De werkloosheid bij Belgische jongeren - jonger dan 25 jaar - daalde in september met 13,7 procent tot 55.246 in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. In augustus was er bij de jongeren al een afname met 6,3 procent op jaarbasis.

Meer ouderen werkloos

Wat de leeftijdscategorieën betreft, woekerde de werkloosheid in september net als de maand ervoor stevig door bij de 50-plussers. In september van dit jaar registreerde de RVA 6.548 meer geregistreerde werkloze 50-plussers ( +5,2 procent) in vergelijking met september 2013. De toename valt volgens de RVA nog steeds 'gedeeltelijk' te verklaren door de verhoging van de leeftijdsgrens tot 60 jaar voor het verkrijgen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende. Die maatregel trad begin 2013 in werking. In augustus klom het percentage werkloze 50-plussers al ruim 9 procent hoger.

In tegenstelling tot augustus neemt de werkloosheid bij de 25- tot 49-jarige in september af met 3,4 procent (-9.700 werklozen).

Belgische werkloosheidsgraad daalt met 2,5 procent

In totaal registreerde de RVA in september 464.098 werklozen in ons land. Dat zijn er 2,5 procent minder dan in september 2013. In alle drie de Belgische gewesten daalde het werkloosheidscijfer, maar in het Vlaams Gewest minder sterk (-0,7 procent) dan in het Waals Gewest (-3,3 procent) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-4,4 procent).

Op die manier daalt de Belgische werkloosheidsgraad tot het peil van voor de zomervakantie, toen in juni 464.370 werklozen werden geregistreerd (BO)

De werkloosheid bij Belgische jongeren - jonger dan 25 jaar - daalde in september met 13,7 procent tot 55.246 in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. In augustus was er bij de jongeren al een afname met 6,3 procent op jaarbasis.Meer ouderen werkloosWat de leeftijdscategorieën betreft, woekerde de werkloosheid in september net als de maand ervoor stevig door bij de 50-plussers. In september van dit jaar registreerde de RVA 6.548 meer geregistreerde werkloze 50-plussers ( +5,2 procent) in vergelijking met september 2013. De toename valt volgens de RVA nog steeds 'gedeeltelijk' te verklaren door de verhoging van de leeftijdsgrens tot 60 jaar voor het verkrijgen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende. Die maatregel trad begin 2013 in werking. In augustus klom het percentage werkloze 50-plussers al ruim 9 procent hoger.In tegenstelling tot augustus neemt de werkloosheid bij de 25- tot 49-jarige in september af met 3,4 procent (-9.700 werklozen). Belgische werkloosheidsgraad daalt met 2,5 procentIn totaal registreerde de RVA in september 464.098 werklozen in ons land. Dat zijn er 2,5 procent minder dan in september 2013. In alle drie de Belgische gewesten daalde het werkloosheidscijfer, maar in het Vlaams Gewest minder sterk (-0,7 procent) dan in het Waals Gewest (-3,3 procent) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-4,4 procent). Op die manier daalt de Belgische werkloosheidsgraad tot het peil van voor de zomervakantie, toen in juni 464.370 werklozen werden geregistreerd (BO)