Het onderzoek had betrekking op CDO-gelinkte obligaties die werden uitgegeven door KBC Ifima, een Nederlandse dochtervennootschap van KBC Bank en die in België werden aangeboden. Daarbij "waren er ernstige aanwijzingen van praktijken die mogelijk aanleiding zouden kunnen geven tot het opleggen van een administratieve geldboete", aldus de CBFA.

Zo legde KBC de productfiches van de obligaties niet vooraf voor aan de CBFA, en vermeldden de productfiches niet waar het prospectus kon worden verkregen.

De minnelijke schikking van 250.000 euro werd door de auditeur van de CBFA voorgesteld en door KBC Bank aanvaard. Het directiecomité van de CBFA zette definitief het licht op groen. Tegen de minnelijke schikking is geen beroep mogelijk.

Het onderzoek had betrekking op CDO-gelinkte obligaties die werden uitgegeven door KBC Ifima, een Nederlandse dochtervennootschap van KBC Bank en die in België werden aangeboden. Daarbij "waren er ernstige aanwijzingen van praktijken die mogelijk aanleiding zouden kunnen geven tot het opleggen van een administratieve geldboete", aldus de CBFA. Zo legde KBC de productfiches van de obligaties niet vooraf voor aan de CBFA, en vermeldden de productfiches niet waar het prospectus kon worden verkregen. De minnelijke schikking van 250.000 euro werd door de auditeur van de CBFA voorgesteld en door KBC Bank aanvaard. Het directiecomité van de CBFA zette definitief het licht op groen. Tegen de minnelijke schikking is geen beroep mogelijk.