Op een Investor Day eind vorig jaar maakte de Zwitserse verzekeraar Baloise de balans op van de realisaties de voorbije jaren. Daarbij was er veel spreekwoordelijk handgeklap voor de Belgische tak, Baloise Insurance. "De omzet van Baloise in België steeg in de periode 2012-2019 jaarlijks met 7,2 procent, terwijl de markt gemiddeld met 3,6 procent per jaar groeide", zegt CEO Henk Janssen. "Exclusief overnames groeiden we nog met 5,5 procent."

Ook vorig jaar was er een mooie interne groei, vooral in schadeverzekeringen, aldus Janssen. Daarbij komt dat de overnames van Fidea (dat Baloise kocht van Anbang) en de schadetak van Athora (het vroegere Generali Belgium) in 2020 voor het eerst volledig mee in de resultaten worden opgenomen. Door die overnames is Baloise Insurance nu de vierde grootste verzekeringsmaatschappij in België. Enkel AXA, AG en Ethias gaan nog voor. En in de Baloise-groep is het Belgische schadeverzekeringsbedrijf het grootste geworden.

Janssen schrijft het succes toe aan de goede samenwerking met onafhankelijke verzekeringsmakelaars. "Zij zijn mee verantwoordelijk voor de goede dienstverlening en de hoge klantentevredenheid", vindt Janssen. "Het is geen toeval dat makelaars het belangrijkste distributiekanaal op de Belgische markt zijn, met meer dan 50 procent van de nieuwe productie. Ik zie dat ook niet snel veranderen. Ik weet dat consultants en goeroes al jaren het tegendeel beweren. Maar als de onlineverkoop van verzekeringen echt voor een omwenteling zou zorgen, hadden we dat nu al gemerkt."

Volgens Janssen is de gemiddelde Belg behoorlijk honkvast en heeft hij een emotionele connectie met een makelaar die hem een persoonlijke service dicht bij huis levert: "De Belgische markt is daarin redelijk uniek. Mensen gaan zich sneller informeren via het internet, maar bij het afsluiten van een polis nemen ze toch graag een vertrouwenspersoon in de arm. Ik stel vast dat de meeste jongeren gewoon klant worden bij de makelaar van hun ouders."

Integratie

De integratie van Fidea en Athora zal de omzet van Baloise Insurance niet enkel boven 2 miljard euro omzet duwen, ze moet vanaf 2023 ook goed zijn voor een recurrente winstbijdrage van 35 miljoen euro per jaar. In 2019 maakte Baloise Insurance een winst voor belastingen van 175 miljoen euro. Het cijfer voor 2020 wordt begin maart bekendgemaakt.

"Vorig jaar hebben we de eerste fase van de integratie afgerond", vertelt Janssen. "We hebben alle equipes samen gebracht, de loon- en arbeidsvoorwaarden zijn geharmoniseerd, en er is gekozen voor één commerciële politiek en merknaam. Dit jaar moeten we het productengamma uniformeren en in 2022 gaan we alle IT-systemen samenbrengen. Dat houdt niet automatisch een keuze voor Baloise in. Voor levensverzekeringen bijvoorbeeld zijn we van plan alles over te zetten op het platform van Fidea."

Voor Fidea betaalde Baloise 480 miljoen euro en voor de schadetak van Athora 60 miljoen euro. Vooral de eerste acquisitie werd bekritiseerd, omdat Fidea de verzekeringspartner van de bank Crelan was, maar Crelan zegde dat contract op om in zee te gaan met AXA. Daardoor zou Baloise te veel hebben betaald.

"Het belang van de distributiedeal met Crelan werd overschat", oordeelt Janssen. "De historische portefeuille blijft bij ons, en de contacten tussen Fidea en de makelaars zijn intact gebleven. Kijk, ik heb met een kwinkslag tegen de 380 medewerkers van Fidea gezegd dat elk van hen meer dan een miljoen euro waard is. Maar er zit ook een grond van waarheid in: in verzekeringen zijn mensen en hun expertise van het grootste belang. De medewerkers van Fidea hebben een bewogen geschiedenis achter de rug, maar vormen een hecht team. Ik wil dat ze zich hier thuis voelen. Goede resultaten zijn de resultante van mensen die met plezier gaan werken en met elkaar samenwerken."

HENK JANSSEN "Als de onlineverkoop van verzekeringen echt voor een omwenteling zou zorgen, hadden we dat nu al gemerkt."

Tevreden medewerkers hebben volstaat niet langer, Baloise wil dat zijn medewerkers gelukkig zijn. Het is een van de drie hoofddoelstellingen die de groep zichzelf oplegt in haar nieuwe strategisch plan. Tegen 2025 wil Baloise worden erkend als een van de beste werkgevers in Europa. "In 2018 kreeg Baloise Insurance al een onderscheiding van Korn Ferry Hay als een van de beste drie werkgevers in België", stipt Janssen trots aan.

Nieuwe overnames

De andere objectieven die Baloise op de Investor Day de wereld instuurde, zijn financieel en commercieel van aard. Zo wil de groep in de periode 2022-2025 2 miljard euro cash genereren om dividenden uit te keren. Dat was bij het vorige strategische plan ook de doelstelling, maar deze keer wil Baloise het in vier in plaats van in vijf jaar realiseren. Commercieel moeten er anderhalf miljoen nieuwe klanten bij komen.

Betekent dit dat er ook in België nieuwe acquisities in de pijplijn zitten? "Alleszins niet heel snel", tempert Janssen de verwachtingen. "We hebben nog behoorlijk wat werk aan de integratie van de vorige. Maar we zullen elke kans bekijken. Er verschuift wel wat in de verzekeringssector. Internationale groepen willen sterk staan in een aantal kernmarkten. Als dat niet zo is, kunnen ze beslissen zich uit een land terug te trekken. Mocht zich dat in België voordoen, dan gaan we zeker ons huiswerk maken."

Intussen investeert Baloise/Fidea in naambekendheid bij de eindklant, onder meer door wielerploegen en een cultuurhuis als de Handelsbeurs in Gent te sponsoren. "We geven de voorkeur aan sponsoring boven reclame omdat we op die manier mensen in hun passie raken", verklaart Janssen. "Net zoals we een band hebben met de makelaars, willen we een emotionele connectie maken met de eindklant. Hij moet ons kennen, en de makelaar moet ons willen verkopen. Als je die twee kunt samenbrengen, versterk je het effect. Dan is één plus één drie."

Dubbel pad

De grootste bedreiging voor een verzekeringsmaatschappij is volgens Janssen dat ze er op termijn niet meer toe doet: "Je moet als verzekeraar relevant blijven in een wereld waarin digitale platformen aan belang winnen. Het zou kunnen dat we evolueren naar een situatie waarin een verzekering all-in wordt aangeboden bij de aankoop van een woning of een wagen."

Om die toekomst voor te bereiden, bewandelt Baloise twee paden, zegt Janssen: "Enerzijds investeren we in start-ups om onze plaats en die van de makelaar in die nieuwe ecosystemen te waarborgen" (zie kader Baloise investeert fors in start-ups). Een mooi voorbeeld daarvan is Mobly, het mobiliteitsplatform van Baloise. Mobly nam enkele maanden geleden de zoekertjessite vroom.be over, waar mensen een tweedehandswagen kunnen kopen. Aan die aankoop kan meteen een autoverzekering tegen makelaarsvoorwaarden en zelfs een krediet (via mozzeno) worden gekoppeld.

Anderzijds bekijkt Baloise welke extra diensten de onderneming in het verlengde van haar verzekeringsproducten kan aanbieden. Janssen: "Verzekeraars moeten hun rol anders invullen dan als louter het financieel vergoeden van schade. We komen in het leven van klanten op ingrijpende momenten, maar we doen daar te weinig mee om de klantenrelatie te versterken. Daarom is Baloise bijvoorbeeld, via ons platform B-Tonic, gestart met het aanbieden van rouwbegeleiding voor nabestaanden in het kader van een groepsverzekeringspolis."

Baloise investeert fors in start-ups

De verzekeraar Baloise nam de voorbije jaren een aantal participaties in start-ups en digitale initiatieven. Die investeringen lopen via twee sporen. Enerzijds wil de groep inzetten op extra contactmomenten met de klanten. Dat gebeurt door het aanbieden van nieuwe diensten. Anderzijds zoekt de verzekeraar een verbreding van zijn afzetkanalen in de domeinen waarin ze expertise heeft (mobiliteit, gezondheid, wonen,...). Dit zijn de belangrijkste vijf investeringen van Baloise:

- Drivolution is gespecialiseerd in het analyseren en bijsturen van rijstijlen. Het helpt bestuurders, transportbedrijven en fleet-uitbaters met behulp van data-analyse veiliger en milieuvriendelijker te rijden.

- Mobly biedt innovatieve mobiliteitsdiensten aan. Dat gaat van verzekeringsproducten en mobiliteitsplatformen tot onlinemarktplaatsen zoals vroom.be, de zoekertjessite die onlangs een commerciële samenwerking met mozzeno aanging voor autoleningen.

- Keypoint is een digitale assistent voor de syndicus van gebouwen. Via het platform kan de syndicus schade rapporteren aan de verzekeringsmakelaar en contact nemen met vaklui voor herstellingen en onderhoud van gebouwen. Ook juridisch advies is mogelijk.

- Immopass is een Waalse start-up die kopers of eigenaars toelaat de technische staat van een woning of een gebouw in te schatten. Op die manier kunnen onverwachte renovatiekosten worden vermeden (bijvoorbeeld als gevolg van een lek, instabiliteit, de aanwezigheid van asbest,...).

- B-Tonic is een online gezondheidsplatform dat de fysieke en mentale fitheid van Baloise-klanten wil stimuleren. Dat gebeurt in samenwerking met een netwerk van externe coaches en met gepersonaliseerde tips over voeding, preventie en mentaal welzijn.

Worden verzekeraars slapend rijk?

Door de coronacrisis zijn er minder verplaatsingen en dus minder schadegevallen met wagens. Toch blijven de verzekeringspremies lopen. Volgens sommigen worden verzekeraars momenteel slapend rijk. Henk Janssen, de CEO van Baloise, nuanceert dat: "Het klopt dat de verzekeringstechnische resultaten goed zijn, maar de financiële resultaten uit de beleggingsportefeuille lijden onder de lage rente en de klap die corona aan de economie uitdeelde. Bovendien moeten enkele omzet- of loonmassagerelateerde premies die in 2020 betaald zijn, nog worden afgerekend. Dat is een negatief effect van corona dat je pas dit jaar zult zien."

Janssen wijst er ook op dat de economische onzekerheid en de volatiliteit op de financiële markten de solvabiliteit van verzekeringsmaatschappijen onder druk zet: "De solvabiliteitsratio's zijn de belangrijkste parameter voor de financiële slagkracht van een verzekeringsmaatschappij. Die ratio's zijn bij iedereen gezakt. Daarom leggen toezichthouders restricties op aan de dividenden die verzekeraars mogen uitkeren. Dan kun je toch niet beweren dat het allemaal rozengeur en maneschijn is? De attractiviteit bij investeerders lijdt eronder, en dat is voor verzekeraars op de langere termijn een groot probleem. We moeten er alles aan doen om een impuls te geven aan de economie. Aan zo'n herstelplan willen wij als sector graag meewerken. Wij kunnen meer geld vrijmaken voor infrastructuurinvesteringen in België."

7,2 procent

steeg de omzet van Baloise in België jaarlijks in de periode 2012-2019.

Op een Investor Day eind vorig jaar maakte de Zwitserse verzekeraar Baloise de balans op van de realisaties de voorbije jaren. Daarbij was er veel spreekwoordelijk handgeklap voor de Belgische tak, Baloise Insurance. "De omzet van Baloise in België steeg in de periode 2012-2019 jaarlijks met 7,2 procent, terwijl de markt gemiddeld met 3,6 procent per jaar groeide", zegt CEO Henk Janssen. "Exclusief overnames groeiden we nog met 5,5 procent." Ook vorig jaar was er een mooie interne groei, vooral in schadeverzekeringen, aldus Janssen. Daarbij komt dat de overnames van Fidea (dat Baloise kocht van Anbang) en de schadetak van Athora (het vroegere Generali Belgium) in 2020 voor het eerst volledig mee in de resultaten worden opgenomen. Door die overnames is Baloise Insurance nu de vierde grootste verzekeringsmaatschappij in België. Enkel AXA, AG en Ethias gaan nog voor. En in de Baloise-groep is het Belgische schadeverzekeringsbedrijf het grootste geworden. Janssen schrijft het succes toe aan de goede samenwerking met onafhankelijke verzekeringsmakelaars. "Zij zijn mee verantwoordelijk voor de goede dienstverlening en de hoge klantentevredenheid", vindt Janssen. "Het is geen toeval dat makelaars het belangrijkste distributiekanaal op de Belgische markt zijn, met meer dan 50 procent van de nieuwe productie. Ik zie dat ook niet snel veranderen. Ik weet dat consultants en goeroes al jaren het tegendeel beweren. Maar als de onlineverkoop van verzekeringen echt voor een omwenteling zou zorgen, hadden we dat nu al gemerkt." Volgens Janssen is de gemiddelde Belg behoorlijk honkvast en heeft hij een emotionele connectie met een makelaar die hem een persoonlijke service dicht bij huis levert: "De Belgische markt is daarin redelijk uniek. Mensen gaan zich sneller informeren via het internet, maar bij het afsluiten van een polis nemen ze toch graag een vertrouwenspersoon in de arm. Ik stel vast dat de meeste jongeren gewoon klant worden bij de makelaar van hun ouders." De integratie van Fidea en Athora zal de omzet van Baloise Insurance niet enkel boven 2 miljard euro omzet duwen, ze moet vanaf 2023 ook goed zijn voor een recurrente winstbijdrage van 35 miljoen euro per jaar. In 2019 maakte Baloise Insurance een winst voor belastingen van 175 miljoen euro. Het cijfer voor 2020 wordt begin maart bekendgemaakt. "Vorig jaar hebben we de eerste fase van de integratie afgerond", vertelt Janssen. "We hebben alle equipes samen gebracht, de loon- en arbeidsvoorwaarden zijn geharmoniseerd, en er is gekozen voor één commerciële politiek en merknaam. Dit jaar moeten we het productengamma uniformeren en in 2022 gaan we alle IT-systemen samenbrengen. Dat houdt niet automatisch een keuze voor Baloise in. Voor levensverzekeringen bijvoorbeeld zijn we van plan alles over te zetten op het platform van Fidea." Voor Fidea betaalde Baloise 480 miljoen euro en voor de schadetak van Athora 60 miljoen euro. Vooral de eerste acquisitie werd bekritiseerd, omdat Fidea de verzekeringspartner van de bank Crelan was, maar Crelan zegde dat contract op om in zee te gaan met AXA. Daardoor zou Baloise te veel hebben betaald. "Het belang van de distributiedeal met Crelan werd overschat", oordeelt Janssen. "De historische portefeuille blijft bij ons, en de contacten tussen Fidea en de makelaars zijn intact gebleven. Kijk, ik heb met een kwinkslag tegen de 380 medewerkers van Fidea gezegd dat elk van hen meer dan een miljoen euro waard is. Maar er zit ook een grond van waarheid in: in verzekeringen zijn mensen en hun expertise van het grootste belang. De medewerkers van Fidea hebben een bewogen geschiedenis achter de rug, maar vormen een hecht team. Ik wil dat ze zich hier thuis voelen. Goede resultaten zijn de resultante van mensen die met plezier gaan werken en met elkaar samenwerken." Tevreden medewerkers hebben volstaat niet langer, Baloise wil dat zijn medewerkers gelukkig zijn. Het is een van de drie hoofddoelstellingen die de groep zichzelf oplegt in haar nieuwe strategisch plan. Tegen 2025 wil Baloise worden erkend als een van de beste werkgevers in Europa. "In 2018 kreeg Baloise Insurance al een onderscheiding van Korn Ferry Hay als een van de beste drie werkgevers in België", stipt Janssen trots aan. De andere objectieven die Baloise op de Investor Day de wereld instuurde, zijn financieel en commercieel van aard. Zo wil de groep in de periode 2022-2025 2 miljard euro cash genereren om dividenden uit te keren. Dat was bij het vorige strategische plan ook de doelstelling, maar deze keer wil Baloise het in vier in plaats van in vijf jaar realiseren. Commercieel moeten er anderhalf miljoen nieuwe klanten bij komen. Betekent dit dat er ook in België nieuwe acquisities in de pijplijn zitten? "Alleszins niet heel snel", tempert Janssen de verwachtingen. "We hebben nog behoorlijk wat werk aan de integratie van de vorige. Maar we zullen elke kans bekijken. Er verschuift wel wat in de verzekeringssector. Internationale groepen willen sterk staan in een aantal kernmarkten. Als dat niet zo is, kunnen ze beslissen zich uit een land terug te trekken. Mocht zich dat in België voordoen, dan gaan we zeker ons huiswerk maken." Intussen investeert Baloise/Fidea in naambekendheid bij de eindklant, onder meer door wielerploegen en een cultuurhuis als de Handelsbeurs in Gent te sponsoren. "We geven de voorkeur aan sponsoring boven reclame omdat we op die manier mensen in hun passie raken", verklaart Janssen. "Net zoals we een band hebben met de makelaars, willen we een emotionele connectie maken met de eindklant. Hij moet ons kennen, en de makelaar moet ons willen verkopen. Als je die twee kunt samenbrengen, versterk je het effect. Dan is één plus één drie." De grootste bedreiging voor een verzekeringsmaatschappij is volgens Janssen dat ze er op termijn niet meer toe doet: "Je moet als verzekeraar relevant blijven in een wereld waarin digitale platformen aan belang winnen. Het zou kunnen dat we evolueren naar een situatie waarin een verzekering all-in wordt aangeboden bij de aankoop van een woning of een wagen." Om die toekomst voor te bereiden, bewandelt Baloise twee paden, zegt Janssen: "Enerzijds investeren we in start-ups om onze plaats en die van de makelaar in die nieuwe ecosystemen te waarborgen" (zie kader Baloise investeert fors in start-ups). Een mooi voorbeeld daarvan is Mobly, het mobiliteitsplatform van Baloise. Mobly nam enkele maanden geleden de zoekertjessite vroom.be over, waar mensen een tweedehandswagen kunnen kopen. Aan die aankoop kan meteen een autoverzekering tegen makelaarsvoorwaarden en zelfs een krediet (via mozzeno) worden gekoppeld. Anderzijds bekijkt Baloise welke extra diensten de onderneming in het verlengde van haar verzekeringsproducten kan aanbieden. Janssen: "Verzekeraars moeten hun rol anders invullen dan als louter het financieel vergoeden van schade. We komen in het leven van klanten op ingrijpende momenten, maar we doen daar te weinig mee om de klantenrelatie te versterken. Daarom is Baloise bijvoorbeeld, via ons platform B-Tonic, gestart met het aanbieden van rouwbegeleiding voor nabestaanden in het kader van een groepsverzekeringspolis."