Het gaat om nog 3 miljard euro (2 miljard Vlaamse steun en 1 miljard premie) die de bank-verzekeraar verschuldigd is aan de Vlaamse overheid.

Eind november had KBC aangegeven dat het bij de Europese Centrale Bank (ECB) een aanvraag had ingediend om opnieuw een deel van de overheidssteun terug te betalen. De "significante terugbetaling" waarvan sprake, blijkt dus het volledige resterende bedrag te zijn.

Dat KBC het hoofdstuk staatssteun volledig kan afsluiten, is te danken aan zijn sterke kapitaalpositie, klinkt het. De bank-verzekeraar benadrukt dat zijn kapitaalbuffers, ook na de terugbetaling, "ruim boven de minimumkapitaalvereisten van de ECB en de Nationale Bank van België blijven".

13,09 miljard

KBC moest in volle financiële crisis een beroep doen op de overheden. De bank kreeg 7 miljard euro overheidssteun, waarvan de Vlaamse en federale overheid elk de helft voor hun rekening namen. De federale staatssteun werd eind 2012 al volledig terugbetaald. In totaal zal KBC de overheden 13,09 miljard euro terugbetaald hebben.

"We kunnen weldra een donkere bladzijde uit onze geschiedenis omdraaien", zegt Johan Thijs, de topman van KBC, in een persbericht. "We kunnen ons nu volledig richten op de toekomst, op de verdere groei van onze bank-verzekeringsactiviteiten en op de ondersteuning van de lokale economieën en klanten in de landen waar we actief zijn."

Thijs bedankt ook de Vlaamse en de federale overheid, "voor hun steun op een cruciaal moment tijdens de ergste financiële crisis in decennia", en de medewerkers, klanten en aandeelhouders "voor de volgehouden inspanningen, de loyaliteit en de steun die ze ons al die moeilijke jaren zijn blijven toevertrouwen".

Strategisch plan

"Dat KBC sneller dan door de Europese Commissie vereist kan overgaan tot een volledige terugbetaling van de verkregen overheidssteun, toont aan dat deze bank-verzekeraar een zeer sterk hersteltraject heeft gereden", stelt Vlaams minister-president Geert Bourgeois van zijn kant. "Dit bewijst dat de Vlaamse overheid begin 2009 de juiste beslissing heeft genomen en rechtvaardig vertrouwen had in de gezonde economische structuur van KBC."

Aan de staatssteun was een strategisch plan verbonden, dat KBC in 2009 met de Europese Commissie overeenkwam. Dat plan, een bank-verzekeraar met focus op minder landen en met een lager risicoprofiel, werd eind 2014 al afgerond. "De voorbije jaren werden 29 entiteiten en bedrijfsonderdelen gedesinvesteerd en werden de risicogewogen activa met 45 procent afgebouwd", stelt KBC. Het verkocht in België bijvoorbeeld het bankkanaal Centea en de verzekeraar Fidea, en ging over tot de ontmanteling van de Antwerpse Diamantbank. (Belga/NS)

Het gaat om nog 3 miljard euro (2 miljard Vlaamse steun en 1 miljard premie) die de bank-verzekeraar verschuldigd is aan de Vlaamse overheid. Eind november had KBC aangegeven dat het bij de Europese Centrale Bank (ECB) een aanvraag had ingediend om opnieuw een deel van de overheidssteun terug te betalen. De "significante terugbetaling" waarvan sprake, blijkt dus het volledige resterende bedrag te zijn. Dat KBC het hoofdstuk staatssteun volledig kan afsluiten, is te danken aan zijn sterke kapitaalpositie, klinkt het. De bank-verzekeraar benadrukt dat zijn kapitaalbuffers, ook na de terugbetaling, "ruim boven de minimumkapitaalvereisten van de ECB en de Nationale Bank van België blijven". KBC moest in volle financiële crisis een beroep doen op de overheden. De bank kreeg 7 miljard euro overheidssteun, waarvan de Vlaamse en federale overheid elk de helft voor hun rekening namen. De federale staatssteun werd eind 2012 al volledig terugbetaald. In totaal zal KBC de overheden 13,09 miljard euro terugbetaald hebben. "We kunnen weldra een donkere bladzijde uit onze geschiedenis omdraaien", zegt Johan Thijs, de topman van KBC, in een persbericht. "We kunnen ons nu volledig richten op de toekomst, op de verdere groei van onze bank-verzekeringsactiviteiten en op de ondersteuning van de lokale economieën en klanten in de landen waar we actief zijn." Thijs bedankt ook de Vlaamse en de federale overheid, "voor hun steun op een cruciaal moment tijdens de ergste financiële crisis in decennia", en de medewerkers, klanten en aandeelhouders "voor de volgehouden inspanningen, de loyaliteit en de steun die ze ons al die moeilijke jaren zijn blijven toevertrouwen". "Dat KBC sneller dan door de Europese Commissie vereist kan overgaan tot een volledige terugbetaling van de verkregen overheidssteun, toont aan dat deze bank-verzekeraar een zeer sterk hersteltraject heeft gereden", stelt Vlaams minister-president Geert Bourgeois van zijn kant. "Dit bewijst dat de Vlaamse overheid begin 2009 de juiste beslissing heeft genomen en rechtvaardig vertrouwen had in de gezonde economische structuur van KBC." Aan de staatssteun was een strategisch plan verbonden, dat KBC in 2009 met de Europese Commissie overeenkwam. Dat plan, een bank-verzekeraar met focus op minder landen en met een lager risicoprofiel, werd eind 2014 al afgerond. "De voorbije jaren werden 29 entiteiten en bedrijfsonderdelen gedesinvesteerd en werden de risicogewogen activa met 45 procent afgebouwd", stelt KBC. Het verkocht in België bijvoorbeeld het bankkanaal Centea en de verzekeraar Fidea, en ging over tot de ontmanteling van de Antwerpse Diamantbank. (Belga/NS)