Sommige banken in de eurozone hebben geen toekomst en moeten dus opgedoekt kunnen worden. Zo luidt het oordeel van Danièle Nouy, die aan het hoofd komt van de Europese bankentoezichthouder. Ze zei in het interview met de Britse zakenkrant ook dat ze de band tussen overheden en banken wil doorbreken, omdat die verbintenis volgens haar aan de basis lag van de wereldwijde financiële crisis. Nouy eist dat banken kapitaal aanhouden als buffer voor hun beleggingen in staatspapier.

"Een van de belangrijkste lessen uit de huidige crisis is dat er geen risicoloze bezittingen zijn, dus beleggen in staatspapier is niet zonder risico. "Dat is aangetoond, dus nu moeten we daarop reageren", aldus Nouy. "Ik geef toe dat het misschien niet het beste moment is om middenin de crisis de regels te wijzigen, maar de ruimte om in te grijpen is er," verduidelijkte ze.

Nouy is het eens met ECB-voorzitter Mario Draghi dat de komende 'gezondheidscheck' van banken in de eurozone een aantal slachtoffers op moet leveren om de test geloofwaardig te maken. "We moeten aanvaarden dat sommige instellingen geen toekomst hebben." Daarmee pareerde Nouy speculatie dat de zwakke broeders gered kunnen worden in een overnamegolf. "We moeten een aantal banken op een ordelijke wijze opdoeken en ze niet noodzakelijkerwijs proberen te laten fuseren met andere instellingen," zei ze.

Nouy liet maandag ook nog iets positiefs optekenen. Volgens de Française staan de banken in de eurozone er in het algemeen beter voor dan beleggers denken. Het toezichtsorgaan van de ECB dat Nouy gaat leiden, heet officieel de Single Supervisory en gaat in november van start. Het is de bedoeling de 130 grootste banken in de eurozone onder de loep te nemen. Kleinere instellingen vallen officieel onder de verantwoordelijkheid van nationale toezichthouders, maar Nouy gaf aan ook daar de hoofdrol voor zich op te zullen eisen als daar aanleiding toe is. (Belga/BO)

Sommige banken in de eurozone hebben geen toekomst en moeten dus opgedoekt kunnen worden. Zo luidt het oordeel van Danièle Nouy, die aan het hoofd komt van de Europese bankentoezichthouder. Ze zei in het interview met de Britse zakenkrant ook dat ze de band tussen overheden en banken wil doorbreken, omdat die verbintenis volgens haar aan de basis lag van de wereldwijde financiële crisis. Nouy eist dat banken kapitaal aanhouden als buffer voor hun beleggingen in staatspapier. "Een van de belangrijkste lessen uit de huidige crisis is dat er geen risicoloze bezittingen zijn, dus beleggen in staatspapier is niet zonder risico. "Dat is aangetoond, dus nu moeten we daarop reageren", aldus Nouy. "Ik geef toe dat het misschien niet het beste moment is om middenin de crisis de regels te wijzigen, maar de ruimte om in te grijpen is er," verduidelijkte ze.Nouy is het eens met ECB-voorzitter Mario Draghi dat de komende 'gezondheidscheck' van banken in de eurozone een aantal slachtoffers op moet leveren om de test geloofwaardig te maken. "We moeten aanvaarden dat sommige instellingen geen toekomst hebben." Daarmee pareerde Nouy speculatie dat de zwakke broeders gered kunnen worden in een overnamegolf. "We moeten een aantal banken op een ordelijke wijze opdoeken en ze niet noodzakelijkerwijs proberen te laten fuseren met andere instellingen," zei ze.Nouy liet maandag ook nog iets positiefs optekenen. Volgens de Française staan de banken in de eurozone er in het algemeen beter voor dan beleggers denken. Het toezichtsorgaan van de ECB dat Nouy gaat leiden, heet officieel de Single Supervisory en gaat in november van start. Het is de bedoeling de 130 grootste banken in de eurozone onder de loep te nemen. Kleinere instellingen vallen officieel onder de verantwoordelijkheid van nationale toezichthouders, maar Nouy gaf aan ook daar de hoofdrol voor zich op te zullen eisen als daar aanleiding toe is. (Belga/BO)