Electrawinds, ooit het vlaggenschip van de hernieuwbare-energiesector, opereert sinds december onder het statuut van de wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO). Daarmee kreeg het bescherming tegen zijn schuldeisers. Tijdens die procedure verkocht het bedrijf ook zijn Biostoomcentrale aan het Limburgse Bionerga, om de lonen te kunnen betalen.

Het bedrijf vroeg aan de rechtbank een maand uitstel om een verbeterd reddingsplan uit te werken. Daarbij zou de Luikse intercommunale Tecteo de belangrijkste resterende activa, waaronder de windmolenparken, overnemen. Een eerder reddingsplan van de investeringsmaatschappijen Gimv en Fortino (het vehikel van ex-Telenet-topman Duco Sickinghe) werd ingetrokken. Het plan van Tecteo, dat tot het PS-kamp wordt gerekend, biedt wel een oplossing voor de coöperanten van Groenkracht, dat liefst 17 miljoen euro uitleende aan Electrawinds.

Indaver uitte al eerder zijn interesse voor de Biostoomcentrale. CEO Paul De Bruycker: "Die is van een biomassacentrale snel geëvolueerd naar een klassieke huisvuilverbrandingsinstallatie, al is ze door haar ligging niet de meest efficiënte. Maar ze zou wel een aantal kleinere, oudere installaties in West-Vlaanderen kunnen vervangen. Maar je moet met zijn tweeën zijn om een akkoord te sluiten, en in dit geval met nog veel meer partijen. Dus de interesse om te participeren is er nog altijd, maar we zijn samenwerkingsgericht." (L.H.)

Electrawinds, ooit het vlaggenschip van de hernieuwbare-energiesector, opereert sinds december onder het statuut van de wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO). Daarmee kreeg het bescherming tegen zijn schuldeisers. Tijdens die procedure verkocht het bedrijf ook zijn Biostoomcentrale aan het Limburgse Bionerga, om de lonen te kunnen betalen.Het bedrijf vroeg aan de rechtbank een maand uitstel om een verbeterd reddingsplan uit te werken. Daarbij zou de Luikse intercommunale Tecteo de belangrijkste resterende activa, waaronder de windmolenparken, overnemen. Een eerder reddingsplan van de investeringsmaatschappijen Gimv en Fortino (het vehikel van ex-Telenet-topman Duco Sickinghe) werd ingetrokken. Het plan van Tecteo, dat tot het PS-kamp wordt gerekend, biedt wel een oplossing voor de coöperanten van Groenkracht, dat liefst 17 miljoen euro uitleende aan Electrawinds.Indaver uitte al eerder zijn interesse voor de Biostoomcentrale. CEO Paul De Bruycker: "Die is van een biomassacentrale snel geëvolueerd naar een klassieke huisvuilverbrandingsinstallatie, al is ze door haar ligging niet de meest efficiënte. Maar ze zou wel een aantal kleinere, oudere installaties in West-Vlaanderen kunnen vervangen. Maar je moet met zijn tweeën zijn om een akkoord te sluiten, en in dit geval met nog veel meer partijen. Dus de interesse om te participeren is er nog altijd, maar we zijn samenwerkingsgericht." (L.H.)