Vanaf 1 mei geldt het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. De grondige hervorming van het vennootschapsrecht volgt na de modernisering van het ondernemings- en het insolventierecht door minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "De hervorming moet juridische drempels wegwerken voor investeerders en ondernemers", doceert hij, zoals een professor vennootschapsrecht (KU Leuven) dat kan. "Bij de start van de Europese Unie was het de bedoeling dat de vennootschapssystemen van de lidstaten naar elkaar toe zouden groeien. Nadat het Verenigd Koninkrijk lid was geworden, werd vennootschapsrecht een deelstaatmaterie, zoals in de Verenigde Staten. In het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk werd het vennootschapsstatuut het paradepaardje in de concurrentie voor investeringen. De Belgische ondernemingen doen er ook een beroep op. Ons land bleef zowat als laatste het geharmoniseerde Europese model nastreven. Dat is voorbij."
...