Op werkdagen rijden ongeveer 135.000 tolplichtige vrachtwagens (meer dan 3,5 ton) op de Belgische wegen. Zij betalen dus gemiddeld ongeveer 18 euro tol. De vrachtwagens leggen gemiddeld 22 tot 25 miljoen kilometer per dag af. In het weekend en op verlofdagen daalt dat tot 300.000 kilometer.

De opbrengst van de kilometerheffing wordt per gereden kilometer verdeeld over de gewesten. Grosso modo krijgt Vlaanderen 63 procent, Wallonië 35 procent en Brussel 2 procent, zegt Viapass-woordvoerder Edward Claessens.

Naleving regels

Volgens Viapass worden de regels vrij goed nageleefd. "Waar de cijfers in de eerste week (paasvakantie) van de introductie schommelden rond 5 procent foutief gebruik, zijn die percentages vrij snel gedaald tot minder dan 1 procent vandaag." Elke werkdag detecteren de portieken op de tolwegen dus toch nog een duizendtal fouten.

Sinds de invoering van de kilometerheffing bestelden transportbedrijven en vrachtwagenchauffeurs 690.000 registratietiestellen (on board units of OBU's). Wekelijks worden er nog 5.000 verdeeld.

"Er is op zes maanden tijd een hele weg afgelegd", zegt de administrateur-generaal van Viapass, Johan Schoups, in een persbericht. "Waar er door laattijdige bestelling van sommigen een overbevraging naar OBU's was, werkte de verzending en de distributie via de verdeelpunten snel prima. De registratie van voertuigen en kilometers verloopt correct en nauwkeurig."

Viapass benadrukt dat de analyse gebaseerd is op slechts twee volledige maanden, juni en september (want paasvakantie in april, verlofdagen in mei, zomervakantie), en dat er dus nog geen te harde conclusies kunnen worden getrokken. (Belga/NS)

Op werkdagen rijden ongeveer 135.000 tolplichtige vrachtwagens (meer dan 3,5 ton) op de Belgische wegen. Zij betalen dus gemiddeld ongeveer 18 euro tol. De vrachtwagens leggen gemiddeld 22 tot 25 miljoen kilometer per dag af. In het weekend en op verlofdagen daalt dat tot 300.000 kilometer. De opbrengst van de kilometerheffing wordt per gereden kilometer verdeeld over de gewesten. Grosso modo krijgt Vlaanderen 63 procent, Wallonië 35 procent en Brussel 2 procent, zegt Viapass-woordvoerder Edward Claessens. Volgens Viapass worden de regels vrij goed nageleefd. "Waar de cijfers in de eerste week (paasvakantie) van de introductie schommelden rond 5 procent foutief gebruik, zijn die percentages vrij snel gedaald tot minder dan 1 procent vandaag." Elke werkdag detecteren de portieken op de tolwegen dus toch nog een duizendtal fouten. Sinds de invoering van de kilometerheffing bestelden transportbedrijven en vrachtwagenchauffeurs 690.000 registratietiestellen (on board units of OBU's). Wekelijks worden er nog 5.000 verdeeld."Er is op zes maanden tijd een hele weg afgelegd", zegt de administrateur-generaal van Viapass, Johan Schoups, in een persbericht. "Waar er door laattijdige bestelling van sommigen een overbevraging naar OBU's was, werkte de verzending en de distributie via de verdeelpunten snel prima. De registratie van voertuigen en kilometers verloopt correct en nauwkeurig."Viapass benadrukt dat de analyse gebaseerd is op slechts twee volledige maanden, juni en september (want paasvakantie in april, verlofdagen in mei, zomervakantie), en dat er dus nog geen te harde conclusies kunnen worden getrokken. (Belga/NS)