KBC verkocht in januari bijna 14.000 leningen op afbetaling via zijn digitale kanalen (call center, online en mobiel). Dat zijn er meer dan er via het kantorennet werden verkocht. Voor CEO Johan Thijs is dit tekenend voor de versnelde omschakeling die de klanten maken.

Ook de digitale verkoop van reisverzekeringen, pensioenspaarproducten en zichtrekeningen neemt maand na maand toe. KBC zet ook sterk in op telefonisch advies, videocontacten en chatsessies. Sinds begin februari kan dat ook via WhatsApp. In amper twee weken kwamen er op die manier 3500 chats tot stand, aldus Thijs.

De CEO van KBC ontkent niet dat dit gevolgen zal hebben voor het kantorennet: "We hebben altijd gezegd dat we de evolutie van fysieke naar digitale kanalen zullen realiseren in het ritme van de klant". Het Belgische retailnet van de bank telde eind vorig jaar nog 612 bemande kantoren. Dat zijn er zeventig minder dan een jaar eerder.

Winst

KBC realiseerde in 2017 een netto groepswinst van 2,58 miljard euro, een stijging met 6 procent tegenover de 2,43 miljard euro in 2016. Daarmee komt het rendement op eigen vermogen op 17 procent uit. In het vierde kwartaal bedroeg de nettowinst 399 miljoen euro. Dat is fors minder dan in de kwartalen daarvoor. Dat heeft te maken met de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting, waardoor KBC de volgende jaren minder overgedragen verliezen fiscaal in mindering kan brengen.

Dat eenmalig negatief effect woog voor 211 miljoen euro op de resultaten. Zonder dat item was het nettoresultaat in het vierde kwartaal op 610 miljoen euro uitgekomen. Thijs wees er tijdens een persconferentie op dat KBC de 211 miljoen euro in de eerstvolgende drie jaren zal recupereren via de lagere vennootschapsbelasting. Pas daarna vertaalt de belastinghervorming zich in zuivere winst.

De netto rente-inkomsten (-3%) hielden al bij al goed stand. Vooral in België daalde de rente-omzet (met 100 miljoen euro). Dat werd deels gecompenseerd door hogere kredietvolumes in België en Tsjechië, maar vooral door een sterke toename van de fee- en commissie-inkomsten uit de verkoop van beleggingsfondsen, verzekeringen en diensten voor vermogensbeheer (+18%). "De kracht van KBC ligt in de diversificatie van activiteiten en markten", beklemtoonde Thijs.

Door de terugname van provisies (vooral in Ierland) kon KBC een kredietverliesratio van -0,06 procent publiceren. Dat betekent niet alleen dat de bank geen euro verliest aan haar globale kredietportefeuille. Integendeel, ze boekt er zelfs 87 miljoen euro winst op. "Dat is nooit gezien", moest Thijs toegeven. "Over de voorbije twintig jaar bedroeg het gemiddelde aan jaarlijkse kredietverliezen 0,47 procent."

Dividend

KBC keert een brutodividend van 3 euro per aandeel uit (inclusief het interim-dividend van 1 euro dat al betaald werd in november). De groep gaat ook 2,7 miljoen eigen aandelen inkopen (ter waarde van 200 miljoen euro) om de verwatering goed te maken die werd veroorzaakt door de uitgifte van aandelenopties voor het personeel. Alles samen geeft dat een payout-ratio van 59 procent. Thijs bevestigde het voornemen om ook in de toekomst minstens 50 procent van de geconsolideerde winst uit te keren aan de aandeelhouders.

Voor 2019 is de Vlaamse bank-verzekeraar optimistisch. Thijs: "Wij verwachten economische groei in al onze kernmarkten, wat zich moet vertalen in stevige rendementen in alle divisies. Zelfs als de ECB haar rentebeleid dit jaar niet aanpast, denken we dat de rente-inkomsten zullen stijgen met 2 procent. In Ierland zullen we 100 tot 150 miljoen euro aan kredietprovisies terugnemen, terwijl ook de financieringskosten dalen."

KBC verkocht in januari bijna 14.000 leningen op afbetaling via zijn digitale kanalen (call center, online en mobiel). Dat zijn er meer dan er via het kantorennet werden verkocht. Voor CEO Johan Thijs is dit tekenend voor de versnelde omschakeling die de klanten maken. Ook de digitale verkoop van reisverzekeringen, pensioenspaarproducten en zichtrekeningen neemt maand na maand toe. KBC zet ook sterk in op telefonisch advies, videocontacten en chatsessies. Sinds begin februari kan dat ook via WhatsApp. In amper twee weken kwamen er op die manier 3500 chats tot stand, aldus Thijs. De CEO van KBC ontkent niet dat dit gevolgen zal hebben voor het kantorennet: "We hebben altijd gezegd dat we de evolutie van fysieke naar digitale kanalen zullen realiseren in het ritme van de klant". Het Belgische retailnet van de bank telde eind vorig jaar nog 612 bemande kantoren. Dat zijn er zeventig minder dan een jaar eerder.KBC realiseerde in 2017 een netto groepswinst van 2,58 miljard euro, een stijging met 6 procent tegenover de 2,43 miljard euro in 2016. Daarmee komt het rendement op eigen vermogen op 17 procent uit. In het vierde kwartaal bedroeg de nettowinst 399 miljoen euro. Dat is fors minder dan in de kwartalen daarvoor. Dat heeft te maken met de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting, waardoor KBC de volgende jaren minder overgedragen verliezen fiscaal in mindering kan brengen.Dat eenmalig negatief effect woog voor 211 miljoen euro op de resultaten. Zonder dat item was het nettoresultaat in het vierde kwartaal op 610 miljoen euro uitgekomen. Thijs wees er tijdens een persconferentie op dat KBC de 211 miljoen euro in de eerstvolgende drie jaren zal recupereren via de lagere vennootschapsbelasting. Pas daarna vertaalt de belastinghervorming zich in zuivere winst.De netto rente-inkomsten (-3%) hielden al bij al goed stand. Vooral in België daalde de rente-omzet (met 100 miljoen euro). Dat werd deels gecompenseerd door hogere kredietvolumes in België en Tsjechië, maar vooral door een sterke toename van de fee- en commissie-inkomsten uit de verkoop van beleggingsfondsen, verzekeringen en diensten voor vermogensbeheer (+18%). "De kracht van KBC ligt in de diversificatie van activiteiten en markten", beklemtoonde Thijs.Door de terugname van provisies (vooral in Ierland) kon KBC een kredietverliesratio van -0,06 procent publiceren. Dat betekent niet alleen dat de bank geen euro verliest aan haar globale kredietportefeuille. Integendeel, ze boekt er zelfs 87 miljoen euro winst op. "Dat is nooit gezien", moest Thijs toegeven. "Over de voorbije twintig jaar bedroeg het gemiddelde aan jaarlijkse kredietverliezen 0,47 procent."KBC keert een brutodividend van 3 euro per aandeel uit (inclusief het interim-dividend van 1 euro dat al betaald werd in november). De groep gaat ook 2,7 miljoen eigen aandelen inkopen (ter waarde van 200 miljoen euro) om de verwatering goed te maken die werd veroorzaakt door de uitgifte van aandelenopties voor het personeel. Alles samen geeft dat een payout-ratio van 59 procent. Thijs bevestigde het voornemen om ook in de toekomst minstens 50 procent van de geconsolideerde winst uit te keren aan de aandeelhouders.Voor 2019 is de Vlaamse bank-verzekeraar optimistisch. Thijs: "Wij verwachten economische groei in al onze kernmarkten, wat zich moet vertalen in stevige rendementen in alle divisies. Zelfs als de ECB haar rentebeleid dit jaar niet aanpast, denken we dat de rente-inkomsten zullen stijgen met 2 procent. In Ierland zullen we 100 tot 150 miljoen euro aan kredietprovisies terugnemen, terwijl ook de financieringskosten dalen."