De vakbonden willen een aantal daarvan alvast oplijsten en vrijdag overhandigen aan de directie.

Paul Schoeters verklaarde dat het cijfer van 231 ontslagen herbevestigd is op de bijzondere ondernemingsraad dinsdag, maar dat het niet helemaal duidelijk is of het om voltijdse equivalenten of individuele werknemers gaat. De komende weken zijn een aantal bijzondere ondernemingsraden gepland, maar er zijn geen verdere afspraken gemaakt over de timing.

Schoeters wijst er nog op dat de procedure verloopt zoals is voorgeschreven door de wet-Renault. Toch hebben de vakbonden daar vragen bij. Zo wijst Schoeters op het feit dat de Europese ondernemingsraad niet is ingelicht.

"De directie zegt dat dit collectief ontslag een lokaal initiatief is, maar volgens ons is het een plan vanuit hoofdhuis Merck en moest de Europese ondernemingsraad dus wel worden ingelicht. Er is ook niet aangeplakt in het bedrijf, terwijl dat volgens de procedure vereist is."

De vakbondsman zegt dat die elementen verder zullen worden onderzocht door de vakbond. "Als het juridisch zwaar genoeg weegt, kan dat gevolgen hebben", aldus de de ACV'er. Hij legt uit dat bij procedurefouten in sommige gevallen de procedure nietig kan worden verklaard en de aankondiging in dat geval opnieuw moet gebeuren.

De vakbonden willen een aantal daarvan alvast oplijsten en vrijdag overhandigen aan de directie. Paul Schoeters verklaarde dat het cijfer van 231 ontslagen herbevestigd is op de bijzondere ondernemingsraad dinsdag, maar dat het niet helemaal duidelijk is of het om voltijdse equivalenten of individuele werknemers gaat. De komende weken zijn een aantal bijzondere ondernemingsraden gepland, maar er zijn geen verdere afspraken gemaakt over de timing. Schoeters wijst er nog op dat de procedure verloopt zoals is voorgeschreven door de wet-Renault. Toch hebben de vakbonden daar vragen bij. Zo wijst Schoeters op het feit dat de Europese ondernemingsraad niet is ingelicht. "De directie zegt dat dit collectief ontslag een lokaal initiatief is, maar volgens ons is het een plan vanuit hoofdhuis Merck en moest de Europese ondernemingsraad dus wel worden ingelicht. Er is ook niet aangeplakt in het bedrijf, terwijl dat volgens de procedure vereist is." De vakbondsman zegt dat die elementen verder zullen worden onderzocht door de vakbond. "Als het juridisch zwaar genoeg weegt, kan dat gevolgen hebben", aldus de de ACV'er. Hij legt uit dat bij procedurefouten in sommige gevallen de procedure nietig kan worden verklaard en de aankondiging in dat geval opnieuw moet gebeuren.