In het eerste gezamenlijke werkingsjaar van beide havens 2022 boekte de Port of Antwerp-Bruges een totale goederenoverslag van 286,9 miljoen. Dat is een daling van 0,7 procent. "Dat is slechts een cijfer achter de komma", stipuleert Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges. "Belangrijk is vooral dat de eengemaakte haven het in een moeilijk jaar bijzonder goed deed."
...

In het eerste gezamenlijke werkingsjaar van beide havens 2022 boekte de Port of Antwerp-Bruges een totale goederenoverslag van 286,9 miljoen. Dat is een daling van 0,7 procent. "Dat is slechts een cijfer achter de komma", stipuleert Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges. "Belangrijk is vooral dat de eengemaakte haven het in een moeilijk jaar bijzonder goed deed."De lichte achteruitgang was vooral een gevolg van de daling in de containertrafiek met 8,6 procent in ton (in totaal 145,3 miljoen ton of 13,5 miljoen TEU, equivalent van een 20 voetcontainer). Die evolutie is een gevolg van de wereldwijde ontregeling van de containerlijnvaart met vertragingen, piekmomenten in de aan- en afvoer en de daaruit voortvloeiende congestie. "We ontvingen minder containerschepen, die echter zwaarder geladen waren", aldus Vandermeiren. "Meer tonnage moet in één keer geladen en gelost worden, wat dan leidt tot congestieproblemen."Die operationele moeilijkheden namen af in het derde kwartaal, maar vanaf dan zorgden de hoge energieprijzen en de economische onzekerheid voor een vertraging in de vraag naar containervervoer. De containertrafiek met Rusland daalde vorig jaar met 59 procent.De oorlog in Oekraïne, de sancties tegen Rusland en de energiecrisis leidden ook tot een sterke groei in de overslag van droge bulk met 13,8 procent (17,2 miljoen ton). De overslag van kolen kende zelfs een verdrievoudiging (+210%), vooral uit Zuid-Afrika en Australië. "In een energietransitie hadden we dat niet verwacht", aldus Vandermeiren. "Die goederen zijn vooral bestemd voor de Duitse industrie. Waarschijnlijk wordt dat dit jaar nog doorgetrokken." De overslag van meststoffen nam dan weer af met 18,3 procent als gevolg van de sancties tegen Rusland en de fors gestegen meststoffenprijzen.Het vloeibare bulksegment groeide met 10 procent (90,6 miljoen ton). Dat is vooral een gevolg van de sterke toename van de overslag van lng met 61,3 procent, als alternatief voor aardgas via pijpleidingen vanuit Rusland. Daarnaast was er ook groei voor lpg (+30%), benzine (+7%), diesel/stookolie (+9,9%) en petroleum (+7,5%). De overslag van chemicaliën kende een lichte daling van 1 procent tegenover het topjaar 2021.Conventioneel stukgoed (12,4 miljoen ton, +1,1%) hield, na recordcijfers in 2021, goed stand in de eerste helft van het jaar, door de groei van de overslag van staal. Vanaf het derde kwartaal daalden de aangevoerde staalvolumes.De totale roll-on-roll-offtrafieken stegen met 6,5 procent (21,5 miljoen ton). Dirk De fauw, de burgemeester van Brugge: "We zijn al een wereldhaven voor de Duitse auto-industrie. Ook de opkomende Chinese merken opteren vandaag voor Port of Antwerp-Bruges." Zeebrugge verwelkomde in 2022 144 cruiseschepen met 547.374 passagiersbewegingen, een forse stijging tegenover 23 schepen en 75.854 passagiersbewegingen in 2021, toen de cruisevaart grotendeels stil lag door covid.Voor volgend jaar verwacht Vandermeiren een stijgende overslag. "Het wordt, net als 2022, zeker geen business as usual. Het goede nieuws is de verwachting dat de economie zal aantrekken, zoals de Nationale Bank voorspelt. Dat betekent dan zeker een stijgende activiteit in 2023."