Die wet legt de procedures vast die moeten worden gevolgd bij een collectief ontslag, maar is intussen al twintig jaar oud. Kris Peeters legde zijn voorstellen om de wet te hervormen voor aan de sociale partners, maar zegt nu dat hij 'niet eeuwig kan wachten'. Hij wil de modernisering dit jaar rond hebben.

De vicepremier kondigde eerder al zijn voorstellen aan om de wet-Renault bij te schaven. Hij wil onder meer dat ook rekening wordt gehouden met de bedrijven in onderaanneming, dat een bemiddelaar veel vroeger - preventief - in beeld kan komen en dat personeelsleden nog onder een sociaal plan kunnen vallen, ook wanneer ze snel ander werk vinden. Het komt er voor de minister op aan een 'juiste balans' te vinden, zei Peeters maandag in De Ochtend op Radio 1.

Met andere woorden: de wet moet bescherming bieden aan het getroffen personeel, maar moet het intussen blijven mogelijk maken dat bedrijven herstructureren. Peeters herinnerde eraan dat hij de vakbonden en werkgevers een tijd geleden zijn vijf voorstellen heeft overgemaakt en roept hen op de hand aan de ploeg te slaan. 'Ik zit te wachten op antwoord', luidde het. 'We moeten vooruit'.

De discussie ligt nu op tafel binnen de Nationale Arbeidsraad, maar moet nadien ook nog zijn coalitiepartners van N-VA, Open Vld en MR overtuigen, waarna ook het parlement nog het licht op groen moet zetten. 'Ik hoop dat we er dit jaar in slagen te wet te moderniseren', aldus nog Peeters.

Vakbonden en werkgevers zijn het erover eens dat de wet aan een update toe is, maar ze leggen andere accenten. Zo willen de werkgevers dat een sociaal plan voor ontslagen werknemers vooral gericht is op begeleiding naar ander werk. De bonden willen dan weer dat personeel bij onderaannemers van herstructurerende bedrijven meer betrokken worden in de procedure.

Het is maar de vraag of de sociale partners onder mekaar een compromis zullen kunnen bereiken. De onderhandelingen lopen. Mocht het niet lukken op het niveau van de Nationale Arbeidsraad, wil ABVV dat de Groep van Tien zich over het dossier buigt.

Die wet legt de procedures vast die moeten worden gevolgd bij een collectief ontslag, maar is intussen al twintig jaar oud. Kris Peeters legde zijn voorstellen om de wet te hervormen voor aan de sociale partners, maar zegt nu dat hij 'niet eeuwig kan wachten'. Hij wil de modernisering dit jaar rond hebben.De vicepremier kondigde eerder al zijn voorstellen aan om de wet-Renault bij te schaven. Hij wil onder meer dat ook rekening wordt gehouden met de bedrijven in onderaanneming, dat een bemiddelaar veel vroeger - preventief - in beeld kan komen en dat personeelsleden nog onder een sociaal plan kunnen vallen, ook wanneer ze snel ander werk vinden. Het komt er voor de minister op aan een 'juiste balans' te vinden, zei Peeters maandag in De Ochtend op Radio 1. Met andere woorden: de wet moet bescherming bieden aan het getroffen personeel, maar moet het intussen blijven mogelijk maken dat bedrijven herstructureren. Peeters herinnerde eraan dat hij de vakbonden en werkgevers een tijd geleden zijn vijf voorstellen heeft overgemaakt en roept hen op de hand aan de ploeg te slaan. 'Ik zit te wachten op antwoord', luidde het. 'We moeten vooruit'. De discussie ligt nu op tafel binnen de Nationale Arbeidsraad, maar moet nadien ook nog zijn coalitiepartners van N-VA, Open Vld en MR overtuigen, waarna ook het parlement nog het licht op groen moet zetten. 'Ik hoop dat we er dit jaar in slagen te wet te moderniseren', aldus nog Peeters. Vakbonden en werkgevers zijn het erover eens dat de wet aan een update toe is, maar ze leggen andere accenten. Zo willen de werkgevers dat een sociaal plan voor ontslagen werknemers vooral gericht is op begeleiding naar ander werk. De bonden willen dan weer dat personeel bij onderaannemers van herstructurerende bedrijven meer betrokken worden in de procedure. Het is maar de vraag of de sociale partners onder mekaar een compromis zullen kunnen bereiken. De onderhandelingen lopen. Mocht het niet lukken op het niveau van de Nationale Arbeidsraad, wil ABVV dat de Groep van Tien zich over het dossier buigt.