Hoe diverser een team, hoe performanter. Daar zijn we bij Cisco heilig van overtuigd", stelt Arnaud Spirlet, de countrymanager van Cisco België. "Daarom promoten wij alle vormen van diversiteit, en uiteraard ook genderdiversiteit." Bij Cisco zijn de mannen in de meerderheid. "Het wereldwijde personeelsbestand bestaat voor 76 procent uit mannen, in de puur technische functies is dat 85 procent. Maar vijf op de dertien directieleden zijn wel vrouwen."
...