De groei komt er grotendeels door extra containertrafiek (+ 4,1 procent), die Antwerpen voor een deel 'ten nadele van onmiddellijke concurrenten Rotterdam en Hamburg' binnenhaalt. In tonnage gaat het om 117,9 miljoen ton. In aantal standaardcontainers werd de symbolische kaap van 10 miljoen teu gerond.

Havenbaas Eddy Bruyninckx verwees in een toelichting bij de jaarresultaten naar verschillende aanlopen uit het Verre Oosten die naar Antwerpen zijn overgeplaatst. Ook op de trans-Atlantische vaart kon Antwerpen haar positie verbeteren. Ook die andere drijvende kracht, vloeibaar massagoed zoals olie, kende met 4,5 procent opnieuw een aanzienlijke stijging. Door aangekondigde investeringen op het vlak van tankopslag kan die trafieksoort in de toekomst nog verder toenemen.

'

Meer tewerkstelling in de haven'

Net zoals in de voorgaande jaren kregen het droge massagoed (- 9,8 procent), met een verdere terugval van kolentrafiek naar het hinterland, en het erg arbeidsintensieve conventionele stukgoed (-2,4 procent) aanzienlijke klappen. Niettemin spreekt zowel Bruyninckx als havenschepen Marc Van Peel (CD&V) van een stijging van de tewerkstelling in de haven. De rorotrafiek daalde met 1,9 procent, mede door een terugval van tweedehandswagens richting Afrika.

Recordjaar

"We hebben andermaal te maken met een absoluut recordjaar, wat niet evident is na al een jaar van sterke groei", aldus Bruyninckx. Hij benadrukte dat ook de gemiddelde scheepsgrootte er gevoelig op vooruit is gegaan, wat onder meer mogelijk werd door de verdieping van de Schelde. Voor de toekomst staan er volgens de haventop verschillende investeringsprojecten op stapel om de kaaimuren te verdiepen, zodat grotere schepen er kunnen aanmeren.

Het Havenbedrijf herhaalde ook dat het in het Saeftinghedok de beste oplossing ziet voor een capaciteitsuitbreiding van de haven van Antwerpen. Die mening zullen ze ook meegeven tijdens de lopende consultatie van het alternatievenonderzoek dat Vlaanderen recentelijk heeft opgestart.

Met de absolute recordcijfers kan haventopman Eddy Bruyninckx een carrière van een kwarteeuw afsluiten. Van Peel en zijn opvolger Jacques Vandermeiren brachten woensdag hulde. De havenschepen verwees naar onder meer de aanleg van infrastructuur zoals het Deurganckdok en de Kieldrechtsluis, alsook het inspelen van de Antwerpse haven op een wijzigende markt. "Dit is een bijzonder mooi palmares waarmee Eddy zijn beroepsleven tot nu toe mag afsluiten", zei hij.

De groei komt er grotendeels door extra containertrafiek (+ 4,1 procent), die Antwerpen voor een deel 'ten nadele van onmiddellijke concurrenten Rotterdam en Hamburg' binnenhaalt. In tonnage gaat het om 117,9 miljoen ton. In aantal standaardcontainers werd de symbolische kaap van 10 miljoen teu gerond.Havenbaas Eddy Bruyninckx verwees in een toelichting bij de jaarresultaten naar verschillende aanlopen uit het Verre Oosten die naar Antwerpen zijn overgeplaatst. Ook op de trans-Atlantische vaart kon Antwerpen haar positie verbeteren. Ook die andere drijvende kracht, vloeibaar massagoed zoals olie, kende met 4,5 procent opnieuw een aanzienlijke stijging. Door aangekondigde investeringen op het vlak van tankopslag kan die trafieksoort in de toekomst nog verder toenemen. 'Net zoals in de voorgaande jaren kregen het droge massagoed (- 9,8 procent), met een verdere terugval van kolentrafiek naar het hinterland, en het erg arbeidsintensieve conventionele stukgoed (-2,4 procent) aanzienlijke klappen. Niettemin spreekt zowel Bruyninckx als havenschepen Marc Van Peel (CD&V) van een stijging van de tewerkstelling in de haven. De rorotrafiek daalde met 1,9 procent, mede door een terugval van tweedehandswagens richting Afrika. "We hebben andermaal te maken met een absoluut recordjaar, wat niet evident is na al een jaar van sterke groei", aldus Bruyninckx. Hij benadrukte dat ook de gemiddelde scheepsgrootte er gevoelig op vooruit is gegaan, wat onder meer mogelijk werd door de verdieping van de Schelde. Voor de toekomst staan er volgens de haventop verschillende investeringsprojecten op stapel om de kaaimuren te verdiepen, zodat grotere schepen er kunnen aanmeren. Het Havenbedrijf herhaalde ook dat het in het Saeftinghedok de beste oplossing ziet voor een capaciteitsuitbreiding van de haven van Antwerpen. Die mening zullen ze ook meegeven tijdens de lopende consultatie van het alternatievenonderzoek dat Vlaanderen recentelijk heeft opgestart. Met de absolute recordcijfers kan haventopman Eddy Bruyninckx een carrière van een kwarteeuw afsluiten. Van Peel en zijn opvolger Jacques Vandermeiren brachten woensdag hulde. De havenschepen verwees naar onder meer de aanleg van infrastructuur zoals het Deurganckdok en de Kieldrechtsluis, alsook het inspelen van de Antwerpse haven op een wijzigende markt. "Dit is een bijzonder mooi palmares waarmee Eddy zijn beroepsleven tot nu toe mag afsluiten", zei hij.