"Een heel goed resultaat, ondanks het feit dat we het grootste deel van de bankenheffing voor het volledige jaar boekten in het eerste kwartaal (371 miljoen euro)", aldus KBC-topman Johan Thijs in een toelichting.

De commerciële bankverzekeringsfranchises in de kernmarkten en kernactiviteiten presteerden in het eerste kwartaal sterk, klinkt het. De kredietvolumes stegen met 1 procent op kwartaalbasis en met 5 procent op jaarbasis, met jaar-op-jaarstijgingen in alle divisies.

Zonder de bankenheffing daalden de kosten met 6 procent tegenover het vorige kwartaal. Jaar op jaar stegen ze met 6 procent, hoewel dat deels werd veroorzaakt door de opname van UBB/Interlease.

Volgens Thijs blijft het economische klimaat in Europa aantrekkelijk, met een solide groei en lage inflatie. "Maar nu de sentimentsindicatoren van hun recente hoogtepunt zijn teruggevallen, is de periode van versnellende groei wellicht ten einde. Het risico van een verdere economische deglobalisering en de oplopende handelsconflicten en geopolitieke spanningen zijn de belangrijkste factoren die de Europese economische groei kunnen hinderen."

KBC verwacht voor de rest van het jaar stevige rendementen in alle divisies. Voor Ierland gaat het uit van een nettoterugname van waardeverminderingen op kredieten van 100 tot 150 miljoen euro dit jaar. Voor België verwacht KBC dat de hervorming van de vennootschapsbelasting een recurrent positief effect zal hebben op het resultaat.

De bank-verzekeraar kondigt donderdag ook aan eigen aandelen te willen inkopen voor een maximumbedrag van 220 miljoen euro. Dat zal gebeuren in de periode van 22 mei tot 30 september.

"Een heel goed resultaat, ondanks het feit dat we het grootste deel van de bankenheffing voor het volledige jaar boekten in het eerste kwartaal (371 miljoen euro)", aldus KBC-topman Johan Thijs in een toelichting. De commerciële bankverzekeringsfranchises in de kernmarkten en kernactiviteiten presteerden in het eerste kwartaal sterk, klinkt het. De kredietvolumes stegen met 1 procent op kwartaalbasis en met 5 procent op jaarbasis, met jaar-op-jaarstijgingen in alle divisies. Zonder de bankenheffing daalden de kosten met 6 procent tegenover het vorige kwartaal. Jaar op jaar stegen ze met 6 procent, hoewel dat deels werd veroorzaakt door de opname van UBB/Interlease. Volgens Thijs blijft het economische klimaat in Europa aantrekkelijk, met een solide groei en lage inflatie. "Maar nu de sentimentsindicatoren van hun recente hoogtepunt zijn teruggevallen, is de periode van versnellende groei wellicht ten einde. Het risico van een verdere economische deglobalisering en de oplopende handelsconflicten en geopolitieke spanningen zijn de belangrijkste factoren die de Europese economische groei kunnen hinderen." KBC verwacht voor de rest van het jaar stevige rendementen in alle divisies. Voor Ierland gaat het uit van een nettoterugname van waardeverminderingen op kredieten van 100 tot 150 miljoen euro dit jaar. Voor België verwacht KBC dat de hervorming van de vennootschapsbelasting een recurrent positief effect zal hebben op het resultaat. De bank-verzekeraar kondigt donderdag ook aan eigen aandelen te willen inkopen voor een maximumbedrag van 220 miljoen euro. Dat zal gebeuren in de periode van 22 mei tot 30 september.