De Duitse luchtvaartmaatschappij kreunt nog altijd onder de coronacrisis. Vorig jaar vloog Lufthansa ruim 6,7 miljard euro in het rood. Vorig jaar werd tevens via diverse overheden, in België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, staatssteun gesprokkeld voor een totaal bedrag van 9 miljard euro.
...

De Duitse luchtvaartmaatschappij kreunt nog altijd onder de coronacrisis. Vorig jaar vloog Lufthansa ruim 6,7 miljard euro in het rood. Vorig jaar werd tevens via diverse overheden, in België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, staatssteun gesprokkeld voor een totaal bedrag van 9 miljard euro.Ook in 2021 zou Lufthansa opnieuw verlies lijden. Lufthansa rekent dat het pas als de helft van zijn bestaande vliegcapaciteit kan worden ingezet, geen cash meer verbrandt. De Duitse eigenaar van Brussels Airlines hoopt dat het dit jaar zijn capaciteit voor 40 tot 50 procent zal kunnen inzetten. Vooral vanaf de zomer zou de boel weer moeten draaien. Dat was althans de verwachting begin maart, bij de bekendmaking van de jaarcijfers van 2020.Het gros van de 9 miljard euro staatssteun leverde Duitsland. Maar ook de Belgische staat stak 290 miljoen euro in Brussels Airlines. Die cijfers moeten echter zwaar worden genuanceerd. Het gaat om een totaal bedrag, dat Lufthansa eventueel kan opnemen. Het gaat vooral om leningen, met staatswaarborg. Want vorig jaar, in volle pandemie, zou een luchtvaartmaatschappij wellicht onmogelijk financiering hebben gevonden op de private kapitaalmarkt. Eind vorig jaar had Lufthansa pas 3,3 miljard van die 9 miljard euro effectief aangewend. Lufthansa benadrukte in zijn jongste jaarverslag "dat het zo snel mogelijk zijn schulden wil herfinancieren, zodat het de staatssteun kan terugbetalen".Het Belgische bedrag van 290 miljoen euro bestaat onder meer voor 3 miljoen euro eigen vermogen. Dat geld pompte de staat in SN Airholding, de holding boven de werkmaatschappij Brussels Airlines. Daarnaast werd voorlopig een bedrag van 190 miljoen van de lening al effectief opgenomen. Vorig jaar betaalde Lufthansa een rente van 8 miljoen euro voor de lening.Lufthansa zet alle middelen in zodat de overheidsleningen zo snel mogelijk worden terugbetaald. Sinds de tweede helft van vorig jaar kon Lufthansa al weer 3,6 miljard euro geld ophalen via de private kapitaalmarkten. Dat gebeurde bovendien tegen relatief lage rentevoeten. Daarmee werd al een eerste lening van de Duitse staat, van 1 miljard euro, terugbetaald. Volgens de meest recente stand van zaken - dat was eind februari - had Lufthansa als groep in totaal 2,5 miljard euro van het overheidsgeld gebruikt. Daarbij komt 1,2 miljard euro via België, Oostenrijk en Zwitserland. Lufthansa haalde in Duitsland 1,3 miljard euro op.Uit de oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders op dinsdag 4 mei blijkt dat Lufthansa nog eens tot 1,5 miljard euro aan private middelen wil ophalen. Die bijkomende middelen zouden ook kunnen worden omgezet in nieuwe aandelen, maximaal een tiende nieuwe aandelen of bijna 60 miljoen. Lufthansa meldt dat die operatie interessanter is voor de kredietwaardigheid van de onderneming. Schuldbewijzen die kunnen worden omgezet in eigen vermogen, kunnen worden meegeteld als bijna eigen vermogen en staan dus niet als schulden op de balans. "Op dit moment is er nog geen beslissing genomen of we geld in de privémarkt zullen ophalen", meldt Martin Leutke, de woordvoerder van Lufthansa Groep. "De investeerders kunnen in dit geval dus kiezen: of ze krijgen het geld terug van hun lening, of ze zetten de lening om in Lufthansa-aandelen, tegen een vooraf vastgelegde prijs."Waarom Lufthansa zo snel af wil van die staatsleningen? De rente loopt steil op: van 4 procent vorig en dit jaar tot 9,5 procent in 2027. De hoge rente was een eis van de Europese Commissie. Zij vindt staatssteun een vorm van concurrentieverstoring. Wie geld leent, moet daar dan ook een fiks bedrag voor betalen. Bovendien mag Lufthansa geen dividenden meer uitkeren, zolang de overheidssteun niet is terugbetaald. Dat is geen goede zaak voor de beleggers van de beursgenoteerde onderneming. En het management moet afzien van bonussen, zolang de overheidssteun geldt.Nog een agendapunt voor de algemene vergadering wordt de machtiging tot eventuele omzetting van 5,5 miljard euro van het overheidsgeld in aandelen. Dat zou de uitgifte van 2,15 miljard nieuwe aandelen betekenen, of bijna vier keer meer dan vandaag. Dat zou een enorme verwatering voor de bestaande aandeelhouders betekenen, en de Duitse federale regering zou de controlerende aandeelhouder worden."Dit is een louter technische berekening, voor het geval Lufthansa het volledige bedrag van 5,5 miljard euro van de overheid zou gebruiken en in aandelen zou omzetten", benadrukt woordvoerder Martin Leutke. "Vandaag is geen eurocent van dat bedrag opgevraagd." De machtiging voor de omzetting in aandelen geldt tot in 2026.