KBC Groep koos een tijd geleden al wie in mei Thomas Leysen moet opvolgen als voorzitter. Maar de bank-verzekeraar wacht met de communicatie naar de buitenwereld, tot de toezichthouders het licht op groen hebben gezet voor de benoeming.

Volgens een bron bij De Standaard is professor Debackere van de KU Leuven voorgedragen als nieuwe voorzitter. Debackere wordt momenteel gescreend door de toezichthouders. Die screening - die in België wordt gehouden door de Nationale Bank en in Frankfurt door de ECB - moet uitmonden in een 'fit and proper attest'. Als dat gebeurt, kan Debackere op de aandeel­houdersvergadering van 7 mei formeel worden benoemd.

Dat KBC geen naam noemt, is begrijpelijk, omdat wie een naam in de markt zet die nog niet gescreend is, risico loopt. Voor Debackere worden geen problemen verwacht. Hij zetelt overigens al in de raad van bestuur van KBC en lijkt de ideale persoon voor het voorzitterschap. Hij is al­gemeen beheerder van de KU Leuven, maar heeft ook een sterk technologieprofiel, wat de bank van pas kan komen.

KBC Groep koos een tijd geleden al wie in mei Thomas Leysen moet opvolgen als voorzitter. Maar de bank-verzekeraar wacht met de communicatie naar de buitenwereld, tot de toezichthouders het licht op groen hebben gezet voor de benoeming. Volgens een bron bij De Standaard is professor Debackere van de KU Leuven voorgedragen als nieuwe voorzitter. Debackere wordt momenteel gescreend door de toezichthouders. Die screening - die in België wordt gehouden door de Nationale Bank en in Frankfurt door de ECB - moet uitmonden in een 'fit and proper attest'. Als dat gebeurt, kan Debackere op de aandeel­houdersvergadering van 7 mei formeel worden benoemd.Dat KBC geen naam noemt, is begrijpelijk, omdat wie een naam in de markt zet die nog niet gescreend is, risico loopt. Voor Debackere worden geen problemen verwacht. Hij zetelt overigens al in de raad van bestuur van KBC en lijkt de ideale persoon voor het voorzitterschap. Hij is al­gemeen beheerder van de KU Leuven, maar heeft ook een sterk technologieprofiel, wat de bank van pas kan komen.