De voorbije maanden viel bij Ageas meer nieuws te rapen dan gewoonlijk. De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) nam een belang van 6,3 procent in de verzekeringsgroep. Het lijkt de eerste stap om de moedermaatschappij van AG Insurance, de grootste levensverzekeraar van ons land, in België te verankeren. Enkele weken later pakte Ageas uit met uitstekende jaarresultaten, die de verwachtingen van de analisten ruim overtroffen. Vooral de sterke prestatie in China viel op. Nochtans maakten beleggers zich zorgen over de impact van de volatiele financiële markten en de problemen van de vastgoedreus Evergrande in China op de activiteiten van Ageas.
...

De voorbije maanden viel bij Ageas meer nieuws te rapen dan gewoonlijk. De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) nam een belang van 6,3 procent in de verzekeringsgroep. Het lijkt de eerste stap om de moedermaatschappij van AG Insurance, de grootste levensverzekeraar van ons land, in België te verankeren. Enkele weken later pakte Ageas uit met uitstekende jaarresultaten, die de verwachtingen van de analisten ruim overtroffen. Vooral de sterke prestatie in China viel op. Nochtans maakten beleggers zich zorgen over de impact van de volatiele financiële markten en de problemen van de vastgoedreus Evergrande in China op de activiteiten van Ageas. "Het vierde kwartaal van 2021 was heel goed", licht CEO Hans De Cuyper toe. "Vooral in Azië kwamen we boven de verwachtingen uit. De business in China groeide in het vierde kwartaal met 15 procent. We zijn er tijdens de coronacrisis in geslaagd ons lokale agentennetwerk op peil te houden. Daardoor konden we post-covid heel snel weer aanknopen met groei." De vooruitzichten voor China blijven goed. De Cuyper is ervan overtuigd dat de schok op de Chinese vastgoedmarkt op lange termijn een positief effect kan hebben op de aantrekkingskracht van individuele levensverzekeringen en producten voor langetermijnsparen. "De Chinese middenklasse belegde vooral in vastgoed. Het was gangbaar één of twee appartementen als belegging te kopen. Dat verklaart mee de verhitting van de Chinese vastgoedmarkt, die de overheid heeft aangepakt. Die markt heeft klappen gekregen, maar daarmee is de nood aan sociale zekerheid en pensioenopbouw niet verdwenen. Als de Chinezen willen sparen voor hun pensioen, zullen ze meer en meer bij levensverzekeringen uitkomen. China behoudt voor Ageas een belangrijk groeipotentieel." Wat met de oorlog in Oekraïne? China is niet rechtstreeks bij het conflict betrokken, maar onderhoudt wel goede relaties met Rusland. Toch gelooft De Cuyper niet dat de relatie tussen Ageas en zijn Chinese partner China Taiping Insurance Holdings (CTIH) daardoor zal bekoelen. "Wij hebben een heel goede en constructieve relatie met onze partner", zegt hij. "Onze verzekeringsproducten beantwoorden aan een maatschappelijke behoefte en dragen bij aan de stabiliteit in het land, wat van belang is voor de hele wereld. Ik geloof ook niet dat de wereld straks zal uiteenvallen in een westers en een antiwesters blok. De oorlog in Oekraïne is toch vooral een brutale actie van één individuele leider." Indirect kan de oorlog wel een impact hebben. De prijzen van energie en grondstoffen schieten als een raket omhoog. Daardoor staan de centrale banken voor een dilemma: moeten ze de inflatie wel of niet bestrijden door de rente op te trekken, met het risico dat ze zo het economische herstel in de kiem smoren? "Als inflatie samengaat met een stijgende rente, is de impact op een levensverzekeraar beperkt", stelt De Cuyper. "Problematischer is een hoge inflatie in combinatie met een rente die lange tijd heel laag blijft. Daarom maken steeds meer verzekeraars de switch naar tak23-producten (waarvan de opbrengst afhangt van het rendement van een beleggingsfonds, nvdr). Die trend zal de komende jaren doorzetten." In China past een solvabiliteitsmodel de technische verplichtingen van een verzekeraar automatisch aan de rente aan. De Cuyper: "Zo had de dalende rente vorig jaar een negatieve impact van 186 miljoen euro op onze resultaten. Als de rente stijgt, krijg je het omgekeerde effect. Los daarvan worden er meerwaarden op de effectenportefeuille geboekt, die de lage rente compenseren. Zonder rekening te houden met de lage rente en de meerwaarden verwachten wij dit jaar in Azië zo'n 500 miljoen euro onderliggende winst te maken." "De kracht van ons model is gelegen in de goede diversificatie", aldus De Cuyper. "Ageas slaagt erin een stabiele dividendstroom in Europa te combineren met dividenden vanuit de groeimarkten in Azië." Op dat pad kan de groep nog enige tijd voortgaan. Maar Ageas kijkt in zijn nieuwe strategische plan Impact 24 al naar de lange termijn. De verzekeraar werkt in dat plan rond een aantal assen. De eerste is de opening naar de wereld van de digitale platformen. De Cuyper: "Wij leunen nog altijd sterk op traditionele kanalen zoals makelaars, agenten en banken. Die digitaliseren zichzelf, maar in Azië zie je steeds meer dat jonge mensen een verzekering afsluiten via een digitaal platform van derden. Dat kan een retailer zijn. Wij willen zowel sterker aanwezig zijn op die platformen als op de platformen van onze partners." Een andere belangrijke as is de ontwikkeling van de herverzekeringsactiviteiten. Daar hangen volgens De Cuyper financiële en solvabiliteitsvoordelen aan vast, maar het is ook een manier om de bestaande business futureproof te maken: "In de digitale wereld staan herverzekeraars vaak niet achter, maar naast de verzekeraars. Neem de ontwikkeling van de zelfrijdende auto. Daar verschuift de aansprakelijkheid van de individuele bestuurder naar de producent of de technologieleverancier. Dat is typisch een markt van lagere schadefrequentie door automatisering en digitalisering. Herverzekeraars zijn het best geplaatst om die te bewerken." Ageas heeft ongeveer 1,6 miljard euro aan herverzekeringspremies uitstaan op de eigen groep, exclusief Taiping Re, de Chinese herverzekeraar waarin Ageas vorig jaar een participatie van 25 procent heeft genomen. In 2021 bedroeg de winstbijdrage van de herverzekeringsactiviteit 87 miljoen euro. "Dat wordt een vrij materiële business voor de groep", zegt De Cuyper. "En we willen voortgaan. Naar het voorbeeld van Taiping Re in Azië zijn we van plan samen met onze Chinese partner CTIH een Europese herverzekeringsactiviteit uit te bouwen. We zullen CTIH uitnodigen om in dat project te participeren, net zoals zij ons gevraagd hebben om in het kapitaal van Taiping Re te stappen." Een belangrijk deel van het strategische plan van Ageas gaat over de uitbreiding van de activiteiten in Europa. "De winstbijdrage van Azië zal tegen 2024 ongeveer de helft van de groepswinst van Ageas uitmaken", legt De Cuyper uit. "In Azië gaat het echter hoofdzakelijk om minderheidsparticipaties. Je dreigt in een situatie te komen dat de minderheidsbelangen de overhand krijgen. Om het evenwicht te bewaren, kijken we uit om in Europa nieuwe markten aan te boren." In het strategische plan is sprake van de ontwikkeling van een vierde Europese kernmarkt, naast de activiteiten van Ageas in België, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Dat kan een geografische uitbreiding zijn, maar ook de overname van een bestaande activiteit, zoals een herverzekeraar of een fintech, zegt De Cuyper: "Het gaat erom de winstbijdrage van Europa en de activiteiten die we controleren te verhogen, zodat er geen onevenwicht met de participaties in Azië ontstaat." Hoe dan ook kijkt Ageas in de eerste plaats naar overnamemogelijkheden in de landen waarin de groep al actief is. "We willen op al onze kernmarkten in de top drie of de top vijf staan", zegt De Cuyper. "In die strategie paste de overname van AvivaSA in Turkije vorig jaar" (intussen omgedoopt tot AgeSA, nvdr). Grote internationale verzekeringsgroepen zoals Aviva focussen op de landen waar ze sterk staan en desinvesteren in landen waar ze geen leiderspositie hebben. "Op een bestaande markt is dat een kans voor ons", zegt De Cuyper. "Maar op een nieuwe markt is een kleine speler niet interessant voor Ageas. Dan duurt het te lang voor we er zelf een toppositie kunnen opbouwen." De vraag is of Ageas niet in zo'n situatie verkeert in het Verenigd Koninkrijk. Het is een moeilijke markt waar de prijs vaak een belangrijk verkoopargument is en waar Ageas zijn activiteiten de voorbije jaren heeft geherstructureerd en afgebouwd. Is de Belgische groep daar op weg naar een exit? "Nee", is het duidelijk antwoord van De Cuyper. "We hebben onze bedrijfsverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk verkocht omdat we willen focussen op verzekeringen voor particulieren. Daarin hebben we een vrij sterke positie met een hoge klantentevredenheid. In 2021 hebben we mooie resultaten geboekt in het Verenigd Koninkrijk, wat aantoont dat de inspanningen van de voorbije jaren hun vruchten afwerpen. We hebben een enorme omslag gemaakt, en dus zijn er momenteel geen plannen voor een exit uit het Verenigd Koninkrijk."