De halfjaarresultaten van ING België lieten al het slechtste vermoeden. De winst voor belastingen daalde met 5 procent tot 588 miljoen euro. Maar dat cijfer flatteerde de realiteit. Zonder een eenmalige btw-teruggave van 116 miljoen euro zou de winst met een kwart zijn teruggevallen.
...

De halfjaarresultaten van ING België lieten al het slechtste vermoeden. De winst voor belastingen daalde met 5 procent tot 588 miljoen euro. Maar dat cijfer flatteerde de realiteit. Zonder een eenmalige btw-teruggave van 116 miljoen euro zou de winst met een kwart zijn teruggevallen.Tijd om in te grijpen, moet Ralph Hamers gedacht hebben. Hamers is de CEO van ING Groep en leidde tot 2013 de bank in België. Vermits de inkomsten en de marges van ING België onder zware druk staan, wordt er vooral aan de kostenkant gesneden.Donderdag is een ondernemingsraad gepland, maar het is weinig waarschijnlijk dat ING België daar al informatie zal geven over de geplande herstructurering. De bank heeft de intentie het mes te zetten in haar kantorennet en in haar overheadkosten. De exploitatie van een aantal kantoren zou overgelaten worden aan zelfstandige agenten. Dat is goedkoper en brengt meer op.Voor het personeel betekent een verhuis van een eigen ING-kantoor naar een zelfstandige agent dat ze onder een ander statuut en een andere cao vallen. De vakbonden ventileerden in de Franstalige pers al hun bezorgdheid omdat duizenden werknemers in een minder gunstige verloningscategorie dreigen te vallen.Mede om de uitbreiding van het zelfstandigennet te realiseren, bestudeert ING België de mogelijkheid om zijn dochterbedrijf Record Bank op te slorpen. Record Bank vormt tot hiertoe een apart distributiekanaal (bankagenten en kredietmakelaars), maar is ook een aparte bank met een eigen structuur en aanpak. De integratie van Record Bank in ING België zou een belangrijke kostenbesparing kunnen opleveren. Een beslissing wordt begin oktober verwacht. Ook de raad van bestuur van Record Bank en de toezichthouders moeten hun goedkeuring verlenen.Een woordvoerster van ING België weigert commentaar te geven op een mogelijk integratiescenario van Record Bank: "Dat valt onder de noemer speculaties en geruchten, en daarop geven wij geen commentaar. Het is geen geheim dat de economische omstandigheden voor alle banken moeilijk zijn. De winst en de marges staan onder druk. Het is de logica zelve dat ING alle mogelijkheden bestudeert om de kosten te verminderen en de rendabiliteit op peil te houden".Naar verluidt gaat ING België ook nog eens fors snijden in zijn overheadkosten. Het aantal hogere kaderleden werd de voorbije jaren al teruggebracht van meer dan 300 tot circa 175. Na de nieuwe herstructurering zouden er niet meer dan een zeventigtal directieleden overblijven. In totaal heeft ING België nog 9000 mensen in dienst.