De ECB liet een klimaatstresstest los op 41 Europese banken. Uit de test blijkt dat de krediet- en marktverliezen in het ergste scenario van een niet-ordelijke transitie en droogte, hitte en overstromingen, op de korte termijn in totaal ongeveer 70 miljard euro zouden bedragen.

De ECB voegt er echter aan toe dat dit 'een aanzienlijke onderschatting' is van het reële klimaatrisico, onder meer omdat een economische neergang en nevengevolgen in de scenario's niet werden meegenomen.

De ECB heeft ook vastgesteld dat 60 procent van de banken nog geen framework voor stresstesten rond klimaatrisico's heeft. De meeste banken houden met klimaatrisico's geen rekening in het kredietrisico-modellen, en maar een op de vijf neemt ze in rekening als variabele bij het toekennen van leningen.

'Banken in het eurogebied moeten dringend hun inspanningen vergroten om klimaatrisico's te meten en te beheersen, de huidige lacunes in de gegevens dichten en good practices overnemen die er nu al binnen de sector zijn,' zei Andrea Enria, voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB.

De ECB liet een klimaatstresstest los op 41 Europese banken. Uit de test blijkt dat de krediet- en marktverliezen in het ergste scenario van een niet-ordelijke transitie en droogte, hitte en overstromingen, op de korte termijn in totaal ongeveer 70 miljard euro zouden bedragen. De ECB voegt er echter aan toe dat dit 'een aanzienlijke onderschatting' is van het reële klimaatrisico, onder meer omdat een economische neergang en nevengevolgen in de scenario's niet werden meegenomen. De ECB heeft ook vastgesteld dat 60 procent van de banken nog geen framework voor stresstesten rond klimaatrisico's heeft. De meeste banken houden met klimaatrisico's geen rekening in het kredietrisico-modellen, en maar een op de vijf neemt ze in rekening als variabele bij het toekennen van leningen. 'Banken in het eurogebied moeten dringend hun inspanningen vergroten om klimaatrisico's te meten en te beheersen, de huidige lacunes in de gegevens dichten en good practices overnemen die er nu al binnen de sector zijn,' zei Andrea Enria, voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB.