"Nieuwe zaken ontdekken, met een open geest en een passie voor perfectie." Zo luidt de mantra die de overtuigde yoga-aanhanger Hans De Cuyper als een leitmotiv in zijn professionele en persoonlijke leven hanteert. "Ik lees graag een stevig boek, en ik zie graag een goede film of documentaire, maar ik moet er iets door leren of ontdekken", vertelt hij. "Dat geeft mij energie. Ik wil continu kennis opdoen."
...

"Nieuwe zaken ontdekken, met een open geest en een passie voor perfectie." Zo luidt de mantra die de overtuigde yoga-aanhanger Hans De Cuyper als een leitmotiv in zijn professionele en persoonlijke leven hanteert. "Ik lees graag een stevig boek, en ik zie graag een goede film of documentaire, maar ik moet er iets door leren of ontdekken", vertelt hij. "Dat geeft mij energie. Ik wil continu kennis opdoen."Toen hij begin 2004 naar Fortis Holding (het huidige Ageas) overstapte, was dat om Azië te leren kennen. Hij ging er in het regionale kantoor in Hongkong aan de slag, waar hij de kennisoverdracht uit Europa moest organiseren. "Ik heb toen heel snel verschillende lokale markten leren kennen. Want net zoals in Europa zijn er ook in Azië grote verschillen tussen de landen", aldus De Cuyper.In 2007 verhuisde hij naar Maleisië, waar hij chief financial officer van Etiqa Insurance & Takaful werd, de joint venture tussen Maybank en Ageas. Van 2011 tot 2013 was hij chief executive officer van Etiqa en lid van het uitvoerend comité van Maybank, de toonaangevende Maleisische bank. Het leverde hem een bijzondere kennis in islamitisch verzekeren op.De managementervaring die hij in Azië opdeed, speelde ongetwijfeld een rol in zijn benoeming tot CEO van Ageas, geeft De Cuyper toe. De Aziatische activiteiten van de Belgische verzekeringsgroep kenden de voorbije jaren een forse groei. Vorige week raakte bekend dat Ageas 340 miljoen euro investeert in Taiping Reinsurance, de herverzekeringsdochter van zijn Chinese partner China Taiping Insurance. "Ik ben er nu al enkele jaren weg, en de markt is snel geëvolueerd", zegt De Cuyper. "Maar ik heb best nog veel contacten in Azië."De Cuyper werd 51 jaar geleden geboren in Heist-op-den-Berg. "Dat mag je letterlijk nemen: op den berg", zegt hij. "Toen was er naast het dorpsplein, waar mijn ouders woonden, nog een 'moederhuis'. Ik ben er tot na mijn middelbare studies gebleven. Daarna ben ik heel snel zelfstandig geworden." Zijn ouders hadden het niet breed waardoor De Cuyper zijn hogere studies zelf moest betalen: "De laatste drie jaar betaalde ik alles zelf: mijn studies, mijn kot en mijn levensonderhoud. Ik heb heel wat vakantiejobs uitgeoefend."Zoals vele verzekeraars studeerde De Cuyper wiskunde en actuariële wetenschappen aan de KU Leuven. Die laatste studie combineerde hij met een stage bij De Vaderlandsche (het latere ING Verzekeringen). "Daar ben ik voor het eerst Bart De Smet tegen het lijf gelopen", vertelt hij. "Daarna heeft ons pad zich meermaals gekruist. Toen Bart als directeur levensverzekeringen naar AG vertrok, nam ik bij De Vaderlandsche een groot pakket van zijn taken over."De geschiedenis herhaalt zich, want ook nu treedt De Cuyper in de voetsporen van De Smet. De 62-jarige De Smet, die in 2016 werd bekroond tot Trends Manager van het Jaar, wordt vanaf eind oktober voorzitter van de raad van bestuur van Ageas in opvolging van Jozef De Mey.In 2013 keerde De Cuyper uit Azië terug naar België, waar hij CFO van AG Insurance werd. De voorbije vijf jaren stond hij aan het hoofd van de Belgische verzekeraar. In die periode was hij ook drie en een half jaar voorzitter van de sectorfederatie Assuralia. Toch is hij bij het grote publiek geen bekende naam. Op een grootpubliekspodium stond hij enkel tijdens de Memorial Van Damme, om als hoofdsponsor een winnaarsmedaille aan pakweg Nafi Thiam of de broers Borlée te overhandigen.De Cuyper is zelf een gepassioneerde sporter. Yoga beoefenen (een passie die hij meebracht uit Azië), fietsen op de weg en in het veld, diepzeeduiken, stappen in de bergen... het staat allemaal op zijn lijstje. Daarnaast pikt hij graag een concert mee en heeft hij een specifieke interesse voor Scandinavische minimalistische meubelen uit de jaren vijftig en zestig. "Het is lang mijn droom geweest om architect of interieurarchitect te worden", glimlacht hij.Als CEO van AG Insurance zette De Cuyper de verzekeraar op het pad van de digitalisering, dataverwerking en klantenfocus. Met het uitwerken van een heuse dienstenstrategie bereidde hij de toekomst voor. De nieuwe diensten kunnen AG Insurance op termijn nieuwe inkomsten opleveren, zodat het bedrijf minder afhankelijk wordt van verzekeringstechnische of financiële resultaten.De Cuyper zal wellicht pas vanaf volgend jaar zijn stempel op Ageas drukken: "We zitten halfweg een lopend strategisch plan, waar ik als lid van het managementcomité toe heb bijgedragen, en dat volgens mij de juiste keuzes maakt. Op middellange termijn en op een geleidelijke manier zal ik mijn eigen accenten leggen. Maar ik ben niet het type CEO om zulke beslissingen alleen te nemen."