Het VBO geeft maandag de aftrap van de vierde editie van Young Talent in Action (YTiA), een uitwisselingsplatform om de kloof tussen jongeren en de arbeidsmarkt te verkleinen.

'Door onderwijzers wordt al wel eens gedacht dat de werkgevers hen de les willen komen spellen, en werkgevers denken soms dat het onderwijs blijven steken is in de vorige eeuw. Geen van beide is waar', zegt Pieter Timmermans, gelegeerd bestuurder van het VBO. 'Scholen en werkgevers zouden regionaal samengebracht moeten worden. Ze zouden meer aan hetzelfde zeel moeten trekken.'

Jongeren zijn volgens Timmermans immers vragende partij voor stages en denken dat die hun jobkansen kunnen verhogen. Werkgevers kunnen en willen hen die aanbieden, klinkt het. Jan Heyvaert, chief human resources bij AG Insurance, ziet daarnaast ook een rol weggelegd voor oud-studenten van scholen. 'Zij kunnen een soort ambassadeurs zijn. Ze zijn ondertussen actief op de arbeidsmarkt, en studenten willen naar hen luisteren omdat ze nog dicht bij hun leefwereld staan.'

Pensioenen

Net zoals in de vorige enquête uit 2019, blijkt voorts dat er weinig vertrouwen is in een wettelijk pensioen dat gefinancierd wordt door de staat. Slechts de helft van de bevraagde jongeren en de werkgevers denkt dat de wettelijke pensioenen nog gefinancierd zullen kunnen worden wanneer de jongeren van vandaag met pensioen gaan. Een ander punt waarover jongeren en werkgevers het in de bevraging eens zijn, is dat de werkloosheidsuitkering in de tijd beperkt zou moeten worden. Zowat acht op de tien werkgevers en zes op de tien jongeren vinden dat de werkloosheidsuitkering beperkt moet worden tot maximaal twee jaar. Slechts 14 procent van de jongeren en 8 procent van de werkgevers vinden niet dat zo'n uitkering in de tijd beperkt moet worden.

'De resultaten van deze enquête wijzen duidelijk op een aantal structurele problemen in de werking van onze arbeidsmarkt', zegt Timmermans. 'Afgestudeerde jongeren voelen zich niet voldoende voorbereid op de arbeidsmarkt en werkgevers vinden te weinig geschikte mensen. (...) Ook staan de jongeren achter een meer activerende arbeidsmarkt door onder andere de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Maar over de betaalbaarheid van de pensioenen heerst er meer pessimisme.'

Milieu

Een punt waarover jongeren en werkgevers het oneens zijn, is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Bijna alle werkgevers (84%) beweren dat aandacht voor milieu en maatschappij in de waarden van hun bedrijf vervat zit, maar de helft van de jongeren meent dat bedrijven hier nog meer een voortrekkersrol moeten spelen.

Jongeren vinden voorts extralegale voordelen minder belangrijk dan jobinhoud en een goed nettoloon. Als er extralegale voordelen toegekend worden, dan staan de maaltijdcheques, bedrijfswagen en hospitalisatieverzekering in de top drie. Drie op de vier studerende en werkende jongeren geven aan dat ze in verschillende opzichten flexibiliteit verwachten van de werkgever, en drie op de vijf jongeren geven aan te willen telewerken wanneer de job dat toelaat.

De enquête werd uitgevoerd door iVOX tussen 26 april en 15 mei bij zowat 800 jongeren tussen 17 en 28 jaar en 180 werkgevers uit verschillende sectoren. De foutenmarge ligt tussen 3 en 7 procent.

Het VBO geeft maandag de aftrap van de vierde editie van Young Talent in Action (YTiA), een uitwisselingsplatform om de kloof tussen jongeren en de arbeidsmarkt te verkleinen. 'Door onderwijzers wordt al wel eens gedacht dat de werkgevers hen de les willen komen spellen, en werkgevers denken soms dat het onderwijs blijven steken is in de vorige eeuw. Geen van beide is waar', zegt Pieter Timmermans, gelegeerd bestuurder van het VBO. 'Scholen en werkgevers zouden regionaal samengebracht moeten worden. Ze zouden meer aan hetzelfde zeel moeten trekken.' Jongeren zijn volgens Timmermans immers vragende partij voor stages en denken dat die hun jobkansen kunnen verhogen. Werkgevers kunnen en willen hen die aanbieden, klinkt het. Jan Heyvaert, chief human resources bij AG Insurance, ziet daarnaast ook een rol weggelegd voor oud-studenten van scholen. 'Zij kunnen een soort ambassadeurs zijn. Ze zijn ondertussen actief op de arbeidsmarkt, en studenten willen naar hen luisteren omdat ze nog dicht bij hun leefwereld staan.' Net zoals in de vorige enquête uit 2019, blijkt voorts dat er weinig vertrouwen is in een wettelijk pensioen dat gefinancierd wordt door de staat. Slechts de helft van de bevraagde jongeren en de werkgevers denkt dat de wettelijke pensioenen nog gefinancierd zullen kunnen worden wanneer de jongeren van vandaag met pensioen gaan. Een ander punt waarover jongeren en werkgevers het in de bevraging eens zijn, is dat de werkloosheidsuitkering in de tijd beperkt zou moeten worden. Zowat acht op de tien werkgevers en zes op de tien jongeren vinden dat de werkloosheidsuitkering beperkt moet worden tot maximaal twee jaar. Slechts 14 procent van de jongeren en 8 procent van de werkgevers vinden niet dat zo'n uitkering in de tijd beperkt moet worden. 'De resultaten van deze enquête wijzen duidelijk op een aantal structurele problemen in de werking van onze arbeidsmarkt', zegt Timmermans. 'Afgestudeerde jongeren voelen zich niet voldoende voorbereid op de arbeidsmarkt en werkgevers vinden te weinig geschikte mensen. (...) Ook staan de jongeren achter een meer activerende arbeidsmarkt door onder andere de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Maar over de betaalbaarheid van de pensioenen heerst er meer pessimisme.' Een punt waarover jongeren en werkgevers het oneens zijn, is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Bijna alle werkgevers (84%) beweren dat aandacht voor milieu en maatschappij in de waarden van hun bedrijf vervat zit, maar de helft van de jongeren meent dat bedrijven hier nog meer een voortrekkersrol moeten spelen. Jongeren vinden voorts extralegale voordelen minder belangrijk dan jobinhoud en een goed nettoloon. Als er extralegale voordelen toegekend worden, dan staan de maaltijdcheques, bedrijfswagen en hospitalisatieverzekering in de top drie. Drie op de vier studerende en werkende jongeren geven aan dat ze in verschillende opzichten flexibiliteit verwachten van de werkgever, en drie op de vijf jongeren geven aan te willen telewerken wanneer de job dat toelaat. De enquête werd uitgevoerd door iVOX tussen 26 april en 15 mei bij zowat 800 jongeren tussen 17 en 28 jaar en 180 werkgevers uit verschillende sectoren. De foutenmarge ligt tussen 3 en 7 procent.