Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

De Belgische arbeidsmarkt lijkt in deze covid-tijden voorlopig beter stand te houden dan gevreesd. Niet alleen zit het werkloosheidspeil in Vlaanderen opnieuw op het peil van vóór de coronacrisis, ook wat collectieve ontslagen betreft lijkt de crisis minder erg dan gevreesd.

Volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg lag het aantal gesneuvelde banen door collectieve ontslagen in 2020 op 9414 personen, verspreid over 103 bedrijven. Voor het coronajaar, van eind maart 2020 tot maart 2021, komen de kranten op basis van eigen berekeningen uit op 10.337 ontslagen.

Op het dieptepunt van de kredietcrisis op de arbeidsmarkt, dat liep van juni 2009 tot juni 2010, gingen er 16.267 jobs verloren via collectieve ontslagen. Ook in 2012 en 2016 gingen er met respectievelijk 16.707 (door onder meer de sluiting van Ford Genk) en 12.042 jobs toen meer jobs verloren dan in het afgelopen jaar. In 2019 vielen er dan weer de helft minder collectieve ontslagen.

'Innovatiever'

Dat de cijfers in vergelijking met vorige crisissen nog goed meevallen, heeft meerdere oorzaken. Grote bedrijven doorstaan deze crisis beter dan kleine bedrijven. Het zijn vooral grote bedrijven die van collectieve ontslagen gebruikmaken. Heel wat kleine bedrijven worden overeind gehouden met steunmaatregelen en het massaal toekennen van tijdelijke werkloosheid. Daarnaast wijst Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van ondernemersorganisatie Voka, op het volgende: 'We hebben meer innovatieve bedrijven dan tien jaar geleden. Die overleven de crisis beter. Daarnaast is alles wat naar lagelonenlanden uitbesteed kon worden, al uitbesteed. Je ziet zelfs stilaan wat activiteiten terugkomen.'

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.De Belgische arbeidsmarkt lijkt in deze covid-tijden voorlopig beter stand te houden dan gevreesd. Niet alleen zit het werkloosheidspeil in Vlaanderen opnieuw op het peil van vóór de coronacrisis, ook wat collectieve ontslagen betreft lijkt de crisis minder erg dan gevreesd. Volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg lag het aantal gesneuvelde banen door collectieve ontslagen in 2020 op 9414 personen, verspreid over 103 bedrijven. Voor het coronajaar, van eind maart 2020 tot maart 2021, komen de kranten op basis van eigen berekeningen uit op 10.337 ontslagen. Op het dieptepunt van de kredietcrisis op de arbeidsmarkt, dat liep van juni 2009 tot juni 2010, gingen er 16.267 jobs verloren via collectieve ontslagen. Ook in 2012 en 2016 gingen er met respectievelijk 16.707 (door onder meer de sluiting van Ford Genk) en 12.042 jobs toen meer jobs verloren dan in het afgelopen jaar. In 2019 vielen er dan weer de helft minder collectieve ontslagen. Dat de cijfers in vergelijking met vorige crisissen nog goed meevallen, heeft meerdere oorzaken. Grote bedrijven doorstaan deze crisis beter dan kleine bedrijven. Het zijn vooral grote bedrijven die van collectieve ontslagen gebruikmaken. Heel wat kleine bedrijven worden overeind gehouden met steunmaatregelen en het massaal toekennen van tijdelijke werkloosheid. Daarnaast wijst Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van ondernemersorganisatie Voka, op het volgende: 'We hebben meer innovatieve bedrijven dan tien jaar geleden. Die overleven de crisis beter. Daarnaast is alles wat naar lagelonenlanden uitbesteed kon worden, al uitbesteed. Je ziet zelfs stilaan wat activiteiten terugkomen.'