De automatische indexering van de lonen kost verzekeringsmaatschappijen handenvol geld. Wilt u het voorbeeld van AXA België volgen dat besliste de lonen maar tot op zekere hoogte te indexeren?

HANS DE CUYPER. "De beslissing van AXA is mogelijk in het kader van de sectoriële cao. Ze ligt ook in lijn met de aanbeveling van Europa om de maatregelen ter ondersteuning van de koopkracht gerichter te maken. De aftopping van de indexering door enkel de loonschalen te indexeren past perfect in dat kader: de mensen die de steun het meest nodig hebben, kunnen er volledig van genieten, de hoge lonen die het minder nodig hebben gedeeltelijk.

"Tegelijk moet je echter bepaalde overlegprocedures respecteren vooraleer je zo'n beslissing kunt nemen, en die waren bij AG (de Belgische dochter van Ageas, nvdr) nog niet opgestart. AG kan met andere woorden zo'n maatregel dit jaar niet meer uitvoeren, maar het idee zal ongetwijfeld bekeken worden met het oog op de toekomst. Principieel zijn wij het idee genegen, omdat het ervoor zorgt dat de kosten beheersbaar blijven."

De brandverzekering wordt volgend jaar minstens 10 procent duurder. Hoe valt dat te verklaren?

DE CUYPER. "In België is er voor 60 procent van onze verzekeringsproducten een automatische doorstroming van de inflatie naar de tarificatie. In de brandverzekering worden via de ABEX-index de stijgende kosten voor bouwwerken en -materialen automatisch verrekend in de prijszetting. En die index steeg dit jaar met 10 procent.

"Daarbovenop komen de stijgende herverzekeringskosten. Die zitten in de lift door de hogere frequentie van natuurrampen en de grotere schade die ze veroorzaken. In België hebben de overstromingen in Wallonië de beperkingen van het bestaande wettelijk kader blootgelegd. Mede daardoor is de capaciteit op de Belgische herverzekeringsmarkt gekrompen en zijn de herverzekeringskosten fors gestegen. Het is wachten op betere afspraken tussen overheid en verzekeraars. Herverzekeraars houden echter niet van die juridische onzekerheid, omdat ze niet weten aan welk bedrag ze blootgesteld kunnen worden."

Terwijl de rente in Europa stijgt, gaat die in China de andere richting uit. Dat noopte Ageas tot een winstwaarschuwing in het derde kwartaal. Kunt u dat even uitleggen?

DE CUYPER. "In China moeten de pensioenverplichtingen boekhoudkundig aangepast worden aan de schommelingen van de rentevoeten. Het gaat daarbij om provisies, niet om een uitstroom van cash. De rentedaling in China kost Ageas dit jaar op die manier 250 miljoen euro. De voorbije jaren boekten wij in China meerwaarden op onze investeringsportefeuille, die het effect van de dalende rente compenseerden. Maar daar heeft de Chinese vastgoedcrisis dit jaar een stokje voorgestoken, waardoor het rente-effect doorstroomde in de resultatenrekening. Wij beschouwen dat als een tijdelijk fenomeen. Als de rente stabiliseert of stijgt, doet het omgekeerde zich voor en mogen we ons aan een positief effect op de resultaten uit China verwachten."

Hoe ziet u de economische evolutie in China en de impact daarvan op Ageas?

DE CUYPER. "De afkoeling van de vastgoedmarkt is gelinkt aan het streven van de Chinese overheid om de transitie te maken van een infrastructuur- naar een consumptie-economie. Tot hiertoe zat het land in een situatie waarbij vastgoed en aanverwante diensten zo'n 25 à 30 procent van het bbp uitmaakten. Het ging daarbij vooral om appartementen die de Chinese middenklasse kocht als belegging voor haar pensioen. Onze analyse is dat Ageas hier op de lange termijn beter zal uitkomen. Het land vergrijst en er is geen uitgebouwd pensioenstelsel. Wij gaan ervan uit dat dat het langetermijnpensioensparen aantrekkelijk maakt en dat de Chinese overheid dat zal willen stimuleren. Ik blijf overtuigd van het groot marktpotentieel van China voor Ageas."

Het interview met Hans De Cuyper in Trends Talk is vanaf zaterdagvoormiddag 11 uur een weekend lang te bekijken op Kanaal Z., of via de video hieronder.

De automatische indexering van de lonen kost verzekeringsmaatschappijen handenvol geld. Wilt u het voorbeeld van AXA België volgen dat besliste de lonen maar tot op zekere hoogte te indexeren?HANS DE CUYPER. "De beslissing van AXA is mogelijk in het kader van de sectoriële cao. Ze ligt ook in lijn met de aanbeveling van Europa om de maatregelen ter ondersteuning van de koopkracht gerichter te maken. De aftopping van de indexering door enkel de loonschalen te indexeren past perfect in dat kader: de mensen die de steun het meest nodig hebben, kunnen er volledig van genieten, de hoge lonen die het minder nodig hebben gedeeltelijk."Tegelijk moet je echter bepaalde overlegprocedures respecteren vooraleer je zo'n beslissing kunt nemen, en die waren bij AG (de Belgische dochter van Ageas, nvdr) nog niet opgestart. AG kan met andere woorden zo'n maatregel dit jaar niet meer uitvoeren, maar het idee zal ongetwijfeld bekeken worden met het oog op de toekomst. Principieel zijn wij het idee genegen, omdat het ervoor zorgt dat de kosten beheersbaar blijven."De brandverzekering wordt volgend jaar minstens 10 procent duurder. Hoe valt dat te verklaren?DE CUYPER. "In België is er voor 60 procent van onze verzekeringsproducten een automatische doorstroming van de inflatie naar de tarificatie. In de brandverzekering worden via de ABEX-index de stijgende kosten voor bouwwerken en -materialen automatisch verrekend in de prijszetting. En die index steeg dit jaar met 10 procent."Daarbovenop komen de stijgende herverzekeringskosten. Die zitten in de lift door de hogere frequentie van natuurrampen en de grotere schade die ze veroorzaken. In België hebben de overstromingen in Wallonië de beperkingen van het bestaande wettelijk kader blootgelegd. Mede daardoor is de capaciteit op de Belgische herverzekeringsmarkt gekrompen en zijn de herverzekeringskosten fors gestegen. Het is wachten op betere afspraken tussen overheid en verzekeraars. Herverzekeraars houden echter niet van die juridische onzekerheid, omdat ze niet weten aan welk bedrag ze blootgesteld kunnen worden."Terwijl de rente in Europa stijgt, gaat die in China de andere richting uit. Dat noopte Ageas tot een winstwaarschuwing in het derde kwartaal. Kunt u dat even uitleggen?DE CUYPER. "In China moeten de pensioenverplichtingen boekhoudkundig aangepast worden aan de schommelingen van de rentevoeten. Het gaat daarbij om provisies, niet om een uitstroom van cash. De rentedaling in China kost Ageas dit jaar op die manier 250 miljoen euro. De voorbije jaren boekten wij in China meerwaarden op onze investeringsportefeuille, die het effect van de dalende rente compenseerden. Maar daar heeft de Chinese vastgoedcrisis dit jaar een stokje voorgestoken, waardoor het rente-effect doorstroomde in de resultatenrekening. Wij beschouwen dat als een tijdelijk fenomeen. Als de rente stabiliseert of stijgt, doet het omgekeerde zich voor en mogen we ons aan een positief effect op de resultaten uit China verwachten."Hoe ziet u de economische evolutie in China en de impact daarvan op Ageas?DE CUYPER. "De afkoeling van de vastgoedmarkt is gelinkt aan het streven van de Chinese overheid om de transitie te maken van een infrastructuur- naar een consumptie-economie. Tot hiertoe zat het land in een situatie waarbij vastgoed en aanverwante diensten zo'n 25 à 30 procent van het bbp uitmaakten. Het ging daarbij vooral om appartementen die de Chinese middenklasse kocht als belegging voor haar pensioen. Onze analyse is dat Ageas hier op de lange termijn beter zal uitkomen. Het land vergrijst en er is geen uitgebouwd pensioenstelsel. Wij gaan ervan uit dat dat het langetermijnpensioensparen aantrekkelijk maakt en dat de Chinese overheid dat zal willen stimuleren. Ik blijf overtuigd van het groot marktpotentieel van China voor Ageas."