'Een uitstekend resultaat', zegt CEO Johan Thijs donderdag in het persbericht. Hij dankt de winst onder meer aan hogere nettorente-inkomsten (+2 procent), de winstgevendheid van de schadeverzekeringsactiviteiten en ook een terugname van waardeverminderingen op kredieten, waarvan het grootste deel betrekking had op de Ierse hypotheekportefeuille. Voor de Belgische divisie staat 409 miljoen euro winst in de tabellen.

Net zoals in het tweede kwartaal stegen de rente-inkomsten met 2 procent op jaarbasis. Toen was er nog een daling tegenover het voorgaande kwartaal, maar dat is in het derde kwartaal niet meer geval (+2 procent tegenover 2e kwartaal). De hogere rente-inkomsten (in totaal 1,1 miljard euro) komen op het conto van onder meer de groei van het kredietvolume, hogere rente in Tsjechië en lagere financieringskosten. De voorbije jaren drukte het lagerenteklimaat - de aanhoudend zeer lage rente zet al langer het traditionele inkomstenmodel van de banken onder druk - de winstcijfers in de banksector.

De totale inkomsten van de KBC-groep klokten af op 1,89 miljard euro in de periode juli-september. De analisten haden hier 1,86 miljard euro vooropgesteld. KBC maakt voor de winstcijfers geen vergelijking met het voorgaande jaar. Toen was er in het derde kwartaal 691 miljoen euro winst, maar werd nog een andere boekhoudkundige norm gebruikt. Voorts stegen de kredietvolumes bij KBC met 5 procent op een jaar tijd. De deposito's stegen 6 procent tegenover een jaar eerder.

'Een uitstekend resultaat', zegt CEO Johan Thijs donderdag in het persbericht. Hij dankt de winst onder meer aan hogere nettorente-inkomsten (+2 procent), de winstgevendheid van de schadeverzekeringsactiviteiten en ook een terugname van waardeverminderingen op kredieten, waarvan het grootste deel betrekking had op de Ierse hypotheekportefeuille. Voor de Belgische divisie staat 409 miljoen euro winst in de tabellen.Net zoals in het tweede kwartaal stegen de rente-inkomsten met 2 procent op jaarbasis. Toen was er nog een daling tegenover het voorgaande kwartaal, maar dat is in het derde kwartaal niet meer geval (+2 procent tegenover 2e kwartaal). De hogere rente-inkomsten (in totaal 1,1 miljard euro) komen op het conto van onder meer de groei van het kredietvolume, hogere rente in Tsjechië en lagere financieringskosten. De voorbije jaren drukte het lagerenteklimaat - de aanhoudend zeer lage rente zet al langer het traditionele inkomstenmodel van de banken onder druk - de winstcijfers in de banksector.De totale inkomsten van de KBC-groep klokten af op 1,89 miljard euro in de periode juli-september. De analisten haden hier 1,86 miljard euro vooropgesteld. KBC maakt voor de winstcijfers geen vergelijking met het voorgaande jaar. Toen was er in het derde kwartaal 691 miljoen euro winst, maar werd nog een andere boekhoudkundige norm gebruikt. Voorts stegen de kredietvolumes bij KBC met 5 procent op een jaar tijd. De deposito's stegen 6 procent tegenover een jaar eerder.