Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij ING schortte woensdag 11 januari de onderhandelingen met de directie op over het plan om de komende jaren zowat 3.500 banen te schrappen, waarvan maximaal 1.700 gedwongen ontslagen. De bonden namen die beslissing omdat 'de directie negatief antwoordde op alle tegenvoorstellen'. De bonden willen immers het aantal gedwongen ontslagen verlagen.

Tijdens twee personeelsvergaderingen op de Brusselse zetel Sint-Michielswarande (Etterbeek) kregen de bonden 'duidelijke steun' voor hun mandaat, zo werd bij verschillende vakbonden vernomen. Het personeel kreeg de keuze of de bonden voort moeten onderhandelen over een wijziging van het businessplan van de directie, of eerder over een zuiver vertrekplan, dus zonder alternatieven, legt secretaris Maarten Dedeyne van de liberale vakbond ACLVB uit.

Volgens Herman Vanderhaegen van de christelijke LBC was de opkomst in Brussel alvast 'massaal'. "De vakbonden hebben een mandaat gekregen dat het businessplan bijgestuurd moet worden. Dat moet toelaten dat het transformatieplan kan plaatsvinden, maar dat er geen naakte ontslagen zijn." "We hebben een mandaat gekregen om opnieuw het businessplan te herbekijken, in functie van het redden van zoveel mogelijk jobs, met zo weinig mogelijk gedwongen ontslagen", klinkt het bij Dedeyne.

"Ze hebben ons unaniem een mandaat gegeven om voort te doen, in de wetenschap dat de directie op bepaalde punten zal moeten bewegen", aldus Jean-Michel Cappoen, Franstalig secretaris bij de socialistische bond SETCa (BBTK). Volgens de vakbonden hebben de personeelsvergaderingen in Antwerpen en Gent tot hetzelfde resultaat geleid..

Het volledige resultaat zal echter pas dinsdag 17 januari duidelijk zijn na de personeelsvergadering op de Brusselse zetel Marnix. Volgens Philippe Samek van CNE (LBC) lijkt "een mandaat met behoud van de vakbondslijn" zich wel af te tekenen. Woensdag zitten de bonden onderling samen en met de directie. "We hopen dat de gesprekken er vooruit kunnen gaan", aldus Cappoen. "Of er acties komen, zal afhankelijk zijn van het antwoord dat we krijgen van de directie", aldus Dedeyne. Hij voegt eraan toe dat dit niet onmiddellijk een stakingsactie zou betekenen. "Indien de directie volhardt, zullen we tot actie moeten overgaan", besluit SETCa-afgevaardigde Pascal Breyer.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij ING schortte woensdag 11 januari de onderhandelingen met de directie op over het plan om de komende jaren zowat 3.500 banen te schrappen, waarvan maximaal 1.700 gedwongen ontslagen. De bonden namen die beslissing omdat 'de directie negatief antwoordde op alle tegenvoorstellen'. De bonden willen immers het aantal gedwongen ontslagen verlagen. Tijdens twee personeelsvergaderingen op de Brusselse zetel Sint-Michielswarande (Etterbeek) kregen de bonden 'duidelijke steun' voor hun mandaat, zo werd bij verschillende vakbonden vernomen. Het personeel kreeg de keuze of de bonden voort moeten onderhandelen over een wijziging van het businessplan van de directie, of eerder over een zuiver vertrekplan, dus zonder alternatieven, legt secretaris Maarten Dedeyne van de liberale vakbond ACLVB uit. Volgens Herman Vanderhaegen van de christelijke LBC was de opkomst in Brussel alvast 'massaal'. "De vakbonden hebben een mandaat gekregen dat het businessplan bijgestuurd moet worden. Dat moet toelaten dat het transformatieplan kan plaatsvinden, maar dat er geen naakte ontslagen zijn." "We hebben een mandaat gekregen om opnieuw het businessplan te herbekijken, in functie van het redden van zoveel mogelijk jobs, met zo weinig mogelijk gedwongen ontslagen", klinkt het bij Dedeyne. "Ze hebben ons unaniem een mandaat gegeven om voort te doen, in de wetenschap dat de directie op bepaalde punten zal moeten bewegen", aldus Jean-Michel Cappoen, Franstalig secretaris bij de socialistische bond SETCa (BBTK). Volgens de vakbonden hebben de personeelsvergaderingen in Antwerpen en Gent tot hetzelfde resultaat geleid..Het volledige resultaat zal echter pas dinsdag 17 januari duidelijk zijn na de personeelsvergadering op de Brusselse zetel Marnix. Volgens Philippe Samek van CNE (LBC) lijkt "een mandaat met behoud van de vakbondslijn" zich wel af te tekenen. Woensdag zitten de bonden onderling samen en met de directie. "We hopen dat de gesprekken er vooruit kunnen gaan", aldus Cappoen. "Of er acties komen, zal afhankelijk zijn van het antwoord dat we krijgen van de directie", aldus Dedeyne. Hij voegt eraan toe dat dit niet onmiddellijk een stakingsactie zou betekenen. "Indien de directie volhardt, zullen we tot actie moeten overgaan", besluit SETCa-afgevaardigde Pascal Breyer.