De uitzendactiviteit in Belgë is in juni licht gedaald. Dat meldt sectorfederatie Federgon.
Van de lichte heropleving in mei was in juni al geen sprake meer. Het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid daalde in juni met 1,14 procent tegenover mei (-1,35 procent bij de arbeiders en -0,86 procent bij de bedienden).

In vergelijking met juni 2012 bedraagt de daling 6,66 procent (-8,9 procent bij de arbeiders en -3,32 procent bij de bedienden).

De terugval van de uitzendactiviteit is slecht nieuws voor de werkgelegenheid in het algemeen. Uitzendarbeid wordt namelijk beschouwd als de barometer die de conditie van de arbeidsmarkt peilt. Dat komt omdat werknemers - wanneer ze een betere conjunctuur merken - eerst een beroep doen op interimpersoneel vooraleer over te gaan tot vaste aanwervingen. (BO)

De uitzendactiviteit in Belgë is in juni licht gedaald. Dat meldt sectorfederatie Federgon. Van de lichte heropleving in mei was in juni al geen sprake meer. Het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid daalde in juni met 1,14 procent tegenover mei (-1,35 procent bij de arbeiders en -0,86 procent bij de bedienden). In vergelijking met juni 2012 bedraagt de daling 6,66 procent (-8,9 procent bij de arbeiders en -3,32 procent bij de bedienden). De terugval van de uitzendactiviteit is slecht nieuws voor de werkgelegenheid in het algemeen. Uitzendarbeid wordt namelijk beschouwd als de barometer die de conditie van de arbeidsmarkt peilt. Dat komt omdat werknemers - wanneer ze een betere conjunctuur merken - eerst een beroep doen op interimpersoneel vooraleer over te gaan tot vaste aanwervingen. (BO)