Tussen januari en eind juni van dit jaar wierven 9.805 zelfstandigen een eerste werknemer aan, tegenover 7.893 in het eerste semester van 2015.

Vrijstelling sociale werkgeversbijdragen

De minister schrijft die evolutie toe aan de maatregel van de federale regering om de zelfstandigen vrij te stellen van sociale werkgeversbijdragen bij een eerste aanwerving. De vrijstelling geldt voor aanwervingen tot en met 31 december 2020.

Daarenboven krijgen de werkgevers ook een verhoogde vermindering van de sociale werkgeversbijdragen voor de vijf daaropvolgende werknemers die ze aanwerven.

Tezelfdertijd is het aantal jonge ondernemingen boven de kaap van de 100.000 uitgekomen. België telde 103.200 starters in 2015, tegenover 96.844 in 2014.

Volgens Borsus bedraagt de netto jobcreatie sinds het aantreden van de regering Michel 76.000 banen. Vorige week kwam de premier Charles Michel (MR) met een soortgelijke cijfer naar voren tijdens de eerste plenaire vergadering. "We hebben de keuze gemaakt om de belasting op arbeid te verminderen en er zijn concrete resultaten geboekt", klonk het toen.

(Belga/NS)

Tussen januari en eind juni van dit jaar wierven 9.805 zelfstandigen een eerste werknemer aan, tegenover 7.893 in het eerste semester van 2015. De minister schrijft die evolutie toe aan de maatregel van de federale regering om de zelfstandigen vrij te stellen van sociale werkgeversbijdragen bij een eerste aanwerving. De vrijstelling geldt voor aanwervingen tot en met 31 december 2020. Daarenboven krijgen de werkgevers ook een verhoogde vermindering van de sociale werkgeversbijdragen voor de vijf daaropvolgende werknemers die ze aanwerven. Tezelfdertijd is het aantal jonge ondernemingen boven de kaap van de 100.000 uitgekomen. België telde 103.200 starters in 2015, tegenover 96.844 in 2014. Volgens Borsus bedraagt de netto jobcreatie sinds het aantreden van de regering Michel 76.000 banen. Vorige week kwam de premier Charles Michel (MR) met een soortgelijke cijfer naar voren tijdens de eerste plenaire vergadering. "We hebben de keuze gemaakt om de belasting op arbeid te verminderen en er zijn concrete resultaten geboekt", klonk het toen. (Belga/NS)