Heran Partners is het geesteskind van Annie Vereecken, Belgiës belangrijkste vrouwelijke investeerder, en Herman Verrelst, de CEO van Biocartis. Heran staat voor Herman en Annie. De CEO is Katleen Vandersmissen, de ex-topvrouw van de gezondheidsdivisie bij LRM. Joris Mortelmans, de CFO van Vereeckens holding Opdorp Finance, is de vierde partner.
...

Heran Partners is het geesteskind van Annie Vereecken, Belgiës belangrijkste vrouwelijke investeerder, en Herman Verrelst, de CEO van Biocartis. Heran staat voor Herman en Annie. De CEO is Katleen Vandersmissen, de ex-topvrouw van de gezondheidsdivisie bij LRM. Joris Mortelmans, de CFO van Vereeckens holding Opdorp Finance, is de vierde partner. Met hun eerste fonds, Heran HealthTech Fund I, focust Heran op jonge bedrijven die actief zijn op het kruispunt van technologie, data en gezondheid. Het fonds had van meet af aan zeven participaties: UgenTec, icometrix, Ontoforce, BlueBee, Lynxcare, PharmaFluidics en Fox Biosystems. Die werden overgeheveld uit een vennootschap die Vereecken en Verrelst eerder hadden opgericht. Bij de eerste closing van het fonds vorig jaar stond de teller op 45 miljoen euro. Onder meer de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV stapte toen in, net als institutionele en privé-investeerders en family offices. Finaal is nu afgeklopt op 72 miljoen euro, meer dan het doel van 50 à 65 miljoen. In de tweede ronde kwam de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) aan boord, maar ook Stan Beckers, die vroeger topman was bij vermogensbeheerders als BlackRock en NN Investment Partners, en onder meer ook Jos Sluys, de KU Leuven en de familiale Oosterbaan Investment Group. In juni realiseerde het fonds al een eerste exit. Het Nederlands-Belgische BlueBee, dat technologie ontwikkelt om de verwerking en analyse van DNA te versnellen, werd overgenomen door het Amerikaanse miljardenbedrijf Illumina. "Ik denk niet dat BlueBee het alleen had gehaald", stelt Katleen Vandersmissen. "Het zou door de grote spelers uit de markt zijn geduwd." Andere exits zijn onvermijdelijk, maar niet voor meteen. "Op korte termijn zie ik niets gebeuren, maar vaak gaat zoiets snel", zegt Vandersmissen. "BlueBee is in amper twee maanden verkocht. Ik zie verschillende participaties die dit of volgend jaar naar een mogelijke verkoop of grote groeironde kunnen gaan." Of de interesse vooral gaat naar de bedrijven die een link hebben met de strijd tegen covid-19, UgenTec en icometrix, kon Vandersmissen niet bevestigen. De plaats van BlueBee in het fonds wordt nu ingenomen door Amaron. Heran stapt in het West-Vlaamse bedrijf via een kapitaalverhoging van 2 miljoen euro. Amaron, genomineerd voor de Trends Gazellen West-Vlaanderen, ontwikkelt technologie om IT-systemen in ziekenhuizen met elkaar te verbinden. "In onze ziekenhuizen draaien zeer veel softwareprogramma's van verschillende leveranciers. In de meeste ziekenhuizen laat Amaron die systemen met elkaar praten", legt Vandersmissen uit. "Het is voor ons een beetje een atypische investering, omdat het bedrijf al tien jaar bestaat. Maar uit andere dossiers wisten we hoe ziekenhuizen worstelen met die complexe IT-processen en dat veel data verloren gaan. Wij geloven dat er nog een lange weg te gaan is in de harmonisering van die processen. Een goede partij als Amaron is nodig. De oprichters Tom De Caluwé en Maurice Van Kerkhoven zochten ook bijkomende kennis. Strategisch en commercieel kunnen wij hun andere inzichten brengen." Vandersmissen benadrukt dat Heran de vinger altijd stevig aan de pols wil houden bij zijn participaties. "We willen onze stempel drukken op de strategie. Zo hebben we bij Amaron langer gesproken over het businessplan en de weg vooruit, dan over de financiering. Het ging erom of we strategisch op dezelfde golflengte zaten." Sinds de exit van BlueBee is de portfolio van investeringen puur Belgisch, maar dat moet snel veranderen. "Het is onze ambitie om een Europese speler te worden. En dan kijken we niet enkel naar de buurlanden, maar tersluiks ook al naar de Scandinavische landen, omdat daar veel innovatie is, zeker in onze sector." Er is nog ruimte voor zes of zeven andere investeringen in het fonds, zegt Vandersmissen. Aan geïnteresseerden is geen gebrek. "De dossiers stromen binnen. Als ik even niet kijk naar de kwaliteit, spreken we toch snel van vijf à tien per week. Na de screening komen we aan twee of drie per week." Soms weigert Heran dossiers, omdat "het lokale initiatieven zijn die lokale problemen oplossen". "Voor die ondernemers is dat dan een grote ontgoocheling. Maar wij willen met een investering een globaal of minstens een Europees probleem oplossen." Sommigen overschatten zichzelf. "Velen denken dat ze dé oplossing hebben in digitalisering in de gezondheidszorg. Maar het is helaas vaak een veel moeilijkere business dan gedacht." De coronacrisis heeft amper impact op het fonds. "Digitaal fundraisen werkt natuurlijk anders dan mensen fysiek bezoeken, want dit is toch altijd een verhaal van vertrouwen. Maar na de eerste schok was onze tractie dezelfde als daarvoor." De crisis benadrukt het belang van de sector waarin Heran actief is. "Het geloof dat digitalisering de toekomst van de gezondheidssector zal bepalen, is een belangrijke rode draad. De coronacrisis heeft de behoefte aan revolutionaire oplossingen in een stroomversnelling gebracht. Daarom zijn we er ook van overtuigd dat er grote kansen voor ons liggen." Het staat dan ook in de sterren geschreven dat er een tweede HealthTech-fonds komt. "Dat zit zeker in onze visie. We hebben Heran opgezet omdat we continuïteit willen brengen. Anders had Annie het even goed allemaal in haar family office kunnen houden. Trouwens, Annie en ik schelen dertig jaar. Ook op die manier brengen we continuïteit in ons verhaal." Heran kruist onvermijdelijk almaar vaker het pad van andere investeerders. "Dat is goed, want we werken niet graag alleen. Ik zie geen partijen die exact hetzelfde doen als wij, maar meer generalistische investeerders als PMV of LRM smaken dit type dossiers uiteraard ook. Met hen werken we graag samen. Ook een Capricorn of Korys komen we regelmatig tegen. Voor hen zijn wij minder een concurrent dan een private-equityspeler, waarbij het one party takes all is." De naambekendheid van Heran groeit zienderogen. "We moeten weinig moeite doen om mooie dossiers binnen te krijgen. In België zijn we al goed bekend. Annie was al bekend, en ik door mijn vroegere functie bij LRM ook. De durfkapitaalwereld is een zeer kleine wereld, waar altijd dezelfde namen de ronde doen. En ook Herman heeft door zijn functie als CEO bij Biocartis de nodige exposure, al zit hij hier operationeel op de tweede lijn." Dat belet niet dat alle investeringsbeslissingen bij Heran collegiaal worden genomen. "Als Annie, Herman en ik door één deur geraken, gebeurt er iets. Maar misschien dat je dat beter niet schrijft", lacht Vandersmissen.