Leen Van den Neste nam een jaar geleden het roer over bij VDK Spaarbank. Groei en expansie staan centraal in haar strategisch plan.

U bent veel actiever als kredietverstrekker dan vroeger. Hoe komt dat?

Van den Neste: "Vroeger waren wij een echte spaarbank die de spaarmiddelen van de klanten belegde. Nu willen wij de klanten een volledig productgamma aanbieden. De voorbije jaren konden we ons marktaandeel in woonkredieten gevoelig verhogen. Onze effectenportefeuille is geleidelijk afgebouwd tot 1,6 miljard euro. We denken nu een goede mix van effecten en kredieten te hebben."
"We willen ook inzetten op bedrijfskredieten. Bedrijven krijgen moeilijker leningen, we denken dat VDK hier een rol kan spelen. We zijn in het verleden vooral een kredietverstrekker geweest voor particulieren, zelfstandigen en kleine kmo's. Maar we willen ons ook profileren op de markt van de scholen, ziekenhuizen en grotere ondernemingen, vooral in onze regio. De eerste resultaten zijn bemoedigend."

Veel kleinere banken klagen over de toenemende druk van regulering en compliance (naleving regels en voorschriften). Er moet aan steeds meer normen voldaan worden en er komt steeds meer administratieve rompslomp bij kijken.

Van den Neste: "Het is absoluut niet gemakkelijk. In een kleine organisatie als VDK kom je altijd bij hetzelfde kleine ploegje van mensen terecht. Wij hebben één groot voordeel: in tegenstelling tot de grootbanken bieden wij een beperkt aantal eenvoudige producten aan. Toch wordt er steeds meer geëist. Zo is er nu de verplichting om een voltijdse compliance officer in huis te hebben."
Worden er te veel regels opgelegd?

Van den Neste: "Ik ben niet tegen regulering, maar ik vind dat we stilaan de limieten bereikt hebben. De banksector heeft de voorbije jaren heel wat over zich heen gekregen. Vorig jaar was er nog de roerende voorheffing van 21 + 4 procent, die amper een paar maanden later omgezet werd in 25 procent. We mogen nog maximaal zes spaarrekeningen aanbieden, de regels voor de getrouwheidspremie zijn veranderd... Telkens moet ik wel een nieuw renteberekeningsprogramma laten schrijven. Ik zie niet altijd de toegevoegde waarde van de aangepaste regels, niet voor de klant en niet voor de bank. Als het er alleen maar toe leidt dat ik mijn informaticaploeg aan het werk moet zetten en de kosten de hoogte injaag, dan pas ik."

"De overheid zou zich de vraag moeten stellen welke banksector ze wil. Ik geloof sterk in het Belgische, gediversifieerde model. Er zijn grote en middelgrote spelers, elk met hun eigenheid en model. Ik vind dat die verscheidenheid een waarde heeft."

Is VDK niet te klein?

Van den Neste: "Banken als VDK doen het verre van slecht. We werken met een kleine, gedreven ploeg, korte beslissings- en communicatielijnen, met een fijnmazig kantorennet om dicht bij de klanten te staan. En de aandeelhouders bieden ons de mogelijkheid om een groot deel van de winst te reserveren, waardoor we de toekomstige groei zelf kunnen financieren. VDK heeft nu al een solvabiliteitsratio van 17,35 procent conform Bazel III. Daarmee zitten we ver boven de opgelegde normen. Dat betekent dat we geen geld moeten opzijzetten voor de versterking van de kapitaalbasis. We zijn niet beursgenoteerd, we hebben aandeelhouders met een langetermijnvisie, we kunnen inzetten op groei. Op lange termijn werpt dat vruchten af."

Leen Van den Neste nam een jaar geleden het roer over bij VDK Spaarbank. Groei en expansie staan centraal in haar strategisch plan.U bent veel actiever als kredietverstrekker dan vroeger. Hoe komt dat?Van den Neste: "Vroeger waren wij een echte spaarbank die de spaarmiddelen van de klanten belegde. Nu willen wij de klanten een volledig productgamma aanbieden. De voorbije jaren konden we ons marktaandeel in woonkredieten gevoelig verhogen. Onze effectenportefeuille is geleidelijk afgebouwd tot 1,6 miljard euro. We denken nu een goede mix van effecten en kredieten te hebben." "We willen ook inzetten op bedrijfskredieten. Bedrijven krijgen moeilijker leningen, we denken dat VDK hier een rol kan spelen. We zijn in het verleden vooral een kredietverstrekker geweest voor particulieren, zelfstandigen en kleine kmo's. Maar we willen ons ook profileren op de markt van de scholen, ziekenhuizen en grotere ondernemingen, vooral in onze regio. De eerste resultaten zijn bemoedigend." Veel kleinere banken klagen over de toenemende druk van regulering en compliance (naleving regels en voorschriften). Er moet aan steeds meer normen voldaan worden en er komt steeds meer administratieve rompslomp bij kijken.Van den Neste: "Het is absoluut niet gemakkelijk. In een kleine organisatie als VDK kom je altijd bij hetzelfde kleine ploegje van mensen terecht. Wij hebben één groot voordeel: in tegenstelling tot de grootbanken bieden wij een beperkt aantal eenvoudige producten aan. Toch wordt er steeds meer geëist. Zo is er nu de verplichting om een voltijdse compliance officer in huis te hebben." Worden er te veel regels opgelegd? Van den Neste: "Ik ben niet tegen regulering, maar ik vind dat we stilaan de limieten bereikt hebben. De banksector heeft de voorbije jaren heel wat over zich heen gekregen. Vorig jaar was er nog de roerende voorheffing van 21 + 4 procent, die amper een paar maanden later omgezet werd in 25 procent. We mogen nog maximaal zes spaarrekeningen aanbieden, de regels voor de getrouwheidspremie zijn veranderd... Telkens moet ik wel een nieuw renteberekeningsprogramma laten schrijven. Ik zie niet altijd de toegevoegde waarde van de aangepaste regels, niet voor de klant en niet voor de bank. Als het er alleen maar toe leidt dat ik mijn informaticaploeg aan het werk moet zetten en de kosten de hoogte injaag, dan pas ik." "De overheid zou zich de vraag moeten stellen welke banksector ze wil. Ik geloof sterk in het Belgische, gediversifieerde model. Er zijn grote en middelgrote spelers, elk met hun eigenheid en model. Ik vind dat die verscheidenheid een waarde heeft." Is VDK niet te klein?Van den Neste: "Banken als VDK doen het verre van slecht. We werken met een kleine, gedreven ploeg, korte beslissings- en communicatielijnen, met een fijnmazig kantorennet om dicht bij de klanten te staan. En de aandeelhouders bieden ons de mogelijkheid om een groot deel van de winst te reserveren, waardoor we de toekomstige groei zelf kunnen financieren. VDK heeft nu al een solvabiliteitsratio van 17,35 procent conform Bazel III. Daarmee zitten we ver boven de opgelegde normen. Dat betekent dat we geen geld moeten opzijzetten voor de versterking van de kapitaalbasis. We zijn niet beursgenoteerd, we hebben aandeelhouders met een langetermijnvisie, we kunnen inzetten op groei. Op lange termijn werpt dat vruchten af."