Nadat er bij de invoering van het eenheidsstatuut op 1 januari 2014 discussie was gerezen over de opzegtermijnen voor de arbeiders bij Ford Genk en toeleveranciers, heeft een onafhankelijke arbitragecommissie nu geoordeeld dat de werknemers wel degelijk recht hebben op twee tot zeven weken extra opzeg. De uitspraak zal Ford zeker 10 miljoen euro extra kosten, schatten de vakbonden.

De discussie ging over de interpretatie van de cao die Ford en de vakbonden in 2013 hadden afgesloten. Daarin stond vermeld dat eventuele consequenties bij de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut zouden worden doorgevoerd. De toepassing ervan stuitte echter op juridische verwarring. Vandaar dat een sociaal bemiddelaar een arbitragecommissie had aangesteld om de zaak uit te klaren. Beide partijen hadden op voorhand aangegeven zich naar haar oordeel te zullen schikken.

De arbitragecommissie oordeelt dat 'de opzegtermijnen vervat in de wet op het eenheidsstatuut integraal van toepassing zijn op de Ford-arbeiders die ontslagen worden vanaf 1 januari 2014', klinkt het. "Dit betekent dat de opzegtermijnen verhoogd worden met twee tot zeven weken, afhankelijk van het ogenblik van uitdiensttreding."

In een gemeenschappelijk persbericht van bonden en directie wordt benadrukt dat het oordeel 'niet noodzakelijk voor iedere ontslagen Ford-arbeider een financieel voordeel inhoudt'. Dat komt omdat de hoogte van de de opzeggingstermijn deel uitmaakt van een breder sociaal plan. Directie en vakbonden hopen tegen de eerste week van oktober de exacte gevolgen voor elke betrokken werknemers berekend te hebben.

(Belga/BO)

Nadat er bij de invoering van het eenheidsstatuut op 1 januari 2014 discussie was gerezen over de opzegtermijnen voor de arbeiders bij Ford Genk en toeleveranciers, heeft een onafhankelijke arbitragecommissie nu geoordeeld dat de werknemers wel degelijk recht hebben op twee tot zeven weken extra opzeg. De uitspraak zal Ford zeker 10 miljoen euro extra kosten, schatten de vakbonden.De discussie ging over de interpretatie van de cao die Ford en de vakbonden in 2013 hadden afgesloten. Daarin stond vermeld dat eventuele consequenties bij de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut zouden worden doorgevoerd. De toepassing ervan stuitte echter op juridische verwarring. Vandaar dat een sociaal bemiddelaar een arbitragecommissie had aangesteld om de zaak uit te klaren. Beide partijen hadden op voorhand aangegeven zich naar haar oordeel te zullen schikken.De arbitragecommissie oordeelt dat 'de opzegtermijnen vervat in de wet op het eenheidsstatuut integraal van toepassing zijn op de Ford-arbeiders die ontslagen worden vanaf 1 januari 2014', klinkt het. "Dit betekent dat de opzegtermijnen verhoogd worden met twee tot zeven weken, afhankelijk van het ogenblik van uitdiensttreding." In een gemeenschappelijk persbericht van bonden en directie wordt benadrukt dat het oordeel 'niet noodzakelijk voor iedere ontslagen Ford-arbeider een financieel voordeel inhoudt'. Dat komt omdat de hoogte van de de opzeggingstermijn deel uitmaakt van een breder sociaal plan. Directie en vakbonden hopen tegen de eerste week van oktober de exacte gevolgen voor elke betrokken werknemers berekend te hebben. (Belga/BO)