Lineas is het herrezen zorgenkind van NMBS. Wat ooit B-Cargo heette, werd eerst BLogistics om in 2015 te worden verkocht aan het Zwitserse investeringsfonds Argos Soditic. Sinds een jaar heet de dominante spoorvrachtvervoerder in België officieel Lineas. Samen met zijn sectorgenoten maakt Lineas deel uit van Rail Freight Forward, een coalitie van spoorvrachtvervoerders die in het licht van de klimaatverandering het spoor promoot als alternatief voor het wegtransport.
...