In de huidige omstandigheden hebben niet alle verzekeraars het even gemakkelijk. Sommige, zoals P&V en Axa Belgium, moeten de buikriem aanhalen en in hun personeelsbestand snijden, terwijl verzekeraars zoals AG Insurance zich behoorlijk uit de slag trekken. Ondanks de factuur van de terroristische aanslagen in Brussel, de zware overstromingen en de aanhoudend lage rentevoeten is het voor 75 procent Belgische filiaal van Ageas er vorig jaar in geslaagd zijn nettoresultaat iets te verbeteren. Het kwam uit op 521 miljoen euro vergeleken met 512 miljoen euro in 2015, een stijging van 2 procent. CEO Hans De Cuyper noemt het een uitstekend resultaat. "We zijn een stabiel en solide bedrijf dat goed gediversifieerde inkomsten heeft en zijn kosten goed in de hand houdt."
...

In de huidige omstandigheden hebben niet alle verzekeraars het even gemakkelijk. Sommige, zoals P&V en Axa Belgium, moeten de buikriem aanhalen en in hun personeelsbestand snijden, terwijl verzekeraars zoals AG Insurance zich behoorlijk uit de slag trekken. Ondanks de factuur van de terroristische aanslagen in Brussel, de zware overstromingen en de aanhoudend lage rentevoeten is het voor 75 procent Belgische filiaal van Ageas er vorig jaar in geslaagd zijn nettoresultaat iets te verbeteren. Het kwam uit op 521 miljoen euro vergeleken met 512 miljoen euro in 2015, een stijging van 2 procent. CEO Hans De Cuyper noemt het een uitstekend resultaat. "We zijn een stabiel en solide bedrijf dat goed gediversifieerde inkomsten heeft en zijn kosten goed in de hand houdt." De inkomsten van de verzekeraar zijn de grens van 6 miljard euro voorbijgegaan. Eind 2016 bedroegen de geïnde premies 6,1 miljard euro. Eind december 2015 was dat 5,7 miljard. De som van de geïnde premies voor niet-levensverzekeringen, zoals auto- en brandverzekeringen, is met 1,9 miljard euro stabiel gebleven. Bij de levensverzekeringen was er een stijging van liefst 10 procent, goed voor een totaal van 4,2 miljard euro. Met dank aan de concurrentie. Verschillende spelers, zoals Ethias, hebben zich gedeeltelijk of geheel teruggetrokken uit de markt van de tak21-producten met gewaarborgd rendement. AG heeft zijn marktaandeel in het segment van de levensverzekeringen met 4 procent zien toenemen tot bijna 29 procent. De activa die AG Insurance voor zijn klanten beheert in levensverzekeringen bedragen nu meer dan 55 miljard euro. "Ondanks de taks van 2 procent op de uitgekeerde levensverzekeringspremies, die we graag afgeschaft willen zien, blijven we investeren in zowel de levensverzekeringen als de niet-levensverzekeringen, die bij ons goed gepositioneerd en rendabel zijn", vat Hans De Cuyper samen. Het bedrijf heeft zich niet alleen voor de inkomsten behendig uit de slag getrokken, het heeft ook zijn kosten goed in de hand gehouden. De gecombineerde ratio (de verhouding tussen de kosten en de geïnde premies) van zijn niet-levensverzekeringen blijft met een goede 96 procent stabiel. Hoe komt dat? AG Insurance was enkele jaren geleden een van de eerste verzekeraars die het minimumrendement op de nieuwe levensverzekeringscontracten verlaagde. Daarnaast heeft het vorig jaar de voorwaarden aangepast van zijn nieuwe contracten die een gewaarborgd inkomen garanderen in geval van invaliditeit. Om het hoofd te bieden aan de explosieve stijging van het aantal werknemers dat door stress afwezig is op het werk, biedt de verzekeraar voortaan de keuze uit twee mogelijkheden. Hij kan zoals vroeger een inkomen zonder tijdslimiet blijven garanderen, maar dan moet de zakelijke klant een hogere premie betalen. Daarnaast kan de premie dezelfde blijven, maar dan zal er maar twee jaar een schadevergoeding uitgekeerd worden en moet de getroffen persoon een re-integratietraject doorlopen. Samengevat: ondanks de negatieve impact van de aanslagen, die 40 miljoen euro hebben gekost, is de nettowinst van de schadeverzekeringen in 2016 stabiel gebleven op 137 miljoen. De levensverzekeringen hebben 384 miljoen opgebracht. Het verzekeringsbedrijf heeft de afgelopen jaren inspanningen geleverd om het structurele rendement van zijn portefeuille te consolideren. Bij AG volstaat die portefeuille met financiële activa, waarin de verzekeraar de geïnde premies van zijn klanten investeert en laat renderen, om de beloften aan de verzekerden in te lossen. Dat komt omdat de verzekeraar bijzonder goed gereageerd heeft op de daling van de rentevoeten, in de eerste plaats via gesofisticeerde financiële investeringen die meer opbrengen dan staatsobligaties zoals de Belgische OLO's. Het resultaat is dat "alle rendementsbeloften momenteel gedekt zijn", geeft Hans De Cuyper aan. De verzekeraar, die zijn producten verdeelt via BNP Paribas Fortis of via verzekeringsagenten, ontkomt niet aan de digitalisering. "Het is een enorme uitdaging voor alle verzekeraars", zegt Hans De Cuyper, die ook voorzitter is van Assuralia. "De sector is al flink geautomatiseerd. Aan de uitwisseling van gegevens tussen de agenten en de verzekeringsmaatschappijen komt bijna geen papier meer te pas. Maar het proces versnelt, met name voor de klantenrelaties." AG kiest daarom voor oplossingen die het contact met zijn klanten juist bevorderen. Een klant van een bank logt bijna elke dag in op zijn mobiele applicatie, maar een verzekerde doet dat maar zelden. Dat is de reden waarom "we eerder geloven in de ontwikkeling van digitale ecosystemen waarmee de klant en het bedrijf doorlopend contact houden", gaat de CEO verder. Hij denkt daarbij aan Yongo, een internetplatform dat jongeren verzekeringsproducten aanbiedt waarmee ze kunnen sparen. Naast die verbetering van de klantervaring is de digitalisering voor De Cuyper ook een manier om de operationele efficiëntie te verbeteren. Onder meer door een vermindering van de bedrijfskosten en de optimalisering van de interne processen. "We zijn in januari gestart met de expertise op afstand voor eenvoudige schadegevallen in de brandverzekering. De schade wordt geraamd via een videoconferentie met een iPad of een smartphone en er wordt meteen een schadevergoeding voorgesteld. Door de robotisering zullen een aantal administratieve en repetitieve taken wegvallen. We moeten die verandering begeleiden en het werk van bepaalde medewerkers een andere invulling geven. Maar als we ons daar goed op voorbereiden, dan zal dat bij AG niet leiden tot een forse vermindering van het aantal arbeidsplaatsen", stelt De Cuyper gerust. Tot slot heeft Hans De Cuyper er ook vertrouwen in dat het bedrijf de relatie met zijn vierduizend verzekeringsagenten zal handhaven. Zij vormen een belangrijk distributiekanaal voor AG Insurance en ze zijn goed voor 75 procent van de productie van de niet-levensverzekeringen. De verzekeraar heeft ze onlangs uitgenodigd op een groot feest in Paleis 5 van de Heizel. Volgens Hans De Cuyper zal de digitalisering het vak van verzekeringsagent niet doen verdwijnen. "Ze zijn de voorbije jaren al flink gedigitaliseerd", meent hij. En ook de exclusieve relatie van de verzekeraar met BNP Paribas Fortis lijkt niet ter discussie te staan. De bank is voor 25 procent eigenaar van AG Insurance. "We zijn heel tevreden over de samenwerking. Het contract loopt minstens tot 2020. Er is geen enkele sprake van onderhandelingen", verzekert Hans De Cuyper.