van het aantal opdrachten, maar ook een tendens tot schaalvergroting. "Door het bundelen van meerdere opdrachten vallen kleine en middelgrote bouwbedrijven meer en meer uit de boot", klinkt het. (Belga/NS)