KBC gaat voor een nettobedrag van 315 tot 330 tot miljoen euro opzij zetten. Dat gebeurt als een gevolg van de verhoging van de voorzieningen voor de Ierse kredietportefeuille, en een 'uitzonderlijke zaak van onregelmatigheden' bij KBC Lease UK.

De onderliggende resultaten uit de overige activiteiten blijven voor het vierde kwartaal 2010 wel in de lijn van de verwachtingen liggen. Behalve dan voor de divisie Merchant Banking. "Het effect van beide gebeurtenissen op het gerapporteerde resultaat zal niet substantieel zijn", luidt het.

KBC geeft de sombere vooruitzichten voor het noodlijdende Ierland, en het langzame economische herstel aan als redenen om bijkomende waardeverminderingen te boeken. De voorzieningen voor waardeverminderingen op kredieten zullen voor het vierde kwartaal 2010 ongeveer 263 miljoen euro netto bedragen. KBC benadrukt dat KBC Bank Ireland over voldoende kapitaalbasis beschikt.

Daar komt nog bij dat interne controles bij KBC Lease UK tijdens het vierde kwartaal onregelmatigheden aan het licht hebben gebracht. "Er is een volledige en diepgaande doorlichting aan de gang, zowel door de bevoegde autoriteiten als door de interne audit- en compliancediensten van KBC." De kosten van die onregelmatigheden worden geraamd op 150 miljoen euro, afhankelijk van de precieze fiscale impact.

In een reactie op de winstwaarschuwing stuurden de beleggers het KBC-aandeel op Euronext Brussel donderdagochtend omstreeks 10 uur ruim 4 procent lager tot 25,50 euro. Uiteindelijk blijft het verlies tegen de slotbel beperkt tot -3 procent en sluit het aandeel af op 25,85 euro.

KBC gaat voor een nettobedrag van 315 tot 330 tot miljoen euro opzij zetten. Dat gebeurt als een gevolg van de verhoging van de voorzieningen voor de Ierse kredietportefeuille, en een 'uitzonderlijke zaak van onregelmatigheden' bij KBC Lease UK. De onderliggende resultaten uit de overige activiteiten blijven voor het vierde kwartaal 2010 wel in de lijn van de verwachtingen liggen. Behalve dan voor de divisie Merchant Banking. "Het effect van beide gebeurtenissen op het gerapporteerde resultaat zal niet substantieel zijn", luidt het. KBC geeft de sombere vooruitzichten voor het noodlijdende Ierland, en het langzame economische herstel aan als redenen om bijkomende waardeverminderingen te boeken. De voorzieningen voor waardeverminderingen op kredieten zullen voor het vierde kwartaal 2010 ongeveer 263 miljoen euro netto bedragen. KBC benadrukt dat KBC Bank Ireland over voldoende kapitaalbasis beschikt.Daar komt nog bij dat interne controles bij KBC Lease UK tijdens het vierde kwartaal onregelmatigheden aan het licht hebben gebracht. "Er is een volledige en diepgaande doorlichting aan de gang, zowel door de bevoegde autoriteiten als door de interne audit- en compliancediensten van KBC." De kosten van die onregelmatigheden worden geraamd op 150 miljoen euro, afhankelijk van de precieze fiscale impact.In een reactie op de winstwaarschuwing stuurden de beleggers het KBC-aandeel op Euronext Brussel donderdagochtend omstreeks 10 uur ruim 4 procent lager tot 25,50 euro. Uiteindelijk blijft het verlies tegen de slotbel beperkt tot -3 procent en sluit het aandeel af op 25,85 euro.