Port of Antwerp International, de internationale dochteronderneming van het Antwerpse Havenbedrijf, heeft een samenwerkingsakkoord ondertekend met Rosmorport, het staatsbedrijf dat de belangen van alle Russische zeehavens behartigt. Dat meldt het Havenbedrijf. Het akkoord loopt voor een eerste termijn van vijf jaar en kan nadien nog verlengd worden.

De samenwerking zal zich voornamelijk doen gelden op het vlak van havenontwikkeling, de uitbreiding van het transport en logistiek netwerk en het aantrekken van investeringen voor haveninfrastructuur.

Beide havenpartners gaan bovendien samen onderzoek voeren naar de energie-efficiëntie van havenfaciliteiten en hoe het gebruik van hernieuwbare energie daartoe kan bijdragen. Op die manier hopen ze hun eigen prestaties op dat vlak aanzienlijk te kunnen verbeteren.

In het begin zal de samenwerking gebeuren door middel van het maximaal uitwisselen van informatie en ervaring. Op termijn is het echter ook de bedoeling dat APEC, het opleidings- en trainingscentrum van het Havenbedrijf, Russische havenprofessionals mee gaat opleiden.

Handelspartners

Antwerpen en Rusland hebben al langer uitstekende handelsrelaties. Rusland is intussen de vierde grootste handelspartner van Antwerpen en vorig jaar bedroeg de totale trafiek tussen beide nog 8,6 miljoen ton. Maar liefst 90 procent daarvan werd verhandeld tussen Antwerpen en de Russische Westkust. (Belga/KVDA)

Port of Antwerp International, de internationale dochteronderneming van het Antwerpse Havenbedrijf, heeft een samenwerkingsakkoord ondertekend met Rosmorport, het staatsbedrijf dat de belangen van alle Russische zeehavens behartigt. Dat meldt het Havenbedrijf. Het akkoord loopt voor een eerste termijn van vijf jaar en kan nadien nog verlengd worden. De samenwerking zal zich voornamelijk doen gelden op het vlak van havenontwikkeling, de uitbreiding van het transport en logistiek netwerk en het aantrekken van investeringen voor haveninfrastructuur. Beide havenpartners gaan bovendien samen onderzoek voeren naar de energie-efficiëntie van havenfaciliteiten en hoe het gebruik van hernieuwbare energie daartoe kan bijdragen. Op die manier hopen ze hun eigen prestaties op dat vlak aanzienlijk te kunnen verbeteren. In het begin zal de samenwerking gebeuren door middel van het maximaal uitwisselen van informatie en ervaring. Op termijn is het echter ook de bedoeling dat APEC, het opleidings- en trainingscentrum van het Havenbedrijf, Russische havenprofessionals mee gaat opleiden. Handelspartners Antwerpen en Rusland hebben al langer uitstekende handelsrelaties. Rusland is intussen de vierde grootste handelspartner van Antwerpen en vorig jaar bedroeg de totale trafiek tussen beide nog 8,6 miljoen ton. Maar liefst 90 procent daarvan werd verhandeld tussen Antwerpen en de Russische Westkust. (Belga/KVDA)