Donderdag 22 oktober is een heugelijke dag voor zowel Heidi Delobelle als Hans De Cuyper. Delobelle wordt benoemd tot CEO van AG, de grootste verzekeraar van het land. De 50-jarige West-Vlaamse wordt dan een van de weinige vrouwen aan de top van de financiële sector in België. De Cuyper verlaat AG om Bart De Smet op te volgen als CEO van Ageas, de beursgenoteerde moedermaatschappij met belangrijke activiteiten in Azië.
...

Donderdag 22 oktober is een heugelijke dag voor zowel Heidi Delobelle als Hans De Cuyper. Delobelle wordt benoemd tot CEO van AG, de grootste verzekeraar van het land. De 50-jarige West-Vlaamse wordt dan een van de weinige vrouwen aan de top van de financiële sector in België. De Cuyper verlaat AG om Bart De Smet op te volgen als CEO van Ageas, de beursgenoteerde moedermaatschappij met belangrijke activiteiten in Azië. Door de nieuwe opstoot van de corona-epidemie zijn de tijden minder heugelijk. Het personeel van AG is weer overgeschakeld op vrijwillig thuiswerk. "Drie kwart van onze medewerkers komt met het openbaar vervoer naar het werk. Velen zijn bang om besmet te raken", vertelt Delobelle. De nieuwe CEO van AG was het voorbije jaar onder meer verantwoordelijk voor de afdeling Health Care en verheelt niet dat een nieuwe lockdown haar zorgen baart. HEIDI DELOBELLE. "Ik heb als studente lang gedacht dat ik in het onderwijs zou terechtkomen. Lesgeven sprak mij aan. Maar toen ik na mijn diploma wiskunde er ook een in actuariële wetenschappen had behaald, zei mijn vader: 'Doe maar eerst iets met je bijkomende diploma.' Zo ben ik in 1998 bij AG beland. Dat bedrijf heeft me de mogelijkheid geboden om verschillende dingen te doen en hogerop te raken. Ik moet AG dankbaar zijn, ook nu voor deze kans." HANS DE CUYPER. "Voor het engagement en het talentmanagement is het alleszins een goede zaak. We zijn heel intensief bezig met opvolging. Twee keer per jaar kijken we waar talenten tot hun recht komen en het beste evolueren. Als iemand onverwachts zou vertrekken, weten we meteen wie de vrijgekomen plaats kan opvullen. Waar dat wenselijk en mogelijk is, gaan we voor interne opvolging. Ik zeg niet dat dat beter is, soms is het niet slecht dat er een nieuwe wind waait. Maar het voordeel van interne opvolging is wel dat de transitie gemakkelijker verloopt." DE CUYPER. "We proberen vrouwen meer kansen te geven, maar ik ben geen fan van streefdoelen. Ik vind nog altijd dat we voor elke functie de beste kandidaat moeten kiezen. Geslacht mag geen criterium zijn. Maar we moeten er wel voor zorgen dat er voor elke vacature evenveel vrouwelijke als mannelijke kandidaten zijn. Ik ben ervan overtuigd dat op die manier meer vrouwen zullen doorgroeien." DELOBELLE. "Ik ben geen voorstander van verplichte quota. Dat is bijna denigrerend voor de vrouwen die promotie maken. Ik geloof wel in een goede gendermix, en dan is het zaak vrouwen af en toe een duwtje in de rug te geven. Ik heb zelf nooit het gevoel gehad tegen een glazen plafond aan te botsen, maar ik was wel blij met de steun die ik tijdens mijn loopbaan gekregen heb." DELOBELLE. "Ik merk uit de reacties op mijn benoeming dat ik een voorbeeld voor andere vrouwen kan zijn. Ik ben moeder van drie kinderen, doe al twintig jaar dagelijks het traject Kortrijk-Brussel en kon niet terugvallen op familie of schoonfamilie. In die zin ben ik het beste bewijs dat je de top kunt bereiken, wat je familiale context en je woon-werkverplaatsing ook mogen zijn." DE CUYPER. "Of je nu een man of een vrouw bent, de baan van CEO vraagt zo veel opofferingen, in tijd en energie, dat je privéleven eronder lijdt. Iedereen moet daar een evenwicht in zoeken." DE CUYPER. "De ontwikkeling van nieuwe werkvormen is alleszins de meest actuele uitdaging. Hoe kunnen wij onze eigenheid en onze cultuur bewaren als onze medewerkers vaak thuis werken? Hoe houden we hen betrokken? Hoe combineren we optimaal autonomie en prestatiegerichtheid? Wat wordt de rol van onze kantoren? Dat zijn allemaal vragen waar we een jaar geleden niet of nauwelijks mee bezig waren." DELOBELLE. "Daarnaast blijft de lage rente natuurlijk een zorg. We moeten manieren zoeken om onze levensverzekeringsproducten voldoende aantrekkelijk te houden. En ten slotte versnelt de digitalisering. Het heeft een tijd geduurd voor klanten de nieuwe technologie omarmden, maar de lockdown heeft dat proces in een stroomversnelling gebracht." DELOBELLE. "Operationeel is aangetoond dat thuiswerk mogelijk is zonder productiviteitsverlies. AG heeft bewust geen beroep gedaan op de technische werkloosheid. Nochtans was er in bepaalde branches, zoals de auto- en de reisverzekeringen, minder werk. Maar we hebben die medewerkers op korte termijn en op afstand omgeschoold, zodat ze een handje konden toesteken in de departementen waar de werklast hoog was, zoals gezondheidszorg. Dat is gelukt omdat we eerder al mechanismen voor interne mobiliteit hadden ontwikkeld." DE CUYPER. "Financieel verschilt de impact van verzekeraar tot verzekeraar. Voor AG was ze zelfs eerder positief. In autoverzekeringen lag de schadefrequentie lager tijdens de lockdown, in woningverzekeringen iets hoger door de staycations en de stormen. Maar verzekeringstechnisch bleef de impact beperkt. Ageas profiteerde van zijn sterk gediversifieerde model. Het ziet ernaar uit dat wij een oké jaar zullen maken. Een grand cru kan ik het niet noemen, maar het is zeker bemoedigend dat de solvabiliteit, ondanks alle turbulentie op de financiële markten, heel stabiel is gebleven. Vandaar dat we beslist hebben, in overleg met de Nationale Bank, om alsnog een dividend uit te keren." DELOBELLE. "Een tweede lockdown zou echt niet goed zijn voor het geestelijk welzijn van álle werknemers. AG heeft tijdens de eerste lockdown webinars georganiseerd voor de medewerkers van onze klanten-werkgevers. Daarin gaven we hen preventietips om fit en mentaal gezond te blijven, en ervoor te zorgen dat ze zich goed in hun vel blijven voelen. Daar was een grote nood aan. Veel mensen hebben veel van zichzelf gegeven, het absenteïsme is laag gebleven. Ik vrees dat een tweede lockdown de druppel te veel wordt, met meer burn-outs en arbeidsongeschiktheid tot gevolg." DE CUYPER. "De eerste lockdown was in de lente, het was mooi weer. Nu staan we voor een periode van donkere, koude herfstdagen. Dat maakt mij ongerust. We moeten er alles aan doen om een tweede lockdown te vermijden. Want laat ons eerlijk zijn: het ziet er niet naar uit dat dit virus snel zal verdwijnen. In het beste geval evolueert het naar een ziekte zoals de griep, waarvoor een vaccin bestaat, maar waaraan niettemin ook jaarlijks heel wat mensen sterven. Met die realiteit zullen we moeten leren leven." DE CUYPER. "Verzekeraars zijn grote investeerders. Het gros van de portefeuille van AG bestaat uit overheidsobligaties. Maar bedrijfsobligaties, leningen en woonkredieten winnen elk jaar aan belang. Daarnaast spelen wij een belangrijke rol in de financiering van infrastructuurwerken. We zijn daarmee begonnen in 2013 en de portefeuille is al gegroeid tot 2,7 miljard euro. Grote infrastructuurwerken zijn een adequaat middel om de economie weer op gang te trekken. Ze creëren werkgelegenheid en consumptie, en een betere infrastructuur voor iedereen. Dat heeft men in Azië goed begrepen." DELOBELLE. "Het schort een beetje aan de aanbodzijde, al kan de Green Deal van Europa misschien zaken versnellen. De middelen voor meer infrastructuurinvesteringen zijn er in elk geval. Langetermijnprojecten met een vrij lage liquiditeit passen perfect bij ons investeringsprofiel en leveren extra rendement op. Maar er zit te weinig in de pijplijn. Zo leiden de vergunningsproblemen in Vlaanderen tot een flessenhals." DE CUYPER. "Een verzekeraar werkt met de pensioenreserves van zijn klanten en verbindt zich voor de lange termijn. Dat maakt dat we dubbel voorzichtig zijn. Wij investeren alleen in bedrijven die levensvatbaar zijn op lange termijn, en dus ook in de nieuwe economie van de toekomst. Wij houden geen bedrijven en sectoren in stand die niet aan dat criterium voldoen." DELOBELLE. "In die tweede pijler worden de kosten vastgelegd in afspraak met de werkgever. Daarbij speelt de concurrentie tussen de verzekeraars en met de pensioenfondsen. Bovendien worden de kosten niet noodzakelijk doorgerekend. Ze hoeven het rendement van het aanvullend pensioen voor de werknemer dus niet te drukken. De kosten worden vooral bepaald door de complexiteit van het pensioenplan. Elk plan is verschillend, waardoor er geen standaardkostprijs bestaat. Dankzij de digitalisering zijn die kosten de voorbije jaren al fors gedaald." DELOBELLE. "Nee, er kan wel degelijk verder worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd om de administratie nog meer te vereenvoudigen. Maar dan mag de wetgeving, die nu al heel complex is, niet nog complexer worden. Als er weer regels bij komen die ons dwingen tot nieuwe rapporteringen, wordt een verdere kostenverlaging moeilijk." DELOBELLE. "Die wettelijke garantie zet steeds meer een rem op de groei van het aanvullend pensioen. Werkgevers die zich volledig willen indekken, vinden geen oplossing meer. AG heeft zijn klanten beloofd dat wij dit en volgend jaar de gegarandeerde minimumrente zullen nakomen. Maar wij zitten stilaan aan de limiet van wat mogelijk is en we kunnen ons niet engageren voor de heel lange termijn. Daarom kiezen werkgevers steeds meer voor tak23-fondsen, waarvan de opbrengst gekoppeld is aan een beleggingsportefeuille." DE CUYPER. "We moeten opletten dat het aanvullend pensioen aantrekkelijk blijft. Als het rendement de inflatie niet kan volgen, waarom zou je het dan nog doen? De tweede pijler is het meest geschikte instrument om de vergrijzing op te vangen. De eerste pijler (het wettelijk pensioen, nvdr) biedt de mensen veel minder zekerheid over hun persoonlijke pensioenopbouw. We zullen beide systemen nodig hebben om hen in de toekomst een volwaardig pensioen te kunnen bieden."